Škola All Inclusive: Jak se připravit na společné vzdělávání

Po celém dni se cítím: … plná nápadů … motivovaná do další práce … unavená, ale informovaná

Mám chuť ve své práci chuť zkusit: … více komunikovat s vedením školy …více zapojit rodiče, důsledněji spolupracovat s asistenty pedagoga … motivovat ostatní učitele k přijetí inkluze

Nejužitečnějším tématem pro mě bylo: … sdílení zkušeností … zjistit, že rodič vidí jen své dítě a nikoliv komplexní pohled … standard práce asistenta pedagoga

Tak zněly některé z ohlasů účastníků konference Škola All Inclusive: Jak se připravit na společné vzdělávání. Konala se formou workshopů v Centru současného umění DOX za obrovského zájmu učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Řešila se aktuální inkluzivní témata, jak zapojit rodiče do dění ve škole, co obnáší práce speciálního pedagoga, co potřebují učitelé ve vztahu k inkluzi nebo jak posuzovat vzdělávací potřeby žáků.

Videozáznamy

Celý záznam konference

Sestřih z jednotlivých workshopů

Spot Škola All Inclusive: Jak se připravit na společné vzdělávání

 

Prezentace ke stažení

Jan Michalík - hlavní řešitel projektu SPIV, Univerzita Palackého v Olomouci

Podpůrná opatření pro žáky se SVP - příležitosti a rizika pro české školství

Tomáš Habart - manažer projektu SPIV, Člověk v tísni

Výstupy projektu SPIV

Tomáš Habart, Jindřich Monček - manažer pro přípravu Katalogu podpůrných a vyrovnávacích opatření

Posuzování vzdělávacích potřeb žáků

 

Výstupy z jednotlivých worskshopů

1. workshop Rodiče – Jaký je rodičovský potenciál? Jaké jsou možnosti zapojení rodičů a co chtějí od školy?

Komunikace rodičů a školy může velmi zásadně ovlivnit začlenění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do třídního kolektivu a školy celkově. Po intenzivní skupinové práci a debatě dospěli účastníci k několika konkrétním doporučením, která by mohla pomoci komunikaci usnadnit a zefektivnit.

Především je potřeba formálně zřídit podporovatele žáků se SVP a prostředníka v komunikaci s rodiči. Koordinátorem podpory se může stát například asistent pedagoga. Dále je důležité podporovat neformální setkávání rodičů se školou, která pomohou odbourat nervozitu a bariéry v komunikaci. Pro začlenění a plnohodnotné vzdělávání žáka musí všichni zapojení – učitelé i rodiče – myslet pozitivně, řešit vzdělávání dítěte systémově, s ohledem na jeho vzdělávací maxima. Škola by se měla seznámit s potřebami dítěte již před jeho nástupem. K tomu může dobře posloužit zápis, kde mají školy možnost důkladně poznat žáka, jeho zázemí a možnosti. Školy by pak měly zajistit dobrou informovanost rodičů o službách, které mohou nabídnout, a podle které filosofie se řídí, například vytvořením a zveřejněním manuálu na webových stránkách. Pro komunikaci o potřebách dětí lze využít i čas mezi zápisem a nástupem do školy. Škola by měla podporovat otevřenou komunikaci a vzdělávání okolí o problematice žáků se SPV.  

2.  worskhop: Finance a legislativa

Nově je možné získat podporu pro děti, ke kterým se dosud nedostala (sociální znevýhodnění je nyní zastoupené cca v počtu 4600 dětí ve školních matrikách, v praxi jich může být mnohem více).

Pro jejich identifikaci lze využít metodiky Posuzovacího schématu (21 ukazatelů). První stupeň podpory není vázán na finance (profesionální přístup k práci s dětmi), druhý až pátý stupeň podpory již je spojen s finanční podporou, která se vztahuje na pozice školního psychologa, speciálního pedagoga apod.Nyní stoupne počet dětí s nárokem na podporu.

3. workshop: Role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání

Role asistenta pedagoga je v českých školách neukotvená, nevyjasněná a místo potřebné pomoci učitelům vnáší do škol často spíše problémy. Na workshopu se proto řešilo, jak nastavit spolupráci asistenta a třídního učitele, jak ukotvit jeho pozici v rámci pedagogického sboru nebo jakým způsobem vymezit jeho práci a kompetence, tak aby se učitel i asistent cítili v práci dobře.

4. workshop: Kompetence učitele v inkluzivní škole

Mám pocit, že my děláme dost… Mám pocit, že nic nezmůžu, upírám se na systém…Sdílení bylo cenné, líbilo by se mi pokračovat v diskuzi třeba i elektronickou formou…

Jak najít odpověď na otázku, co mohu udělat já jako pedagog pro zvládnutí práce s diverzitou? Co mohu udělat pro své psychické zdraví? 

5. workshop: Co můžeme už teď udělat lépe?

Proč jsme na workshop přišli? Co nás spojuje? Co nás na naší práci těší?  Workshop řešil motivaci přítomných pedagogů pro jejich práci. Účastníci se také společně zamýšleli nad otázkou, co mohou už nyní dělat pro to, aby se lépe připravili na příští školní rok, kdy podle novely školského zákona bude nutné zavádět do praxe více inkluzivních opatření.   

6. workshop: Funkční individuální vzdělávací plán (IVP) jako nástroj podpory dítěte

IVP je závazný dokument pro zajištění individuálních vzdělávacích potřeb. Vychází ze školního vzdělávacího plánu, pedagogicko-psychologických vyšetření, doporučení lékaře a vyjádření rodičů. Novela školského zákona nově vede IVP jako podpůrné opatření. 

7. workshop: Posuzování vzdělávacích potřeb dětí

Jak posuzovat individuální vzdělávací potřeby dětí? Učitelům a poradenským pracovníkům by pomohl vznik e -příručky/manuálu s konkrétními příklady z praxe, který by posloužil jako vodítko pro identifikaci potřeb žáků s nezdravotními překážkami v učení.

 

Fotogalerie

Fotky z konference si můžete prohlédnout zde.

Další Články

Známe vítěze školní komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Žáci se letos zabývali budoucností světa

Praha, 16. 11. 2016 – Vliv nových technologií, touha po míru a harmonii ve světě, záchrana přírody i obavy o budoucnost demokracie, to jsou časté náměty komiksových příběhů,...

Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění...

Kvalitní pedagogové dělají dobrou školu. Vyškolili jsme jich tento školní rok skoro tisícovku

Díky sbírce Lepší škola pro všechny jsme od srpna 2015 do května 2016 vyškolili 812 pracovníků v oblasti vzdělávání  - učitelů, asistentů pedagoga nebo  budoucích...

Leoš Mareš vybral milion: dvěstě tisíc poslal host přímo z narozeninové párty

Praha 12. května 2016 - Jeden milion sto čtyřicet tisíc korun! Přesně tolik vybrali fanoušci ke čtyřicetinám Leoše Mareše, který se rozhodl podpořit vzdělávání dětí s handikepem. Oblíbený...

Prezentace o metodě filozofie pro děti

Olga Daskin představila metodu filozofie pro děti na konferenci Úspěch pro každého žáka, která se konala 26.4. 2016 v Centru současného umění DOX. Prezentaci si můžete stáhnout níže....

Postoje a názory ve škole: mělo by učitele zajímat, co si myslí jejich žáci?

Nový supermarket, nebo park? Rajčata v zimě nejím! Ty nemáš IPhone?! Bydlet na vesnici? Líbí se mi kluci. Je stará. V poslední době se objevují názory, že škola by neměla žáka...

Jaká byla konference Kvalita, nebo kvantita? Proč zjišťovat postoje žáků ve výuce

Celkem 60 zájemců z řad učitelů, budoucích učitelů a vysokoškolských pedagogů se 25. listopadu v Green Pointu zúčastnilo konference Kvalita, nebo kvantita? Proč zjišťovat postoje...

PŘÍPRAVA NA PŘÍCHOD A NÁSLEDNÁ ADAPTAČNÍ FÁZE PO PŘÍCHODU ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DO TŘÍDY

MGR. KRISTÝNA TITĚROVÁ MGR. PETRA VÁVROVÁ Oblast podpory: PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM   Cílové skupiny: MŠ, SŠ, ZŠ - 1. STUPEŇ, ZŠ - 2. STUPEŇ   PROJEVY...

Vizualizace obsahu a procesu vzdělávání

MGR. PETRA VÁVROVÁ Oblast podpory: MODIFIKACE VYUČOVACÍCH METOD A FOREM Cílové skupiny: MŠ, SŠ, ZŠ - 1. STUPEŇ, ZŠ - 2. STUPEŇ PROJEVY NA STRANĚ ŽÁKA, NA KTERÉ...

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Jana Odstrčilová
jana.odstrcilova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 774 422 910

Další kontakty

Naše další weby

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohli učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

 • Active Citizens

  Program Active Citizens usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví.

DonořiPartneři