Škola All Inclusive: Jak se připravit na společné vzdělávání

Po celém dni se cítím: … plná nápadů … motivovaná do další práce … unavená, ale informovaná

Mám chuť ve své práci chuť zkusit: … více komunikovat s vedením školy …více zapojit rodiče, důsledněji spolupracovat s asistenty pedagoga … motivovat ostatní učitele k přijetí inkluze

Nejužitečnějším tématem pro mě bylo: … sdílení zkušeností … zjistit, že rodič vidí jen své dítě a nikoliv komplexní pohled … standard práce asistenta pedagoga

Tak zněly některé z ohlasů účastníků konference Škola All Inclusive: Jak se připravit na společné vzdělávání. Konala se formou workshopů v Centru současného umění DOX za obrovského zájmu učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Řešila se aktuální inkluzivní témata, jak zapojit rodiče do dění ve škole, co obnáší práce speciálního pedagoga, co potřebují učitelé ve vztahu k inkluzi nebo jak posuzovat vzdělávací potřeby žáků.

Videozáznamy

Celý záznam konference

Sestřih z jednotlivých workshopů

Spot Škola All Inclusive: Jak se připravit na společné vzdělávání

 

Prezentace ke stažení

Jan Michalík - hlavní řešitel projektu SPIV, Univerzita Palackého v Olomouci

Podpůrná opatření pro žáky se SVP - příležitosti a rizika pro české školství

Tomáš Habart - manažer projektu SPIV, Člověk v tísni

Výstupy projektu SPIV

Tomáš Habart, Jindřich Monček - manažer pro přípravu Katalogu podpůrných a vyrovnávacích opatření

Posuzování vzdělávacích potřeb žáků

 

Výstupy z jednotlivých worskshopů

1. workshop Rodiče – Jaký je rodičovský potenciál? Jaké jsou možnosti zapojení rodičů a co chtějí od školy?

Komunikace rodičů a školy může velmi zásadně ovlivnit začlenění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do třídního kolektivu a školy celkově. Po intenzivní skupinové práci a debatě dospěli účastníci k několika konkrétním doporučením, která by mohla pomoci komunikaci usnadnit a zefektivnit.

Především je potřeba formálně zřídit podporovatele žáků se SVP a prostředníka v komunikaci s rodiči. Koordinátorem podpory se může stát například asistent pedagoga. Dále je důležité podporovat neformální setkávání rodičů se školou, která pomohou odbourat nervozitu a bariéry v komunikaci. Pro začlenění a plnohodnotné vzdělávání žáka musí všichni zapojení – učitelé i rodiče – myslet pozitivně, řešit vzdělávání dítěte systémově, s ohledem na jeho vzdělávací maxima. Škola by se měla seznámit s potřebami dítěte již před jeho nástupem. K tomu může dobře posloužit zápis, kde mají školy možnost důkladně poznat žáka, jeho zázemí a možnosti. Školy by pak měly zajistit dobrou informovanost rodičů o službách, které mohou nabídnout, a podle které filosofie se řídí, například vytvořením a zveřejněním manuálu na webových stránkách. Pro komunikaci o potřebách dětí lze využít i čas mezi zápisem a nástupem do školy. Škola by měla podporovat otevřenou komunikaci a vzdělávání okolí o problematice žáků se SPV.  

2.  worskhop: Finance a legislativa

Nově je možné získat podporu pro děti, ke kterým se dosud nedostala (sociální znevýhodnění je nyní zastoupené cca v počtu 4600 dětí ve školních matrikách, v praxi jich může být mnohem více).

Pro jejich identifikaci lze využít metodiky Posuzovacího schématu (21 ukazatelů). První stupeň podpory není vázán na finance (profesionální přístup k práci s dětmi), druhý až pátý stupeň podpory již je spojen s finanční podporou, která se vztahuje na pozice školního psychologa, speciálního pedagoga apod.Nyní stoupne počet dětí s nárokem na podporu.

3. workshop: Role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání

Role asistenta pedagoga je v českých školách neukotvená, nevyjasněná a místo potřebné pomoci učitelům vnáší do škol často spíše problémy. Na workshopu se proto řešilo, jak nastavit spolupráci asistenta a třídního učitele, jak ukotvit jeho pozici v rámci pedagogického sboru nebo jakým způsobem vymezit jeho práci a kompetence, tak aby se učitel i asistent cítili v práci dobře.

4. workshop: Kompetence učitele v inkluzivní škole

Mám pocit, že my děláme dost… Mám pocit, že nic nezmůžu, upírám se na systém…Sdílení bylo cenné, líbilo by se mi pokračovat v diskuzi třeba i elektronickou formou…

Jak najít odpověď na otázku, co mohu udělat já jako pedagog pro zvládnutí práce s diverzitou? Co mohu udělat pro své psychické zdraví? 

5. workshop: Co můžeme už teď udělat lépe?

Proč jsme na workshop přišli? Co nás spojuje? Co nás na naší práci těší?  Workshop řešil motivaci přítomných pedagogů pro jejich práci. Účastníci se také společně zamýšleli nad otázkou, co mohou už nyní dělat pro to, aby se lépe připravili na příští školní rok, kdy podle novely školského zákona bude nutné zavádět do praxe více inkluzivních opatření.   

6. workshop: Funkční individuální vzdělávací plán (IVP) jako nástroj podpory dítěte

IVP je závazný dokument pro zajištění individuálních vzdělávacích potřeb. Vychází ze školního vzdělávacího plánu, pedagogicko-psychologických vyšetření, doporučení lékaře a vyjádření rodičů. Novela školského zákona nově vede IVP jako podpůrné opatření. 

7. workshop: Posuzování vzdělávacích potřeb dětí

Jak posuzovat individuální vzdělávací potřeby dětí? Učitelům a poradenským pracovníkům by pomohl vznik e -příručky/manuálu s konkrétními příklady z praxe, který by posloužil jako vodítko pro identifikaci potřeb žáků s nezdravotními překážkami v učení.

 

Fotogalerie

Fotky z konference si můžete prohlédnout zde.

Další Články

Světová škola 2018: Přehled škol a jejich projektů

Přehled akcí škol, které v červnu 2018 získají certifikát Světová škola Gymnázium  Frýdlant - Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí...

Šest českých škol získalo titul Světová za práci s globálními tématy

Tisková zpráva - Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha Praha, 13.6. 2017 - Umí uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat sbírku oblečení pro sirotčinec v Kambodži...

Světová škola 2017: Přehled škol a projektů/místních akcí

1. Základní škola Fryčovice - Mezinárodní trh Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy...

Člověk v tísni vyhlašuje komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol

Praha, 1. 6. 2017 - Už posedmé vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních...

Česko už má dvě „Světové“ školky. Jak se k nim připojit?

Přinášíme vám článek, který vyšel v dubnovém vydání 2017 časopisu Řízení školy - Speciál pro MŠ. Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí...

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Přínášíme vám článek, který vyšel v dubnovém čísle 2017 časopisu Řízení školy. Je to jen taková legrace, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…  Přístup...

Předsudky vyvrátí romské či nevidomé panenky. Používají je desítky kantorů

Některé z nich vyrůstají s dvěma tatínky, jiné mají tmavě hnědou pleť. Některé se pohybují na vozíčku, jiné mají nadváhu. Každá má nějaké znevýhodnění. Panenky Persona Dolls...

Známe vítěze školní komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Žáci se letos zabývali budoucností světa

Praha, 16. 11. 2016 – Vliv nových technologií, touha po míru a harmonii ve světě, záchrana přírody i obavy o budoucnost demokracie, to jsou časté náměty komiksových příběhů,...

Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři