Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kurzy

30. 08. 2016

Heterogenita skupiny a klima třídy aneb jak změnit organizaci práce ve třídě 30.8.

Cílem kurzu je nabídnout možnosti práce s heterogenním kolektivem dětí, jejich vzájemnou spolupráci a využívání potenciálu odlišností dětí pro zkvalitnění výuky. Účastníci...

30. 08. 2016

Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní rámec inkluzivního vzdělávání žáků 30.8.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s využitím zážitkových aktivit a interaktivních přednášek se základní terminologií (inkluze, heterogenita, identita), principy inkluzivního vzdělávání,...

31. 08. 2016

Kulturní odlišnost v české škole 31.8.

Cílem kurzu je představit účastníkům možnosti, jak správně identifikovat kulturní odlišnost žáků a jak zacházet s tématem kulturní odlišnosti ve třídě a ve výuce. Téma semináře:...

31 .08 . - 01. 09. 2016

Podpůrná opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním 31.8. a 1.9.

Novela školského zákona, která vstoupí v platnost od 1. 9. 2016, přichází s konceptem podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami....
Projekty

 

Mapa zapojených škol

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Jana Odstrčilová
jana.odstrcilova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 774 422 910

Další kontakty

Naše další weby

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohli učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

 • Active Citizens

  Program Active Citizens usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví.

Donoři

Partneři