Jaká byla konference Kvalita, nebo kvantita? Proč zjišťovat postoje žáků ve výuce

Celkem 60 zájemců z řad učitelů, budoucích učitelů a vysokoškolských pedagogů se 25. listopadu v Green Pointu zúčastnilo konference Kvalita, nebo kvantita? Proč zjišťovat postoje žáků ve výuce.

Společně jsme diskutovali o tom, jestli a jakým způsobem pracovat s postoji žáka ve výuce. Hovořili jsme o tom, jak zjišťovat postoje žáků k aktuálním tématům. A prostřednictvím workshopů jsme si definovali výzvy spojené s cíleným působením na postoje žáků ve výuce.

 

Shrnutí programu a materiály z konference

 

Cíle udržitelného rozvoje do roku 2030

Mgr. Michal Broža, Informační centrum OSN

„1/3 všech vyrobených potravin na světě přijde nazmar (tj. 1,3 miliardy tun jídla a 20 miliard korun), přesto 1 ze 7 lidí na planetě hladoví a 20 tisíc dětí umírá denně kvůli hladu.

Více zajímavostí prezentaci Michala Broži.

 

Představení příručky Jak víme, že to funguje a filmu Kvalita, nebo kvantita?

Na vzniku příručky Jak víme, že to funguje? se podíleli učitelé z několika evropských zemí s cílem nabídnout inovativní a přitažlivý výběr aktivit určených ke zjišťování postojů a postojových změn žáků ve výuce. Aktivity pomáhají učitelům v tom, aby efektivně zacílili výuku globálního občanství a zhodnotili, jak jsou při výuce úspěšní.

Více o publikaci najdete na stránkách Variant.

 

Film Kvalita, nebo kvantita? představuje zkušenosti učitelů ze tří českých základních a středních škol, kteří zjišťovali postoje svých žáků k rozmanitým globálním tématům a na základě zjištění přizpůsobili následnou výuku. Ve filmu uvidíte, s jakými výzvami se potýkali a jakých výsledků dosáhli.

Film najdete na youtube Člověka v tísni.

 

Panelová diskuze

Mgr. Petra Skalická (ředitelka vzdělávacího programu Varianty), Mgr. Jana Lidická (psycholožka), Mgr. Lucie Granátová (učitelka zapojená do projektu Kvalita, nebo kvantita?), Mgr. Zuzana Klačková (učitelka zapojená do projektu Kvalita, nebo kvantita?)

Cílem diskuze bylo zjistit, zda je správné chtít měnit postoje žáka, do jaké míry a jak působit na postoje žáka v různých vývojových obdobích. Záměrem bylo zmapovat možnosti učitelů zjišťovat postoje ve výuce, jejich výsledky a zkušenosti. Cílem bylo také zjistit, jak už v tomto směru probíhá příprava učitelů na vysoké škole a co by se dalo ještě podniknout.

Prezentace Lucie Granátové.

Prezentace Zuzany Klačkové.

 

Workshopy

Jak strhnout nálepky na českých školách

Mgr. Petr Sucháček

Účastníci pojmenovali nálepky, které používají, nebo někdy použili, vůči lidem a skupinám, které nemají rádi (např. arogantní, nebo extravagantní člověk, lenoch a skeptik). Dále zkoumali, co se za těmito nálepkami skrývá (např. člověk, který chce být odlišný, chce mít za odlišné názory, nebo chce pozornost ostatních apod.).

Účastníci prozkoumali pojmy soud (ty jsi nějaký) a pozorování (to, co by zachytila kamera).

„Pozorování bez hodnocení je nejvyšší formou lidské inteligence.“ J.Krishnamurti

Žák nedává pozor a hraje si na mobilu. Učitel řekne: „Vidím, že máš v ruce telefon.“ Dobrý začátek pro řešení problému žákovy nepozornosti, na tuto větu se totiž nedá argumentovat.

 

Cílená zpětná vazba

Mgr. Eva Reitmayerová a Mgr. Denisa Krumpová

Účastníci si vyzkoušeli stanovit cíl diskuze, diskutovali o tom, jak poznají „dobrý“ cíl. Prozkoumali techniky, jak vést diskuzi k cíli, který si sami stanovili. Pracovali s otázkami, které diskuzi rozproudí a nasměrují diskutující k plánovanému cíli.

Lektorky zpětnou vazbu i celý proces demonstrovaly na aktuálním tématu: nákup letenek do Paříže a Bruselu.

Na workshop navazuje seminář Cílená zpětná vazba aneb Jak pracovat se zážitkem ve skupině, na který se můžete přihlásit na stránkách Variant.

 

Vědomá práce s předsudky

Mgr. Alena Felcmanová

Účastníci se zamýšleli nad tím, proč si lidé vytvářejí různé předsudky, či „předporozumění“. Uvažovali o tom, že mohou pomáhat orientaci člověka.

Cílem workshopu bylo téma posilování identity a sebevědomí ve vztahu k blízkým osobám (pozitivní obraz toho, kdo jsem já, jaké osoby jsou pro mě důležité), respekt a poznávání rozmanitosti (jak to mám já, jak to mají druzí), kritické rozpoznávání nerovnosti (reflexí jednání a jeho následků) a posílení a aktivizace (proti předsudkům).

Účastníci si vyzkoušeli molekulu identity, přemýšleli o tom, co by nechtěli už nikdy slyšet o skupině, se kterou se identifikovali (např. ženský nepatří za volant, Pražáci jsou nafoukaní apod.).

 

Komunikace učitel a žák

Mgr. Jana Lidická

Účastníci uvažovali o tom, co je postoj a jaké může mít projevy. Zamýšleli se nad hranicí postoje a motivace. Diskutovali o komunikaci mezi učitelem a žáky.

Učitel řeší problém na chodbě, přijde do třídy, už je rozhozený. Žáci nereagují, jak by chtěl. Učitel vidí vinu na straně dětí. Z jejich pohledu je to ale jinak a nechápou, co po nich učitel chce.

Jak situaci řešit? Má někdo za řešení zodpovědnost? Kdo?

Účastníci dále diskutovali o bezpečném prostředí nutné pro efektivní komunikaci, o tom, co ho zajišťuje, co naopak blokuje a jaká pravidla komunikace je důležité ve třídě stanovit. Poslední část workshopu byla věnována střetu postoje učitele a žáka, jejich pocitům, přesvědčením a kontextu konfliktní situace.

Na workshop navazuje seminář Cílená zpětná vazba aneb Jak pracovat se zážitkem ve skupině, na který se můžete přihlásit na stránkách Variant.

 

Fotky z konference najdete ve fotogalerii na stránkách Variant.

Další Články

Světová škola 2018: Přehled škol a jejich projektů

Přehled akcí škol, které v červnu 2018 získají certifikát Světová škola Gymnázium  Frýdlant - Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí...

Šest českých škol získalo titul Světová za práci s globálními tématy

Tisková zpráva - Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha Praha, 13.6. 2017 - Umí uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat sbírku oblečení pro sirotčinec v Kambodži...

Světová škola 2017: Přehled škol a projektů/místních akcí

1. Základní škola Fryčovice - Mezinárodní trh Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy...

Člověk v tísni vyhlašuje komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol

Praha, 1. 6. 2017 - Už posedmé vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních...

Česko už má dvě „Světové“ školky. Jak se k nim připojit?

Přinášíme vám článek, který vyšel v dubnovém vydání 2017 časopisu Řízení školy - Speciál pro MŠ. Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí...

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Přínášíme vám článek, který vyšel v dubnovém čísle 2017 časopisu Řízení školy. Je to jen taková legrace, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…  Přístup...

Předsudky vyvrátí romské či nevidomé panenky. Používají je desítky kantorů

Některé z nich vyrůstají s dvěma tatínky, jiné mají tmavě hnědou pleť. Některé se pohybují na vozíčku, jiné mají nadváhu. Každá má nějaké znevýhodnění. Panenky Persona Dolls...

Známe vítěze školní komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Žáci se letos zabývali budoucností světa

Praha, 16. 11. 2016 – Vliv nových technologií, touha po míru a harmonii ve světě, záchrana přírody i obavy o budoucnost demokracie, to jsou časté náměty komiksových příběhů,...

Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři