Kalendář akcí

Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole 29.8. a 26.9.

Foto Klára Horáčková

Zveme vás na dvoudenní seminář (2x6 hodin) pro pedagogy zaměřený na podporu rozvoje znalostí češtiny (a prvních jazyků) u dětí z jazykově odlišného prostředí.

V mateřské škole máme jedinečnou příležitost jak děti, vyrůstající v jazykově odlišném prostředí, podpořit v jejich porozumění českému jazyku. Jazyková bariéra je přeci jen jedním z největších handicapů při vstupu dětí na základní školu. Jak tedy můžeme co nejrychleji spolu s dětmi tuto bariéru překlenout tak, aby chápaly pokyny, pravidla, rozuměly společným hrám a mohly se zapojit do každodenního programu MŠ? Seminář se zaměřuje na to, jakým způsobem toho lze dosáhnout v prostředí české mateřské školy, jak můžeme pracovat s dětmi s různými úrovněmi znalostí češtiny a jak se zaměřit na to, že čeština je nejen komunikační nástroj, ale i vyučovací jazyk.

Termín kurzu:

29. 8. a 26. 9. 2017, součástí absolvování kurzu je i individuální práce v rozsahu 8 hodin, kterou účastníci budou zpracovávat v průběhu září 2017

 

Místo konání:

Plzeň, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Riegrova 17, 306 14

Kurz je akreditován MŠMT, je určen pro účastníky (především pedagogy MŠ) z Plzeňského kraje.

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 31. 7. 2017 emailem: alzbeta.moravcova@clovekvtisni.cz nebo telefonicky: +420 778 442 561.

Lektorka

Mgr. Barbora Loudová Stralczynská, PhD. absolvovala PedF UK, obor pedagogika předškolního věku a doktorské studium v oboru pedagogika - primární pedagogika. V META, o.p.s. se zabývá především dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, kteří pracují v MŠ a jiných předškolních zařízeních s dětmi s OMJ. Spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro MŠ. Snaží se adaptovat inovativní přístupy a dobré zkušenosti z práce s dětmi s OMJ v zahraničí do prostředí českého předškolního vzdělávání a ve spolupráci s MŠ nacházet nové cesty pro podporu inkluzivního přístupu v praxi.

Kurz je pořádán v rámci projektu K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace (reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci OP VVV, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR)

Červenec 2018

V tento měsíc bohužel zatím nepřipravujeme žádnou akci.
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři