Kalendář akcí

Jak vybavit žáky a studenty pro život ve 21. století?

Foto Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s., NaZemi a Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín pořádají seminář pro učitele z Moravskoslezského kraje Jak vybavit žáky a studenty pro život v 21. století?.

Na semináři společně prodiskutujeme, jaké kompetence jsou podle nás nezbytné pro život ve 21. století a seznámíme se s jedním z modelů představujících 7 základních kompetencí. Některé z nich úzce souvisí s průřezovými tématy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. Na vlastní kůži si poté vyzkoušíme aktivity napomáhající rozvoji těchto kompetencí a prolistujeme publikacemi pro pedagogy s hotovými plány hodin na daná témata. 

Kdy:

4. října 2017, od 9 do 16 hodin

Kde:

KVIC, Na Hradbách 27, Ostrava (https://mapy.cz/s/uYff)

Pro koho

Seminář je určen učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ z Moravskoslezského kraje.

Lektorka:

Mgr. Martina Holková

Neustále si pokládám nové a nové otázky týkající se jak mého vlastního učení (se), tak i celkové koncepce vzdělávání, k čemuž je mnoho příležitostí v kurzech „Kritické myšlení a globální témata", které spoluvedu pro brněnskou organizaci NaZemi. Na poli globálního vzdělávání a multikulturní výchovy působím od roku 2006 a měla jsem možnost spoluvytvářet různé metodické publikace pro pedagogy (např. „Global Issues in the ELT Classroom“, „Svět do všech předmětů“, „La Ngonpo – místo setkávání“ a další). Na Ústavu pedagogických věd MU vyučuji předmět Global Education a mj. učím i anglický jazyk. V současnosti však nejvíce času věnuji svým malým dětem a s nimi znovuobjevuji krásy tohoto světa.

 

Seminář je zdarma. Účastníci si hradí dopravu. Během dne bude zajištěno občerstvení a oběd.

Přihlásit se můžete do 29. září 2017 prostřednictvím přihlášky (ke stažení níže). Vyplněnou naskenovanou přihlášku zašlete prosím na: marcela.kupkova@kvic.cz

Ke stažení

Listopad 2017

03
Listopad

Velké otázky o světě - seminář metody filozofie pro děti

Přemýšlíte jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte koncept Filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům (nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat různé problémy a témata současného světa...

15
Listopad

Vernisáž výstavy a vyhlášení vítězů komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět

Zveme vás na vernisáž výstavy děl z komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Na výstavě uvidíte nejlepší výtvory letošního sedmého ročníku soutěže. Tématem letošního ročníku bylo Soutěž nebo spolupráce?...

22
Listopad

Umí (se) školy zapojit?

Program migrace společnosti Člověk v tísni vás zve na debatu: Umí (se) školy zapojit? Umí školy zapojovat nově příchozí děti-cizince do české školní docházky? Jak děti-cizinci zvládají výuku v češtině? Jak vnímáte vzájemné soužití na Praze 14 vy? Kdy: 22...

22
Listopad

Pub quiz Jak na odpovědné cestování a promítání filmu Gringo Trails

Cestování do různých koutů světa se stalo pro mnohé z nás úplnou samozřejmostí. Kolik z nás si před cestováním položí otázku, jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Přispěje ke zvýšení jejich životní úrovně? Jaký dopad bude mít naše cestování na životní prostředí? Přijďte si zahrát pub quiz na téma udržitelné cestování a dozvědět se něco více o tom, jaké má turismus dopady a přínosy na ekonomiku, společnost a životní prostředí...

28
Listopad

Minikonference Globální témata v českých školách

Multikulturní centrum Praha vás zve na minikonferenci Globální témata v českých školách. Konference se koná 28. listopadu od 9:00 do 13:00 hod. v Adalbertinu v Hradci Králové a je určena pracovníkům vzdělávání se zájmem o globální rozvojové vzdělávání...

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři