Česko už má dvě „Světové“ školky. Jak se k nim připojit?

Přinášíme vám článek, který vyšel v dubnovém vydání 2017 časopisu Řízení školy - Speciál pro MŠ.

Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí koš na hlavě? Jak poznám zlého člověka? Proč někdo hází odpadky na zem? Od chvíle, kdy se děti naučí mluvit a vyjadřovat, ocitají se dospělí pod palbou otázek. Děti jsou přirozeně zvídavé a zajímají se o všechno, co vidí, slyší a cítí. Snaží se pochopit svět kolem sebe a obrací se na nás, dospělé, abych jim s tím pomohli. Umět dětem i složitá témata vysvětlit pro ně pochopitelnou a jejich věku přiměřenou formou, to je každodenní výzva pro všechny, kdo s dětmi tráví čas. Mateřské školy, které chtějí dětem fungování současného světa přiblížit, se mohou zapojit do různých projektů. Propracovanou metodiku i pomocnou ruku jim nabízí koncept Světové školy. O tento prestižní certifikát donedávna usilovaly jen základní a střední školy, ve dvou posledních ročnících ale uspěly i dvě školky.   

Mateřská škola Kamarád z Hradce Králové a mateřská škola z Vlkavy ukazují, že globální rozvojová témata lze srozumitelným, zábavným a hravým způsobem zprostředkovat dětem i širšímu okolí školky a přitom naplnit tři zásady Světové školy: uč se – zjišťuj - jednej.

I stará bota může být užitečná

V Hradci děti poznávaly svět s neobvyklým průvodcem – tou byla stará, odložená, ale moudrá „Bota cesťačka Hradečačka“. Vyprávěla jim o místech vzdálených, krásných i tajemných, o místech, která jsou smutná a zničená, často kvůli nešetrné lidské činnosti. Děti se učily poznávat různé druhy ptáků a rostlin, ocenit hodnotu lidské práce a seznámily se s různými podmínkami života na naší planetě. Školce se podařilo zapojit i několik místních partnerů. V rámci kavárny pro seniory vyrobily děti společně se svými dědečky budky pro nestěhovavé ptáky, které umístily v městském parku. Pod záštitou Českého svazu ochránců přírody proběhla akce Ukliďme svět.

Afrikou křížem krážem

Školka se také intenzivně věnovala africkému kontinentu. Děti se mu učily rozumět doslova všemi smysly. Setkaly se s africkými hudebními nástroji a tanci, naučily se vázat africké šátky, zkoušely nosit předměty na hlavě, běhaly bosky v písku, učily se svahilsky. Mapu Afriky plošně vytvořily z barevných pet-víček, knoflíků, rýže nebo kávových zrn, hledaly spojitost materiálů a barev s africkým kontinentem. Své dojmy pak sdílely s učiteli v komunitních kruzích.

Poznáváme naše tradice i jiné kultury

„Naše mateřská škola chápe cíle komplexně, věnuje se rozvoji lidských hodnot. Vzdělávací obsah se zaměřuje na environmentální témata, vedeme děti ke zvídavosti, vnímavosti světa v širších souvislostech, k harmonii a řádu, k tradicím vlastního národa i jiných kultur, k pomoci a schopnosti projevovat citlivost, k péči o okolní životní prostředí, vztahu k přírodě. Získání certifikátu vnímáme jako prestižní ocenění zavazující a motivující k rozvíjení výše uvedených aktivit a jako značku, která nám pomůže získávat ke spolupráci další partnery“, popisuje Marie Josková, ředitelka MŠ Kamarád v Hradci Králové, jaký význam má pro jejich školku certifikát Světová škola.

Zatočili jsme s odpadem

Minulý rok získala titul „Světová“ i Mateřská škola z Vlkavy. Děti se společně s učitelkami soustředily na téma odpadů. Jak vznikají, jak je třídit nebo ekologicky likvidovat. Ředitelka Jitka Čadilová popisuje, jak s tématem začínali: „Děti se nejprve dívaly, co se děje s odpadky ve školce. Velkým překvapením pro mne bylo, že končí v jedné popelnici. A to jsme se rozhodli změnit. Zapojili jsme i rodiče a společně jedno odpoledne věnovali malování popelnic, do kterých jsme poté začali odpad třídit.“ Školka vysbírala odpadky i ve svém okolí a založila záhonek, o který se děti společně starají. Pro rodiče, sousedy a kamarády pak uspořádali bazárek, kde si lidé vyměňovali staré oblečení a hračky. Děti společně s učitelkami vysvětlovaly, jaké existují druhy odpadu a ukazovaly, jak je třídit. Do mateřské školy mohou také rodiče a občané Vlkavy a přilehlých obcí nosit k ekologické likvidaci nebo dalšímu využití drobná elektrozařízení, textil, obuv, hračky, olej z domácností a plastová víčka.

Máme certifikát. A co dál?

Oběma školkám se projekt podařilo dotáhnout do úspěšného konce. V Hradci pokračují v aktivitách spojených s globální problematikou dále a nyní, po dvou letech od získání certifikátu, je letos čeká audit - partnerské zhodnocení naplňování kritérií Světové školy a prodloužení certifikátu na dalších pět let. Ve Vlkavě získali titul teprve loni a tento proces je tedy před nimi.

Jak se stát Světovou školkou

A jaký je recept na úspěch? Na začátku musí ve školce vzniknout motivovaný tým, který má elán a nápady a chce se zabývat globálními problémy, které mají přesah do naší lokální reality. Celoroční práce „světového“ týmu vrcholí komunitní akcí pro veřejnost a prezentací projektu na závěrečném setkání světových týmů v Praze. Odměnou za vynaložené úsilí bývá kromě samotného certifikátu také nadšení dětí, zájem rodičů, trvalá pozitivní změna v blízkém okolí a pevnější vztahy mezi dětmi, učitelkami i ostatními zaměstnanci mateřské školy.

Přihlášky do dalšího ročníku přijímáme do poloviny září 2017. Všechny důležité informace naleznete na www.svetovaskola.cz

 

Mgr. Jana Odstrčilová, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni o. p. s.

Další Články

Světová škola 2018: Přehled škol a jejich projektů

Přehled akcí škol, které v červnu 2018 získají certifikát Světová škola Gymnázium  Frýdlant - Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí...

Šest českých škol získalo titul Světová za práci s globálními tématy

Tisková zpráva - Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha Praha, 13.6. 2017 - Umí uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat sbírku oblečení pro sirotčinec v Kambodži...

Světová škola 2017: Přehled škol a projektů/místních akcí

1. Základní škola Fryčovice - Mezinárodní trh Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy...

Člověk v tísni vyhlašuje komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol

Praha, 1. 6. 2017 - Už posedmé vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních...

Česko už má dvě „Světové“ školky. Jak se k nim připojit?

Přinášíme vám článek, který vyšel v dubnovém vydání 2017 časopisu Řízení školy - Speciál pro MŠ. Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí...

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Přínášíme vám článek, který vyšel v dubnovém čísle 2017 časopisu Řízení školy. Je to jen taková legrace, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…  Přístup...

Předsudky vyvrátí romské či nevidomé panenky. Používají je desítky kantorů

Některé z nich vyrůstají s dvěma tatínky, jiné mají tmavě hnědou pleť. Některé se pohybují na vozíčku, jiné mají nadváhu. Každá má nějaké znevýhodnění. Panenky Persona Dolls...

Známe vítěze školní komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Žáci se letos zabývali budoucností světa

Praha, 16. 11. 2016 – Vliv nových technologií, touha po míru a harmonii ve světě, záchrana přírody i obavy o budoucnost demokracie, to jsou časté náměty komiksových příběhů,...

Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři