Fotogalerie

Pub quiz Jak na udržitelné cestování

Autor: Tomáš Princ

Od 18. do 26. listopadu 2017 proběhl Týden globálního vzdělávání, který se v letošním roce zaměřil na téma udržitelného turismu a odpovědného cestování. V rámci této celoevropské iniciativy jsme ve středu 22. listopadu uspořádali vědomostní pub quiz s několika hosty, kteří se tématu z různých úhlů pohledu věnují. Dorazili Michal Broža z Informačního centra OSN, Ivo Dokoupil, který dlouhodobě koordinuje projekty rozvoje šetrného cestovního ruchu v českých vesnicích Banátu, a Šárka Princová Maroušková, která několik měsíců pracovala jako učitelka v komunitní škole v Barmě. Na pub quiz navazovalo promítání filmu Gringo Trails, který se polemikou, zda rostoucí turismus pomáhá či škodí místním komunitám v některých rozvojových zemích zabývá a na několika příkladech míst v Bolívii, Mali a Thajsku ukazuje, jak rostoucí zájem turistů mění během 20 – 30 let místa k nepoznání.

Pub quizu se zúčasnilo 6 soutěžních týmů a společně se zamýšleli nad tím kolik zahraničních turistů se celosvětově přesunulo v roce 2016, co označují termíny turistifikace a turismus soužití nebo jak můžeme snížit při cestování svoji ekologickou stopu.

Další fotogalerie
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři