Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Přínášíme vám článek, který vyšel v dubnovém čísle 2017 časopisu Řízení školy.

Je to jen taková legrace, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…  Přístup rodičů k projektové výuce bývá různý. Často ji vnímají jako jakýsi doplněk výuky, který sice žákům učení zpestří, ale jinak k jejich prospěchu ve škole nijak nepřispěje. I pedagogové trpí obavami, že školní projekty výuku zbrzdí nebo že se vůbec nevejdou do rozvrhu. Projekt Světová škola se snaží bořit tyto předsudky propracovanou metodikou, která školám pomáhá zapojit globální rozvojová témata napříč předměty a zároveň důsledně postupuje ve třech krocích: uč se – zjišťuj – jednej.    

Vytvořit tým, zvolit téma

V praxi to znamená, že na škole, která se rozhodne stát se „Světovou“, musí nejprve vzniknout motivovaný tým žáků a učitelů, kteří si společně vyberou téma, kterému se po celý školní rok budou věnovat. Mělo by jít o téma, které má potenciál měnit zaběhlé stereotypy v myšlení nebo chování a zanechat trvalé pozitivní stopy ve svém okolí. Školy (ale i školky) pracují po celý školní rok, zapojují různé partnery na úrovni lokálních spolků, médií nebo radnic, spolupracují s experty na dané téma a vyvrcholením jejich snahy bývá místní akce pro veřejnost.

Co žáky pálí, co je baví

Například Gymnázium z Moravského Krumlova, které získalo titul Světová škola loni, se nadchlo pro téma regionálních potravin. Po celý rok žáci sbírali informace o produkci jídla a místním zemědělství. Zjistili například, že dovoz potravin ze vzdálených oblastí může vést k růstu lokální nezaměstnanosti, migraci za prací a následnému vylidňování venkova. Jejich partnery se jednak stali výrobci lokálních produktů a také občanské sdružení Alma, které v Moravském Krumlově pořádá farmářské trhy. Ti zajistili i suroviny a potraviny pro závěrečný regionální piknik pro veřejnost, kde studenti diskutovali s místními občany o důsledcích globálního obchodu s potravinami a nabízeli k ochutnání produkty pocházející z jižní Moravy. 

Nové znalosti, dovednosti i kompetence

Toto gymnázium s dalšími sedmi finalisty pak prezentovalo své celoroční snažení na závěrečném setkání Světové školy v Praze v Americkém centru. V závěrečné reflexi všechny týmy hodnotily, co jim projekt přinesl. Žáci si pochvalovali, že se zlepšili v týmové spolupráci, naučili se lépe plánovat a komunikovat, zjistili, jak získat partnery a sponzory pro své akce i jak zaujmout média. Jak zdůraznil jeden ze studentů z gymnázia v Moravském Krumlově, díky Světové škole si mohli on i jeho spolužáci vyzkoušet manažerské dovednosti v praxi a získat nové zkušenosti, které využijí ve svém dalším profesním životě. Měli také dobrý pocit z toho, že se jim podařilo nastartovat trvalejší pozitivní změny ve svém okolí.

Jak zapojit projekt do výuky?

Projekty zapojují školy do výuky různě. Často ve chvíli, kdy sestaví projektový tým, přesunou aktivity spojené s prací na projektu na odpoledne, do volitelných seminářů a kroužků. Existuje ale i jiný model, kdy se dají globální rozvojová témata, kterým se školy vždy v rámci Světové školy věnují, probírat v rámci jednotlivých předmětů. O lidských právech lze učit v hodinách češtiny třeba četbou Snáře od Ludvíka Vaculíka, v matematice mohou žáci počítat, jak rychle narůstá populace na Zemi, ve fyzice třeba čas a vzdálenost, kterou urazí banány, než se dostanou k nám na stůl. Tímto způsobem zapojí učitel celou třídu a podnítí někdy zájem i u pasivnějších jedinců. Dochází zde vlastně k využití mezipředmětových vztahů a projektového vyučování, což bývá účinná cesta, jak zapojit do projektu učitele různých předmětů a žáky.

„Podle mých zkušeností je projektová výuka vhodná například pro deváťáky, kteří už mají po přijímačkách a tím pádem i více času. Díky projektu se naučí uplatnit získané znalosti v praxi. Musí je přetavit do podoby třeba diskuze, výstavy nebo benefice a tu „prodat“ svému publiku.  Motivace známkami už v této chvíli asi odpadá, ale žáci si do života odnesou reálný zážitek, že když do něčeho investují své nadšení, energii a především píli, mohou zaujmout druhé, vtáhnout je do řešení problému a ve výsledku i něco změnit, “ říká koordinátorka projektu Světová škola Kateřina Sobotková ze vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni.

Hodnocení

Úskalím, na které mohou týmy narazit, bývá způsob, jakým hodnocení projektů srozumitelně zprostředkovat rodičům a učitelskému sboru na dané škole. Pedagogové mohou využít slovního nebo kriteriálního hodnocení, ze kterého bude zřejmé, co se žáci naučili a jaké kompetence získali. Lépe tak přiblíží význam projektu pro žáky jejich rodičům i svým kolegům a vedení školy. Projekty k tomuto způsobu hodnocení přímo vyzývají. Stmelují žáky a učitele, jejich vztahy se posouvají více na úroveň partnerů, kteří spolupracují, což je pro obě strany motivující,“ vysvětluje Sobotková možnosti, jak hodnocení projektů pojmout.

Chcete se stát Světovou školou?  Pak neváhejte a kontaktuje nás, přijímáme přihlášky pro školní rok 2017/18. Více na www.svetovaskola.cz

Mgr. Jana Odstrčilová, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.

 

Další Články

Světová škola 2018: Přehled škol a jejich projektů

Přehled akcí škol, které v červnu 2018 získají certifikát Světová škola Gymnázium  Frýdlant - Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí...

Šest českých škol získalo titul Světová za práci s globálními tématy

Tisková zpráva - Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha Praha, 13.6. 2017 - Umí uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat sbírku oblečení pro sirotčinec v Kambodži...

Světová škola 2017: Přehled škol a projektů/místních akcí

1. Základní škola Fryčovice - Mezinárodní trh Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy...

Člověk v tísni vyhlašuje komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol

Praha, 1. 6. 2017 - Už posedmé vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních...

Česko už má dvě „Světové“ školky. Jak se k nim připojit?

Přinášíme vám článek, který vyšel v dubnovém vydání 2017 časopisu Řízení školy - Speciál pro MŠ. Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí...

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Přínášíme vám článek, který vyšel v dubnovém čísle 2017 časopisu Řízení školy. Je to jen taková legrace, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…  Přístup...

Předsudky vyvrátí romské či nevidomé panenky. Používají je desítky kantorů

Některé z nich vyrůstají s dvěma tatínky, jiné mají tmavě hnědou pleť. Některé se pohybují na vozíčku, jiné mají nadváhu. Každá má nějaké znevýhodnění. Panenky Persona Dolls...

Známe vítěze školní komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Žáci se letos zabývali budoucností světa

Praha, 16. 11. 2016 – Vliv nových technologií, touha po míru a harmonii ve světě, záchrana přírody i obavy o budoucnost demokracie, to jsou časté náměty komiksových příběhů,...

Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři