České školství zlepší výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Praha, 10. 6. 2015 – České školství čeká velká změna v systému podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 1. září 2016 získají všichni učitelé, kteří mají ve třídě žáky s tělesným nebo jazykovým znevýhodněním, nárok na podpůrná opatření. Například na asistenta pedagoga. Aby školy přechod na nový model vyučování zvládly, budou ale potřebovat funkční systém financování a kvalitní know how. Návody a doporučení, jak přechod na nový systém zvládnout, v Praze představila konference Škola All Inclusive: Novela školského zákona – první krok pro změnu, organizovaná Člověkem v tísni společně s Univerzitou Palackého v Olomouci.

„Inkluzivní vzdělávání je základní podmínkou sociálně citlivé a soudržné společnosti. Nyní musí být urychleně zajištěna metodická i finanční podpora pro jeho implementaci do praxe a posílena spolupráce mezi školskou a sociální složkou systému“, zdůraznila význam realizace praktických kroků vyplývajících z novely školského zákona ministryně práce a sociálních věcí ČR Mgr. Michaela Marksová.

Katalog podpůrných opatření

Hlavním tématem konference bylo představení tzv. Katalogu podpůrných opatření, který učitelům poskytne metodickou podporu pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Nadpoloviční většina všech zdravotně postižených dětí se totiž v běžných školách již vzdělává, ale zatím bez podpory finanční i personální. Podpůrná opatření umožní také některým dětem, odkázaným na praktické a speciální školy, přidat se ke svým vrstevníkům v běžných školách v místě svého bydliště.

Důležité nyní bude, jakým způsobem se tato „kuchařka inkluze“ promítne do chystané vyhlášky k novele školského zákona a zda jej pravděpodobná nová ministryně školství dokáže uvést do praxe. Podobně komplexní metodický průvodce pro učitele ze strany státu zatím vytvořen nebyl. „Bez metodického průvodce, kvalitní prováděcí vyhlášky a reformy financování zůstane novela školského zákona schválená letos v dubnu jen prázdnou slupkou bez praktického dopadu“, myslí si Mgr. Tomáš Habart, koordinátor inkluzivního vzdělávání programu Varianty organizace Člověk v tísni.

Novela školského zákona

Jak se odborníci na konferenci shodli, v obecné rovině novela systém podpory žáků se SVP nastavuje progresivně, spravedlivě a s ohledem na skutečné potřeby dětí.  Podpora žákům má být odstupňovaná, co nejvíce konkrétní a zároveň v podobě jednotlivých podpůrných opatření vzájemně kombinovatelná. Tak bude možné připravit každému dítěti vzdělávací plán na míru a přizpůsobit mu výuku podle jeho individuálních potřeb. Takto koncipovaný zákon umožní lépe cílit podporu žákovi a zpřesní i financování této podpory, čímž se stane systém spravedlivějším. Zákon by tím měl zamezit současné praxi, kdy na některé děti dostanou školy zvýšené finance, aniž je třeba po celou dobu vzdělávání v plné míře potřebují, a zároveň na jiné skupiny dětí školy žádné finance neobdrží (např. na děti zdravotně či sociálně znevýhodněné). 

Nové materiály pro učitele

Vedle Katalogu podpůrných opatření představila konference sérii metodik pro práci asistentů pedagoga, standard práce asistenta pedagoga a desítky nových kurzů, které mají školám umožnit lepší přechod na nový systém. Na jejich přípravě se kromě Člověka v tísni a Univerzity Palackého v Olomouci podílely i Asociace pracovníků speciálně pedagogických center ČR a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Diskuze odborníků

Nad možnostmi podpory rovných příležitostí se v panelové diskusi zamýšleli představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, České školní inspekce, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání i Asociace ředitelů ZŠ.

doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., hlavní řešitel projektu SPIV z Univerzity Palackého v Olomouci, řekl: „Společné vzdělávání dětí s postižením i bez postižení se stalo za posledních dvacet pět let realitou.  Zásadním úkolem souvisejícím s novelou školského zákona z března 2015 je zajistit systémovou, finančně saturovanou podporu žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu. U většiny zdravotních postižení (s výjimkou mentálního) je více žáků v běžných školách než ve školách speciálních. Otázkou zůstává, jakou podporu tito žáci ve školách mohou dostat? Nyní – a  v budoucnu.”

Mgr. Pravoslav Němeček, viceprezident Asociace ředitelů ZŠ, řekl: „A) Rozumná inkluze je dobrým krokem. B) Inkluze může být realizována jen za určitých podmínek a není levná. C) Zatím se převážně hovoří v rozsahu bodu A. Ignorováním bodu B dosáhneme opačného efektu a inkluze nemá smysl.”

Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor (ČŠI), řekl: „Česká školní inspekce považuje oblast rovných příležitostí ve vzdělávání za stěžejní součást modelu kvalitní školy a jako takové jí dlouhodobě věnuje adekvátní pozornost. Propojení rovného přístupu ke vzdělávání s kvalitou vzdělávání je klíčovým faktorem úspěchu těch nejlepších vzdělávacích systémů. Již v příštím roce se také důsledně zaměříme na hodnocení míry inkluzivity celého vzdělávacího systému, přičemž jednotlivé parametry budeme sledovat při návštěvě každé školy.“

 

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Více na www.inkluze.upol.cz

 

Další informace poskytnou: 
 

doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., hlavní řešitel projektu SPIV, Univerzita Palackého v Olomouci: jan.michalik@upol.cz, tel.: 777 809 040

Mgr. Tomáš Habart, manažer projektu SPIV, Člověk v tísni:  tomas.habart@clovekvtisni.cz, tel.:  739 320 763

Mgr. Jana Kubáňová, mediální koordinátorka vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni: jana.kubanova@clovekvtisni.cz, tel.: 774 422 910

Ke stažení
Další Články

Světová škola 2018: Přehled škol a jejich projektů

Přehled akcí škol, které v červnu 2018 získají certifikát Světová škola Gymnázium  Frýdlant - Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí...

Šest českých škol získalo titul Světová za práci s globálními tématy

Tisková zpráva - Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha Praha, 13.6. 2017 - Umí uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat sbírku oblečení pro sirotčinec v Kambodži...

Světová škola 2017: Přehled škol a projektů/místních akcí

1. Základní škola Fryčovice - Mezinárodní trh Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy...

Člověk v tísni vyhlašuje komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol

Praha, 1. 6. 2017 - Už posedmé vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních...

Česko už má dvě „Světové“ školky. Jak se k nim připojit?

Přinášíme vám článek, který vyšel v dubnovém vydání 2017 časopisu Řízení školy - Speciál pro MŠ. Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí...

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Přínášíme vám článek, který vyšel v dubnovém čísle 2017 časopisu Řízení školy. Je to jen taková legrace, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…  Přístup...

Předsudky vyvrátí romské či nevidomé panenky. Používají je desítky kantorů

Některé z nich vyrůstají s dvěma tatínky, jiné mají tmavě hnědou pleť. Některé se pohybují na vozíčku, jiné mají nadváhu. Každá má nějaké znevýhodnění. Panenky Persona Dolls...

Známe vítěze školní komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Žáci se letos zabývali budoucností světa

Praha, 16. 11. 2016 – Vliv nových technologií, touha po míru a harmonii ve světě, záchrana přírody i obavy o budoucnost demokracie, to jsou časté náměty komiksových příběhů,...

Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři