Inspirace pro školy

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce souvisí s tématy environmentální udržitelnosti a vztahů mezi globálním Severem a Jihem. Níže najdete návrh akce Den klimatu. Žáci se seznamují s tématem klimatických změn, vytvoří si složku s informacemi o klimatických změnách a možných individuálních akcích, které mohou realizovat za účelem ochrany životního prostředí. S letáky a plakáty zorganizují pochod městem nebo vesnicí, aby informovali obyvatele o klimatických změnách a zvýšili povědomí o tomto tématu.

Příprava:
Motivujte žáky (třídu, celou školu), aby se zapojili. Budete potřebovat informační materiály o klimatických změnách.

Materiály, které mohou být užitečné:
• Prohlédněte si film Home, který je dostupný v několika jazycích na internetu http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
• Anglické příručky pro základní školy
http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/schools_powerdown_primary.pdf
• Anglické příručky pro střední školy
http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/schools_powerdown_secondary.pdf
• Pro informace v českém jazyce se obraťte na českou koordinátorku Evu Vernerovou

Realizace:
Seznamte žáky s tématem klimatických změn v běžných hodinách. Spolu s žáky si připravte složku s důležitými fakty o klimatických změnách a tipech, jak mohou lidé individuálně na lokální úrovni tyto změny ovlivnit (používáním energeticky méně náročných přístrojů, využitím veřejné dopravy apod.).

Během průvodu mohou žáci rozdávat lidem malé lístečky se základními informacemi. Ty mohou být adresovány přímo veřejnosti nebo zástupcům státní správy, kteří mají kompetenci něco změnit. V případě zájmu můžete zorganizovat i malý průzkum mezi dotazovanými na téma klimatických změn. Otázky mohou vypadat například takto.

 • Víte, co můžete udělat za účelem ochrany klimatu?
 • Vypínáte vaše elektronické přístroje úplně nebo je necháváte ve stand-by úrovni?

Tipy:

 • Zkuste oslovit organizace ve vašem okolí, které přímo pracují s tématem klimatických změn. Minimálně si uděláte přehled, zda takové ve vašem okolí vůbec existují. Zároveň vám tyto organizace mohou poskytnout cenné informace.
 • Může být užitečné rozdělit žáky do pracovních skupin. Jedna například připraví letáky, druhá plakáty, třetí nějaké hudební nástroje, čtvrtá dotazníky.
 • Pokud je potřeba zvláštní povolení pro průchod městem, nezapomeňte si jej vyřídit, což je vhodná příležitost pro žáky naučit se něco nového.
 • Zvažte finanční náročnost tisku letáků, plakátů apod.
 • Nezapomeňte během průběhu akce zdůraznit význam propojení klimatických změn a chudoby v zemích globálního Jihu.
 • Na samotný pochod pozvěte místní novináře. Článek v novinách či na webových stránkách je vhodná příležitost, jak téma dále šířit.
 • Po skončení akce věnujte čas reflexi.

 

Autoři: Sylwie Woelke z Gymnázia Jana Pawla II ze Somonina a Anie Gabryelewicz z Gymnázia Jozefa Pukowice z Gliwic v Polsku
 

Další Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:   „Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného...

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní...

Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama

Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy...

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním,...

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat...

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě,...

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři