Kalendář akcí

Kulturní odlišnost v české škole

Foto Klára Horáčková

Cílem kurzu je představit účastníkům možnosti, jak správně identifikovat kulturní odlišnost žáků a jak zacházet s tématem kulturní odlišnosti ve třídě a ve výuce.


Téma semináře:

 • jak zacházet s kulturní odlišností žáků ve třídě a jak vyvozovat správné souvislosti z toho vyplývající.
 • zhodnocení převažujících představ o specifikách nejčastěji zastoupených menšin v žákovské populaci pro výuku žáka - cizince.
 • obecné principy pro práci pedagoga se žákem z kulturně odlišného prostředí: Co dělat při příchodu nového žáka? Jaké metody volit pro výuku? Jak přizpůsobit komunikaci v hodině?
 • rozlišení příčin a následků pro pedagogickou praxi: co je spojené s kulturní odlišností a co se sociálním znevýhodněním?
 • základní metody pro práci v heterogenním kolektivu a pro individuální přístup k žákům.

Kdy:

31.8.2016, 9:00 - 17:00

Kde:

Langhans - Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Pro koho:

Cílovou skupinou jsou v prvé řadě pedagogové základních a středních škol s aprobací společenskovědních předmětů, kurz je otevřen i učitelům s jinými aprobacemi a dalším pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Dále je určen pro speciální pedagogy, psychology a asistenty pedagoga.

Více informací o kurzu najdete a přihlásit se můžete do 20.8. zde.

Srpen 2019

20
Srpen

UČITELSKÉ LÁZNĚ aneb SVOBODA ZA PLOTEM 20. - 22. 8. 2019

Zveme vás na zážitkový pobyt, jehož cílem je především načerpat novou energii a inspiraci do dalšího školního roku. Dopřejte své hlavě i tělu odpočinek v Učitelských lázních!  Téma letošních lázní zní "Svoboda za plotem"...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři