Kalendář akcí

SCHOLA CULTURA – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole 29.1.2019 - 25.4.2019

CDC-SC

Škola jako jeden z pilířů rozvoje kultury a demokratických hodnot

 

Kurz vychází z modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. Byl navržen Radou Evropy a je ztvárněn (obrazně řečeno) jako motýl, který má pod křídly hodnoty, postoje, dovednosti, znalosti a kritické porozumění. Proto jsme právě motýla vybrali jako průvodce celým kurzem.

Někdy snad necháme motýla poletovat ve výšinách, my však budeme nohama na zemi, abychom učitele podpořili v jejich běžné pedagogické praxi. Zaměříme se jak na komplexní přístup školy ke kompetencím pro demokratickou kulturu, tak na konkrétní aktivity spojené s vybranými kompetencemi v práci s žáky. Vyzkoušíme si aktivizační metody využitelné ve výuce a v třídnických hodinách, budeme se věnovat komunikaci (verbální i neverbální), kritickému myšlení, otázkám hodnocení a odpovědnosti a dalším oblastem, s nimiž se ve škole setkáváme.

 

Kdy a kde?

8 seminářů od ledna do dubna 2019 (celkový rozsah 40 hodin – viz níže).

Většina seminářů se uskuteční v Centru Langhans (Vodičkova 37, Praha 1).

Pro koho?

Učitelé pražských ZŠ a SŠ

Cíle:

- metodicky podpořit učitele ve společenskovědní oblasti a při výchově žáků k demokratickým hodnotám

- rozvíjet aktivní a odpovědný přístup ve vztahu ke škole, společnosti a celkově k životu

- zaměřit se na potřeby různých typů žáků při společném vzdělávání

- rozvíjet kritické myšlení, schopnost orientovat se v informačních zdrojích, pracovat s předsudky 

- zpestřit si (pedagogický) život, sdílet zkušenosti s ostatními, načerpat inspiraci

 

Přehled setkání:

 

1. Vzlet motýla – přes školu do oblak demokratické kultury (8 hodin)

út 29. ledna 2019 (8:00 – 17:00)

- mapování vlastní školy, model kompetencí pro demokratickou kulturu, aktivizační metody do výuky

 

2. Motýl poletuje nad ideální školou (4 hodiny)

po 4. února 2019 (12:00 – 16:15)

- jakou školu chceme?, co uděláme?, prostor pro změnu

 

3. Třepetání motýlích křídel ve třídě – otřepané(?) klíčové kompetence (4 hodiny)

út 26. února 2019 (12:00 – 16:15)

- motivace a hodnocení, hra např. do třídnické hodiny

 

4. Ladný motýlí let moderním světem – lektorské dovednosti v práci s třídním kolektivem (4 hodiny)

pá 8.3 2019 (13:00 – 17:15)

- jak vhodně komunikovat, využití moderních technologií

 

5. Motýl se nemýlí – v síti předsudků (4 hodiny)

pá 22. března 2019 (12:00 – 16:15)

- média a sociální sítě, práce s předsudky a nenávistnými projevy, kritický přístup k informacím

 

6. Motýl čeří vody místního rybníka – zanech stopu v komunitě (4 hodiny)

čt 28. března 2019 (12:00 – 16:15)

- aktivní občanství, komunitní učení, odpovědnost

 

7. Motýlí pohlazení – jde to i beze slov (4 hodiny)

st 10. dubna 2019 (12:00 – 16:15)

- pohyb, rytmus, neverbální komunikace (nejen) ve škole

 

8. Motýl usedá na otevřenou dlaň – sdílení našeho snažení (8 hodin)

čt 25. dubna 2019 (8:00 – 17:00)

- praktický seminář (založený na lekcích účastníků)

 

Kurz je zdarma.

Přihlášku naleznete ZDE

 

Kontakt:

Michal Homolka, michal.homolka@clovekvtisni.cz, +420724256180

 

Projekt Schola Cultura je spolufinancován Evropskou unií. Realizace projektu probíhá v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR v období od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2019 (reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000808).

Srpen 2019

20
Srpen

UČITELSKÉ LÁZNĚ aneb SVOBODA ZA PLOTEM 20. - 22. 8. 2019

Zveme vás na zážitkový pobyt, jehož cílem je především načerpat novou energii a inspiraci do dalšího školního roku. Dopřejte své hlavě i tělu odpočinek v Učitelských lázních!  Téma letošních lázní zní "Svoboda za plotem"...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři