Světová škola 2017: Přehled škol a projektů/místních akcí

1. Základní škola Fryčovice - Mezinárodní trh

Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy a předsudky. Protože ve Fryčovicích nemají obyvatelé moc možností setkat se s cizinci, chtěla se místní škola více touto akcí otevřít světu, aby si žáci i místní lidé mohli uvědomit, že jsou lidé ve všech koutech světa stejní, jen žijí v jiných podmínkách. Také proto, aby neměli jen zkreslené představy o lidech z jiných zemí, které jim podávají média. Během jednoho týdne se žáci od 1. do 9. ročníku seznámili s kulturami zemí formou interaktivních workshopů s rodilými studenty z Taiwanu, Mexika, Jordánska a Číny. Veřejnost se pak 3. 3. 2017 účastnila místní akce s názvem Mezinárodní trh, která byla vyvrcholením celého projektu, kdy se obyvatelé u jednotlivých stanovišť seznámili od žáků a zahraničních studentů o životě v jejich zemích.

 

2. Gymnázium Kojetín – Kambodža

Gymnazisté si za své téma vybrali Kambodžu, neboť jsou s tímto tématem osobně spjati. Jejich školu navštěvuje rodilá Kambodžanka. Cílem místní akce bylo vzbudit zájem o tuto chudou zemi a životní podmínky místních lidí nejen mezi studenty, ale i veřejností. Ve Vzdělávacím a informačním centru v Kojetíně byla uspořádána měsíční výstava fotografií o pracovních podmínkách žen v kambodžských textilních továrnách a návštěvníci mohli zhlédnout také fotografie zachycující historii a kulturu Kambodži. Při této příležitosti byla oslovena veřejnost, aby se zapojila do sbírky oblečení pro sirotčinec v Kambodži. V průběhu projektu navázalo gymnázium blízkou spolupráci s neziskovou organizací SOS Kambodža, která tento sirotčinec podporuje a díky ní se charitativní sbírka dostane k potřebným dětem.

 

3. ZŠ a WZŠ Ostrava-Poruba - Porubáci pomáhají, potravinami neplýtvají

Hlavním cílem bylo vysbírat potraviny pro Potravinovou banku. Žáci sepsali dopis na ministerstvo zemědělství, kde poukázali na problém s českým zákonem a uspořádali akci, kde sesbírali potraviny pro Potravinovou banku. Akce proběhla 27. dubna ve školní jídelně, kde byly připraveny sběrné koše. Zároveň si žáci připravili informační letáky a na akci všechny seznamovali s fakty ohledně plýtvání potravinami a o celoročním snažení žáků a cestě, na které se ke sbírce dostali. Pozváni byli rodiče žáků školy, učitelé i všichni spolužáci. Celkem se akce zúčastnilo zhruba 50 lidí, vybralo se přes 60 kg potravin. Pro školu školní tým uspořádal akci ke Dni Země, kde žáci školy plnili formou soutěže různé disciplíny. A tak členové školního týmu zábavnou formou předali své nabité vědomosti a zjištěné informace o plýtvání potravinami ostatním žákům školy.

 

4. Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň – Křižíkova světová (š)kola

Cílem akce bylo přispět k vytvoření inkluzivních, bezpečných a trvale udržitelných měst a obcí. Tým připravil celoškolní kampaň, která měla všechny studenty školy seznámit s alternativními způsoby dopravy, které vytváří z města příjemnější prostor pro život. Do školy během „cyklodne“ přijelo 162 studentů, kteří využili pro svoji cestu alternativní způsob dopravy, studenti využili kol, koloběžek, longboardů. Dopoledne vedli žáci ze školního týmu kreativní program pro své spolužáky -  seznamovali s povinnou výbavou kola a s jeho údržbou, se základy první pomoci, procvičili si základní znalosti pravidel silničního provozu, připravili závody jízdy zručnosti. Promítaly se filmy Kola vers. automobily a  Lidský rozměr, které se zabývají problematikou mobility ve městech. Po projekci žáci debatovali o dopravní udržitelnosti v Plzni a vytvářeli ideové mapy, které odpovídaly například na otázky, podle čeho se pozná zdravé město, je Plzeň zdravé, nebo nemocné město apod.

 

5. Základní školy Měcholupy – Emise a Den Země

Skupinky žáků provedli průzkum občanů obce Měcholupy a zjišťovali, jaké druhy vytápění občané používají a radili jim o nových tipech kotlů. Následně žáci dotazníky vyhodnotili a s výsledky seznámili zástupce spolku Měcholupy 2012, z. s. a vedení Obecního úřadu. V rámci oslavy Dne Země žáci sdělili závěry šetření, připravili prezentaci o škodlivosti jednotlivých materiálů a uspořádali pro mladší různé eko-aktivity, zaměřené na čistotu ovzduší. Během akce proběhlo setkání s kominíkem, který žáky seznámil s tzv. smogovým desaterem. Žáci se zamýšleli nad tím, jak moc je důležité se zajímat o materiál, se kterým se topí a co nešetrné topení způsobuje. Dále vytvořili poučné plakátky a letáčky, které vyvěsili ve výkladních skříních školy a roznesli do výloh obchodů. 

 

6. Pražské humanitní gymnázium - Jsme si rovni?!

Po celý rok se gymnázium zabývalo problémem z oblasti lidských práv, a to rovnoprávností mužů a žen.  Projektový den se tedy zaměřil na to, zda jsou si holky a kluci ve světě rovni a jaká je situace u nás. Cílem bylo žáky nižšího gymnázia i základní školy zábavnou formou seznámit s tématy, jako jsou stereotypy, feminismus, transgender, platová nerovnost, násilí na ženách a také s mnohoženstvím. Krom informací si žáci vyzkoušeli třeba střelbu na terč, vázání kravaty, chůzi na podpatcích, vyplnili spoustu kvízů, na své si přišli i milovníci malování a imaginárně se i vařilo a smažilo. Všichni se mohli zúčastnit všech aktivit, všichni byli stejně odměněni, aneb u nás JSME SI ROVNI!

 

Další Články

Světová škola 2018: Přehled škol a jejich projektů

Přehled akcí škol, které v červnu 2018 získají certifikát Světová škola Gymnázium  Frýdlant - Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí...

Šest českých škol získalo titul Světová za práci s globálními tématy

Tisková zpráva - Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha Praha, 13.6. 2017 - Umí uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat sbírku oblečení pro sirotčinec v Kambodži...

Světová škola 2017: Přehled škol a projektů/místních akcí

1. Základní škola Fryčovice - Mezinárodní trh Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy...

Člověk v tísni vyhlašuje komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol

Praha, 1. 6. 2017 - Už posedmé vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních...

Česko už má dvě „Světové“ školky. Jak se k nim připojit?

Přinášíme vám článek, který vyšel v dubnovém vydání 2017 časopisu Řízení školy - Speciál pro MŠ. Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí...

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Přínášíme vám článek, který vyšel v dubnovém čísle 2017 časopisu Řízení školy. Je to jen taková legrace, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…  Přístup...

Předsudky vyvrátí romské či nevidomé panenky. Používají je desítky kantorů

Některé z nich vyrůstají s dvěma tatínky, jiné mají tmavě hnědou pleť. Některé se pohybují na vozíčku, jiné mají nadváhu. Každá má nějaké znevýhodnění. Panenky Persona Dolls...

Známe vítěze školní komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Žáci se letos zabývali budoucností světa

Praha, 16. 11. 2016 – Vliv nových technologií, touha po míru a harmonii ve světě, záchrana přírody i obavy o budoucnost demokracie, to jsou časté náměty komiksových příběhů,...

Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři