Kalendář akcí

Podpůrná opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním

Foto Klára Horáčková

Novela školského zákona, která vstoupí v platnost od 1. 9. 2016, přichází s konceptem podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Člověk v tísni se jako partner Univerzity Palackého v Olomouci podílel na realizaci rozsáhlého projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání, v rámci něhož vznikl mimo jiné Katalog podpůrných opatření (http://www.katalogpo.cz/).

Nabízíme Vám možnost účasti na semináři, který Vám zprostředkuje informace o Katalogu podpůrných opatření, zejména pak o jeho dílčí části pro žáky s potřebou podpory z důvodu sociálního znevýhodnění, včetně představení metodiky posuzování potřeb těchto dětí. Podpůrná opatření budou představena v kontextu a s důrazem na problematiku žáků s tzv. sociálním znevýhodněním.

Kdy:

31.8.. 2016, 8:30 - 13:30 a 1.9. 2016, 10:30 - 15:30

Kde:

Langhans - Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Cílová skupina:

pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol

Více informací o kurzu najdete a přihlásit se můžete do 20.8. 2016 zde.

Srpen 2019

20
Srpen

UČITELSKÉ LÁZNĚ aneb SVOBODA ZA PLOTEM 20. - 22. 8. 2019

Zveme vás na zážitkový pobyt, jehož cílem je především načerpat novou energii a inspiraci do dalšího školního roku. Dopřejte své hlavě i tělu odpočinek v Učitelských lázních!  Téma letošních lázní zní "Svoboda za plotem"...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři