Inspirace pro školy

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový den probíhal hned ve třech učebnách školy, přičemž v každé z nich se účastníci mohli těšit na něco jiného.

V první učebně čekala na zájemce simulační hra „Neviditelná ruka trhu“ o zákonitostech světového obchodu a jeho dopadech na rozvojové země. Hru si studenti z projektové týmu měli možnost vyzkoušet už na dubnovém workshopu „Světových škol“ v Praze (informovali jsme o něm v předcházejícím čísle bulletinu, pozn. red.), a protože měla úspěch, rozhodli se představit ji i svým spolužákům. V druhé učebně probíhala řízená debata o principech Fair Trade v praxi. „Cílem je pomoc lidem v chudých zemích, dodržování důstojných podmínek pro práci, zákaz dětské práce, zajištění spravedlivé ceny za práci, a navíc i podpora lékařské péče a vzdělanosti v komunitách,“ vyjmenovává podstatu spravedlivého obchodu jedna z účastnic diskuse. Studenti si tu také vysvětlili a pod vedením paní učitelky zároveň vyzkoušeli výpočet cen vybraných Fair Trade výrobků. Třetí učebna posloužila jako výtvarná dílna: studenti, rozdělení do skupin, tu nejdříve nakreslili obrázky znázorňujících principy spravedlivého obchodu a následně z nich společně sestavili komiksový příběh.

Výsledky ankety nemile překvapily

Po přestávce vyrazila skupina dvaceti studentů vybavená štosy dotazníků do ulic města. Jejich úkolem bylo zjistit, co všechno vědí o Fair Trade obyvatelé Znojma a těm, kteří by projevili zájem, zároveň vysvětlit, o co se ve spravedlivém obchodě vlastně jedná nebo kde si lze ve městě pořídit fairtradeové výrobky. „Ptali jsme se více než sto deseti lidí a téměř polovina o existenci spravedlivého obchodu nikdy neslyšela. To nám jen ukazuje, že propagace Fair Trade má ve Znojmě smysl a že jsme si vybrali vhodné téma,“ popisuje výsledky ankety jedna ze studentek druhého ročníku znojemské Obchodní akademie.
Mezitím se jiná skupinka studentů v počítačové učebně věnovala přípravě informačních map znázorňujících cesty, po kterých putují fairtradeové výrobky. „Studenti si skrze ně mohli uvědomit země původu jednotlivých plodin a také země spotřeby fairtradeových výrobků. Zároveň se naučili používat i nový počítačový program,“ vysvětluje smysl aktivity Milan Skipala, který tímto blokem prováděl své spolužáky.

Proč zrovna Fair Trade?

„Volba tématu byla pro naši školu logická. Kdo jiný než studenti obchodní akademie, by se měl zabývat problematikou Fair Trade?“ vysvětluje zástupkyně ředitele Monika Puškinová. „Hned na začátku školního roku se nám povedlo navázat spolupráci s panem Sládkem, který ve Znojmě provozuje Fair Trade Centrum. Ten pozval naše studenty na exkurzi a připravil pro ně i besedu přímo ve škole. Studenti se tak dozvěděli, co to Fair Trade vůbec je, s jakými produkty firma obchoduje, přiblížil jim pravidla pro výrobu, nebo které země se na obchodu podílejí. Zaměřil se i na rozvoj prodejních dovedností, konkrétně na nácvik argumentace jak přesvědčit klienta o nákupu výrobků Fair Trade,“ doplňuje Monika Puškinová.
Den spravedlivého obchodu na znojemské Obchodní akademii vyvrcholil v aule školy, kde si studenti navzájem představili výsledky svých skupinových prací. Závěrečnou tečkou bylo divadelní představení zobrazující život zemědělců v nejmenované rozvojové zemi. Při závěrečné prezentaci vypadali spokojeni jak studenti realizačního týmu, kteří byli bezpochyby rádi, že je perný den úspěšně za nimi, tak tři koordinující členové pedagogického sboru. „Že by tu dnes vznikla nová tradice společenskovědních workshopů pořádaných studenty?“ usmívá se Milan Skipala.

 

 

Fair Trade na znojemské Obchodní akademii

V květnu se studenti akademie vypravili na exkurzi do rakouské společnosti Eine Welt Handel AG, která za dvacet let své existence vytvořila celkem třicet fairtradeových projektů v patnácti rozvojových zemích světa. Na konci školního roku pak studenti nabídli již úspěšně vyzkoušený workshop „Neviditelná ruka trhu“ studentům znojemského Gymnázia Dr. Polesného, které je další školou zapojenou do projektu Světová škola 2. Pro školní rok 2010/2011 připravuje škola ekonomické fórum, kde bude téma spravedlivého obchodu jedním z klíčových bodů programu. Studenti plánují připravit také souhrnný dokument vysvětlující podstatu Fair Trade a jeho geografických, ekonomických a jazykových aspektů. Materiál bude využíván k propagaci konceptu Fair Trade ve škole i mimo ni.

Autor: Zuzana Pernicová, Varianty. Článek vyšel v Bulletinu pro školy č. X/2010.

 

Další Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:   „Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného...

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní...

Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama

Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy...

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním,...

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat...

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě,...

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři