Světová škola Inkluze Průřezová témata

Aktuálně

Zapojte se do programu Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální témata? Začleňujete to výuky žákovské a školní projekty? Zapojujete žáky do života

...více

Aktuálně

Škola jako společný projekt

Letní prázdniny jsou za polovinou, my už se připravujeme na další školní rok. Chceme začít společně – učitelé, rodiče a žáci –

...více

Aktuálně

Blended-learningový kurz: potravinová bezpečnost a ekonomická globalizace

Přihlašte se na kurz pro učitele a učitelky základních a středních škol, který otevíráme ve dvou specializacích: Na tržišti světa

...více

Aktuálně

Dialogem k respektu - školení pro práci s metodou Persona Dolls

Nevíte, jak s dětmi mluvit o citlivých tématech? Jak reagovat, když se dítěti někdo posmívá kvůli nějaké odlišnosti? Naučíme vás

...více

Aktuálně

Nové číslo časopisu Škola all inclusive

V červnu jsme vydali již třetí číslo časopisu Škola all inclusive, který jsme připravili ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci projektu

...více

Aktuálně

Vyhlašujeme 4. ročník komiksové soutěže pro školy Bohouš a Dáša mění svět!

Program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 4. ročník soutěže pro žáky a studenty základních a středních škol s názvem Bohouš

...více

starší »