Globální rozvojové vzdělávání

Chceme, aby každý byl zodpovědný za svět, ve kterém žije.

Globální rozvojové vzdělávání připravuje žáky a studenty na život v současném propojeném světě. Důležité je, aby porozuměli tomu, co se děje v jejich bezprostředním okolí a co ovlivňuje jejich životy. Zároveň by měli umět své poznání a zkušenosti z každodenního života vidět v souvislostech s tím, co se odehrává jinde ve světě a být si vědomi toho, že naše jednání a chování (např. volba toho, co nakupujeme, jakým způsobem cestujeme, jak nakládáme s odpady atd.) může mít vliv i na lidi a životní prostředí jinde ve světě. A stejně tak my můžeme pocítit nebo zpozorovat změny způsobené událostmi v jiných koutech světa.

Globální rozvojové vzdělávání má za cíl vést lidi ke globální odpovědnosti. Pomocí něj studenti:

Vize vzdělávání pro Česko

Naší vizí je společnost, kde všichni lidé žijí důstojný život podle svých představ, v souladu s druhými a s ohledem na Zemi. Chceme proto, aby vzdělávání pomáhalo každému člověku MÍT SE K SVĚTU: být sebevědomý, otevřený, zakotvený a angažovaný.

Vizi vzdělávání pro Česko společně vytvořili zástupci těchto organizací a oborových platforem: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Člověk v tísni, o. p. s. – program Varianty, EDUin, o. p. s., České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS, Glopolis, o. p. s., Informační centrum OSN v Praze, NaZemi, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, Sdružení TEREZA, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Zelený kruh.

Vize globálního rozvojového vzdělávání ke stažení v pdf

Co děláme

Podporujeme profesionální rozvoj pedagogů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání prostřednictvím seminářů a individuálních konzultací.

Vytváříme a ověřujeme inovativní metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce. Podporujeme aktivní, respektující a participativní přístup ve výuce.

Realizujeme tematické projekty ve spolupráci s odborníky ze zahraničí, z akademické sféry i školní praxe.

Nabízíme dlouhodobou systematickou podporu školám v zavádění globálního vzdělávání do výuky i každodenního života školy.

Propojujeme klíčové osobnosti a instituce vzdělávacího systému v České republice a vytváříme příležitosti pro vzájemný dialog.

Spolupracujeme se zahraničními experty a organizacemi na sdílení a přenosu dobré praxe do českého školství.

Sdílíme dobrou praxi s českými organizacemi působícími v oblasti globálního rozvojového a občanského vzdělávání. Jsme členy pracovní skupiny GRV v rámci Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS). Spolupracujeme s organizacemi, které se věnují občanskému vzdělávání a s nimiž jsme vytvořili neformální platformu Propojme se!.

 

Jaké cíle sledujeme

Jak pracujeme

Třída žáků, stejně jako skupina učitelů nebo tým lektorů, jsou skupiny plné osobností s rozmanitou charakteristikou. Díky ní dokáže každý z nás snadněji rozvíjet určité dovednosti a jsou nám přirozenější různé způsoby učení a přijímání nových informací. Při své práci vycházíme z přesvědčení, že každý má své jedinečné životní zkušenosti a schopnosti a že každému z nás vyhovují jiné metody a přístupy k učení. Považujeme za důležité tuto rozmanitost při výuce a přípravě vzdělávacích materiálů respektovat.

Pro svou práci vybíráme pedagogické přístupy, které podporují aktivní zapojení studentů, podněcují jejich zvídavost, chuť klást si otázky a nahlížet témata z různých úhlů pohledu. Proto je základem našich výukových seminářů a materiálů především kritické myšlení a kritická gramotnost.

Jedním z konceptů, se kterými pracujeme, je filozofie pro děti (Philosophy for children). Jde o pedagogický přístup, který umožňuje učitelům vést dialog s mladými lidmi a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na otázky, které jsou pro mladé lidi atraktivní a zajímavé. Umožňuje studentům a učitelům naslouchat různým myšlenkám a názorům a nabízí způsob, kterým lze zkoumat různé problémy a témata dnešního světa.

Učitelé, kteří do výuky začleňují aktuální globální témata, tím nejen rozšiřují znalosti žáků, ale především působí na jejich hodnoty, postoje a tím i jednání. Vytváříme proto také aktivity, jejichž cílem je stimulovat diskuzi mezi žáky a přitom zjišťovat jejich postoje, na něž se pak učitel snaží svou výukou působit.  

Více o globálním rozvojovém vzdělávání se dozvíte na webu Globální rozvojové vzdělávání

Související projekty aktuální

Bohouš a Dáša mění svět

Bohouš a Dáša jsou komiksoví hrdinové, kteří už 12 let provázejí české učitele a žáky aktuálními  tématy, jako je migrace, lidská práva nebo klimatické změny. V roce 2006 vydaly...

Filozofie pro děti

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte Filozofii pro děti. Filozofie pro děti (Philosophy for Children, zkráceně P4C) je pedagogická metoda, která...

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství...

GLOBAL SCHOOLS: svět ve výuce

Global Schools je tříletý mezinárodní projekt, který v České republice realizuje program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání...

Školy k světu

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění...
Související projekty ukončené

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět - Soutěž nebo spolupráce?

Už více než 10 let mění Bohouš a Dáša svět. Je na čase zjistit více o jejich super schopnostech. Odhalte spolu s námi tajemství jejich úspěchu – sílu spolupráce! Tématem...

Komiksová soutěž - Bohouš a Dáša mění svět už 10 let!

Bohouš a Dáša letos slaví letos už 10 let. Tématem letošního ročníku proto bylo, jaký může být svět za další dekádu. Nešlo nám pouze o to ztvárnit, jak bude vypadat (krajina,...

Komiksová soutěž - Lepší škola pro všechny!

Výstava: Škola pro všechny – komiksová díla žáků základních a středních škol Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět má za sebou právě teď pět let. Letošní ročník...

Za změnou je učitel!

Žijeme ve stále více propojeném světě. Na tento fakt by měl reagovat i vzdělávací systém a měl by studentům pomoci v tom, aby se v současném dění orientovali a rozuměli mu....

Kvalita, nebo kvantita?

Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete...

Učíme světově

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Food Right Now – Postavme se hladu!

Mezinárodní projekt Food Right Now – Postavme se hladu! se snaží zvýšit povědomí o problematice hladu ve světě v kontextu globálních souvislostí. Na projektu spolupracují...

Active Citizens

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je program, který od roku 2012 společně realizují vzdělávací program Varianty spol. Člověk v tísni a British Council....

Náš společný svět

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři