Globální rozvojové vzdělávání

Chceme, aby každý byl zodpovědný za svět, ve kterém žije.

Globální rozvojové vzdělávání připravuje žáky a studenty na život v současném propojeném světě. Důležité je, aby porozuměli tomu, co se děje v jejich bezprostředním okolí a co ovlivňuje jejich životy. Zároveň by měli umět své poznání a zkušenosti z každodenního života vidět v souvislostech s tím, co se odehrává jinde ve světě a být si vědomi toho, že naše jednání a chování (např. volba toho, co nakupujeme, jakým způsobem cestujeme, jak nakládáme s odpady atd.) může mít vliv i na lidi a životní prostředí jinde ve světě. A stejně tak my můžeme pocítit nebo zpozorovat změny způsobené událostmi v jiných koutech světa.

Globální rozvojové vzdělávání má za cíl vést lidi ke globální odpovědnosti. Pomocí něj studenti:

Vize vzdělávání pro Česko

Naší vizí je společnost, kde všichni lidé žijí důstojný život podle svých představ, v souladu s druhými a s ohledem na Zemi. Chceme proto, aby vzdělávání pomáhalo každému člověku MÍT SE K SVĚTU: být sebevědomý, otevřený, zakotvený a angažovaný.

Vizi vzdělávání pro Česko společně vytvořili zástupci těchto organizací a oborových platforem: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Člověk v tísni, o. p. s. – program Varianty, EDUin, o. p. s., České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS, Glopolis, o. p. s., Informační centrum OSN v Praze, NaZemi, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, Sdružení TEREZA, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Zelený kruh.

Vize globálního rozvojového vzdělávání ke stažení v pdf

Co děláme

Podporujeme profesionální rozvoj pedagogů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání prostřednictvím seminářů a individuálních konzultací.

Vytváříme a ověřujeme inovativní metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce. Podporujeme aktivní, respektující a participativní přístup ve výuce.

Realizujeme tematické projekty ve spolupráci s odborníky ze zahraničí, z akademické sféry i školní praxe.

Nabízíme dlouhodobou systematickou podporu školám v zavádění globálního vzdělávání do výuky i každodenního života školy.

Propojujeme klíčové osobnosti a instituce vzdělávacího systému v České republice a vytváříme příležitosti pro vzájemný dialog.

Spolupracujeme se zahraničními experty a organizacemi na sdílení a přenosu dobré praxe do českého školství.

Sdílíme dobrou praxi s českými organizacemi působícími v oblasti globálního rozvojového a občanského vzdělávání. Jsme členy pracovní skupiny GRV v rámci Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS). Spolupracujeme s organizacemi, které se věnují občanskému vzdělávání a s nimiž jsme vytvořili neformální platformu Propojme se!.

 

Jaké cíle sledujeme

Jak pracujeme

Třída žáků, stejně jako skupina učitelů nebo tým lektorů, jsou skupiny plné osobností s rozmanitou charakteristikou. Díky ní dokáže každý z nás snadněji rozvíjet určité dovednosti a jsou nám přirozenější různé způsoby učení a přijímání nových informací. Při své práci vycházíme z přesvědčení, že každý má své jedinečné životní zkušenosti a schopnosti a že každému z nás vyhovují jiné metody a přístupy k učení. Považujeme za důležité tuto rozmanitost při výuce a přípravě vzdělávacích materiálů respektovat.

Pro svou práci vybíráme pedagogické přístupy, které podporují aktivní zapojení studentů, podněcují jejich zvídavost, chuť klást si otázky a nahlížet témata z různých úhlů pohledu. Proto je základem našich výukových seminářů a materiálů především kritické myšlení a kritická gramotnost.

Jedním z konceptů, se kterými pracujeme, je filozofie pro děti (Philosophy for children). Jde o pedagogický přístup, který umožňuje učitelům vést dialog s mladými lidmi a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na otázky, které jsou pro mladé lidi atraktivní a zajímavé. Umožňuje studentům a učitelům naslouchat různým myšlenkám a názorům a nabízí způsob, kterým lze zkoumat různé problémy a témata dnešního světa.

Učitelé, kteří do výuky začleňují aktuální globální témata, tím nejen rozšiřují znalosti žáků, ale především působí na jejich hodnoty, postoje a tím i jednání. Vytváříme proto také aktivity, jejichž cílem je stimulovat diskuzi mezi žáky a přitom zjišťovat jejich postoje, na něž se pak učitel snaží svou výukou působit.  

Více o globálním rozvojovém vzdělávání se dozvíte na webu Globální rozvojové vzdělávání

Související projekty aktuální

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Náš svět, naše svoboda, naše odpovědnost

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 9. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. Letošním...

UBUNTU – škola demokratického občanství

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů...

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Co pro mne znamená demokracie?

Baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás? Máš konkrétní nápady, jak se mohou věci kolem tebe měnit? Zúčastni se naší komiksové soutěže! Vzdělávací program Varianty...

Bohouš a Dáša mění svět

Bohouš a Dáša jsou komiksoví hrdinové, kteří už 12 let provázejí české učitele a žáky aktuálními  tématy, jako je migrace, lidská práva nebo klimatické změny. V roce 2006 vydaly...

Filozofie pro děti

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte Filozofii pro děti. Filozofie pro děti (Philosophy for Children, zkráceně P4C) je pedagogická metoda, která...

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství...

Školy k světu

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění...
Související projekty ukončené

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět - Soutěž nebo spolupráce?

Už více než 10 let mění Bohouš a Dáša svět. Je na čase zjistit více o jejich super schopnostech. Odhalte spolu s námi tajemství jejich úspěchu – sílu spolupráce! Tématem...

Komiksová soutěž - Bohouš a Dáša mění svět už 10 let!

Bohouš a Dáša letos slaví letos už 10 let. Tématem letošního ročníku proto bylo, jaký může být svět za další dekádu. Nešlo nám pouze o to ztvárnit, jak bude vypadat (krajina,...

GLOBAL SCHOOLS: svět ve výuce

Global Schools je tříletý mezinárodní projekt, který v České republice realizuje program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání...

Komiksová soutěž - Lepší škola pro všechny!

Výstava: Škola pro všechny – komiksová díla žáků základních a středních škol Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět má za sebou právě teď pět let. Letošní ročník...

Za změnou je učitel!

Žijeme ve stále více propojeném světě. Na tento fakt by měl reagovat i vzdělávací systém a měl by studentům pomoci v tom, aby se v současném dění orientovali a rozuměli mu....

Kvalita, nebo kvantita?

Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete...

Učíme světově

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Food Right Now – Postavme se hladu!

Mezinárodní projekt Food Right Now – Postavme se hladu! se snaží zvýšit povědomí o problematice hladu ve světě v kontextu globálních souvislostí. Na projektu spolupracují...

Active Citizens

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je program, který od roku 2012 společně realizují vzdělávací program Varianty spol. Člověk v tísni a British Council....
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři