Kalendář akcí

Podpora čtenářských dovedností v MŠ – specifika práce s dětmi z čtenářsky nepodnětného prostředí

Cílem tohoto kurzu je podpořit rozvíjení čtenářských dovedností u dětí - nečtenářů, a to právě s akcentem na podporu dětí, jejichž domácí prostředí není v tomto směru podnětné.

KDY:15. a 16. 12., 9:00 – 17:00

KDE:  Langhans - Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

V rámci kurzu se učitelé dozvědí, jak mohou tyto dovednosti (př. vizualizace, shrnování, předvídání) u dětí podporovat, jak mohou pozitivně ovlivňovat celkové prostředí mateřské školy tak, aby bylo „pro-čtenářské“, jak kreativně mohou pracovat se čteným textem, dozvědí se co je to třífázový model učení E – U – R a jak prostřednictvím čtení učit děti kriticky myslet, rozvíjet postoje, a jak tyto metody uplatnit i u předškolních dětí, které ještě nejsou čtenáři.

Přihlášení je možné do 31. 11. 2015.

Lektorky:

Mgr. Květa Krüger, absolventka Pedagogické fakulty UK (Učitelství pro 1.stupeň ZŠ), učitelka Lauderových škol v Praze, absolventka základního kursu RWCT, letních škol RWCT, kursu lektorských dovedností RWCT.  Lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 2000, mezinárodně certifikovaná od roku 2002, lektorka vzdělávacího programu „Čteme s nečtenáři“. Členka expertního týmu projektu Rovnováha – školní programy pro znalosti, životní dovednosti a funkční gramotnost.

Mgr. Kateřina Šafránková, absolventka FF UK (Bohemistika, Učitelství pro střední školy), učitelka češtiny na 2. stupni a gymnáziu, certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, lektorka vzdělávacího programu „Čteme s nečtenáři“, editorka časopisu Kritické listy. Členka panelu zřízeného Výzkumným ústavem pedagogickým  pro čtenářskou gramotnost, členka expertní skupiny při České školní inspekci pro zjišťování výsledků vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti. 

Další info poskytne koordinátorka kurzů klara.doudova@clovekvtisni.cz, tel.: 778 494 346

 

Ke stažení

Prosinec 2017

06
Prosinec

Cesta komika do středu Evropy: stand-up comedy s migračním pozadím

Živí se humorem, i když do smíchu jim vždycky nebylo. Jaká byla jejich cesta do České republiky? Proč se rozhodli zůstat? Prožili nějaký kulturní šok? A jak se jim tady vlastně žije? Nejen o tom s komikem Tigranem Hovakimyanem a dalšími členy skupiny Imigrant show...

08
Prosinec

Debata Radikalismus a deradikalizace

Člověk v tísni ve spolupráci s Akademií věd ČR vás zvou na debatu s experty Radikalismus a deradikalizace: Jak se šíří islámský extremismus nejen na scoiálních sítích a co se s tím dá dělat? Kdy: 8...

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři