Světová škola Inkluze Průřezová témata

Aktuálně

Kvalita, nebo kvantita? aneb Jak zjią»ovat postoje ľáků ve výuce

Jak učit o lidských právech, udrľitelném rozvoji, globálních konfliktech a jejich řešení nebo o globalizaci?  Cílem workshopu je představit

...více

Aktuálně

Konference Pojďte do ąkolky!

Zajímá vás, jak vzdělávat předškolní děti? Jak rozvíjet spolupráci s rodiči nebo jak pracovat s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit?

...více

Aktuálně

Učitelské lázně aneb jak si lidé hrají na ąkolu?

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni pořádá letní školu pro pedagogy základních a středních škol. Kdo

...více

Aktuálně

O koncích a začátcích. O přirozeném plynutí

Uroboros je prvním ročníkem záľitkového kurzu na motivy novocirkusového představení Up´End´Down. Naším cílem je vytvořit prostor

...více

Aktuálně

Konference ©kola All Inclusive: Jak se připravit na společné vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání je v poslední době téma, které víří hladinu v českém školství a otevírá

...více

Aktuálně

Rozumíme současnému světu? Aneb globální dimenze ve výuce

Lámete si hlavu s tím, jak ľákům srozumitelně vysvětlit témata jako jsou klimatické změny, lidská práva, potravinová bezpečnost, chudoba a nerovnost,

...více

starąí »

cheap jerseys online outlet for sale Cheap Oakley Sunglasses sale for women and men