Konference Škola All Inclusive: Novela školského zákona – první krok pro změnu

Druhá závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání s názvem Škola All Inclusive: Novela školského zákona – první krok pro změnu se konala 10. června v Praze v Lichtenštejnském paláci.

V úvodu jsme se z úst Artemi Sakellariadis, ředitelky Centre for Studies on Inclusive Education z anglického Bristolu dozvěděli, jak na inkluzi nahlíží Velká Británie a jaké zkušenosti se začleňováním dětí s handicapem už Británie získala.

Záměrem inkluze není umístit děti se zdravotním nebo mentálním postižením do běžných škol, jak je známe, to zdaleka ne. Je zapotřebí transformovat způsob, jakým ve školách k výchově a vzdělávání dochází. K transformacím škol však nedojde, pokud bude i nadále považovat mnoho odborníků běžné školy pro děti se zdravotním nebo mentálním postižením za nerealistické místo k jejich vzdělávání (a stále jich existuje dost), nebo pokud budou i nadále existovat školy, které se nepovažují za dobré místo k výchově dětí se zdravotním nebo mentálním postižením a nevidí důvod ke změně,“ vysvětluje Sakellariadis hlavní překážku společného neboli inkluzivního vzdělávání.  

Celý projev si můžete přečíst zde.

Nad možnostmi podpory rovných příležitostí pro všechny děti se poté v panelové diskusi zamýšleli Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministryně školství mládeže a tělovýchovy ČR, Melanie Zajacová, vedoucí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, Lenka Felcmanová, místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, Pravoslav Němeček, viceprezident Asociace ředitelů ZŠ a Jan Michalík, hlavní řešitel projektu SPIV z Univerzity Palackého v Olomouci.

Výstupy projektu SPIV

Na konferenci byl také představen přelomový dokument pro školy Katalog podpůrných opatření. Materiál navazuje na novelu školského zákona, kterou letos schválil Parlament a podepsal prezident. Novela přináší změny i ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově zavádí tzv. systém podpůrných opatření. Ten více zohlední skutečné dopady postižení či znevýhodnění dětí do vzdělávání. Pomoc, která bude dětem určená, se bude nově dělit do pěti stupňů. „Tento způsob podpory umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ zdůraznil Jan Michalík z Univerzity Palackého, hlavní řešitel projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, v jehož rámci katalog vznikl. Na Katalogu se kromě UP a společnosti Člověk v tísni podílejí také Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Týmy tvořené 90 odborníky vypracovaly katalog pro 6 „základních“ zdravotních postižení a znevýhodnění: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušenou komunikační schopnost a poruchy autistického spektra a pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Materiál nabízí více než 370 karet podpůrných opatření pro přímou práci se žáky. Katalog podpůrných opatření byl vydán v červnu 2015 a bude rozšířen mezi školy v celé ČR. Katalog a další výstupy z projektu SPIV jsou k dispozici zde.

Videozáznamy

Představení konference

Úvodní projev Čestmíra Serafína, děkana PedF Univerzity Palackého Olomouc

Úvodní projev Artemis Sakellariadis, ředitelky Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol (UK) 

Úvodní projev Šimona Pánka, ředitele organizace Člověk v tísni

​​Celý záznam konference

 

Fotogalerie

Další Články

Světová škola 2018: Přehled škol a jejich projektů

Přehled akcí škol, které v červnu 2018 získají certifikát Světová škola Gymnázium  Frýdlant - Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí...

Šest českých škol získalo titul Světová za práci s globálními tématy

Tisková zpráva - Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha Praha, 13.6. 2017 - Umí uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat sbírku oblečení pro sirotčinec v Kambodži...

Světová škola 2017: Přehled škol a projektů/místních akcí

1. Základní škola Fryčovice - Mezinárodní trh Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy...

Člověk v tísni vyhlašuje komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol

Praha, 1. 6. 2017 - Už posedmé vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních...

Česko už má dvě „Světové“ školky. Jak se k nim připojit?

Přinášíme vám článek, který vyšel v dubnovém vydání 2017 časopisu Řízení školy - Speciál pro MŠ. Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí...

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Přínášíme vám článek, který vyšel v dubnovém čísle 2017 časopisu Řízení školy. Je to jen taková legrace, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…  Přístup...

Předsudky vyvrátí romské či nevidomé panenky. Používají je desítky kantorů

Některé z nich vyrůstají s dvěma tatínky, jiné mají tmavě hnědou pleť. Některé se pohybují na vozíčku, jiné mají nadváhu. Každá má nějaké znevýhodnění. Panenky Persona Dolls...

Známe vítěze školní komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Žáci se letos zabývali budoucností světa

Praha, 16. 11. 2016 – Vliv nových technologií, touha po míru a harmonii ve světě, záchrana přírody i obavy o budoucnost demokracie, to jsou časté náměty komiksových příběhů,...

Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři