Fotogalerie

Global Schools: Výměnný pobyt ve Vídni

Autor: Jana Odstrčilová

Učitelé z několika škol v Moravskoslezském kraji jeli na několik dní na exkurzi do Vídně. Hostila je partnerská organizace Südwind. Učitelé navštívili výuku v několika školách a měli možnost vidět práci s multikulturním třídním kolektivem. 

Romy Höltzer z Evropského úřadu pro vzdělávání (GEPS) je seznámila se školským systémem ve Vídni: s tím, jak probíhá výuka globálního rozvojového vzdělávání na jejich školách, představila jim různé modely globálního vzdělávání, didaktické principy a témata GRV, ze kterých si zapojené školy mohou vybírat.

Učitelé navštívili také největší knihovnu globálního vzdělávání v Rakousku, která nese jméno Baobab. Z ní byli doslova uneseni, protože takový zdroj perfektně připravených materiálů, které si stačí půjčit a hodinu ihned odučit, je záviděníhodný. Nejvíce je zaujaly bedýnky s reáliemi různých zemí, jejichž součástí byly pracovní listy, obrázky a třeba i vzorky čokoládových bobů a typického koření. 

Další fotogalerie
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři