Fotogalerie

Konference Škola All Inclusive: Jak se připravit na společné vzdělávání

Autor: Irena Vodáková

 Centru současného umění DOX se 9. června 2015 konala formou worshopů konference věnovaná přípravě na inkluzivní vzdělávání. Řešila se aktuální inkluzivní témata, jak zapojit rodiče do dění ve škole, co obnáší práce speciálního pedagoga, co potřebují učitelé ve vztahu k inkluzi nebo jak posuzovat vzdělávací potřeby žáků. Důležitým bodem obratu v uvažování o dětech s různým typem znevýhodnění se ukázalo být poznání, že děti mohou mít stejnou diagnózu, ale úplně jiné potřeby.

Konferencí nás provázeli fiktivní postavy Huga - žáka se speciálními vzdělávácími potřebami, učitelky jany Odvážné a asistentky pedagoga Evy Laskavé.

ZAHÁJENÍ

Artemis Sakellariadis, ředitelka Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol (UK)

Jan Michalík, Tomáš Habart: Společné vzdělávání jako výzva pro české školství – možnosti a příležitosti v souvislosti s novelou školského zákona a výstupy projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (SPIV)

WORKSHOPY

Rodiče – Jaký je rodičovský potenciál? Jaké jsou možnosti zapojení rodičů a co chtějí od školy?

Finance a legislativa – Jaké jsou konkrétní možnosti financování v praxi vzhledem ke stávajícím

legislativním podmínkám?

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga – Vymezení role a kompetencí asistenta pedagoga ve

třídě, v pedagogickém sboru a v komunikaci mezi školou a rodinou.

Kompetence pedagoga – Učitel vzdělávající žáka s potřebou podpory. Co učitelé potřebují ve

vztahu k inkluzi?

Co můžeme už teď udělat lépe? – Jakou podporu poskytnout žákovi se speciálními vzdělávacími

potřebami? V jakých oblastech?

Funkční IVP jako nosič podpory žáka – Tvoříme individuální vzdělávací plán jako efektivní

nástroj k podpoře žáků ve vzdělávání.

Posuzování vzdělávacích potřeb žáků – Posuzovací schéma jako nástroj k určení podpory žáka.

Autor fotek: Irena Vodáková

Další fotogalerie
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři