Inspirace pro školy

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce souvisí s tématy environmentální udržitelnosti a vztahů mezi globálním Severem a Jihem. Níže najdete návrh akce Doprava a klimatické změny. Individuální přeprava spotřebovává mnoho energie, což je hlavní příčinou klimatických změn. V rámci této akce si žáci uvědomí, kolik kg CO2 je produkováno různými typy transportu. Tato akce má za cíl zvýšit povědomí žáků tak, aby přehodnotili své jednání, co se týká druhů přepravy. Méně produkce CO2 znamená podporu boje s klimatickými změnami a tím pádem i boj s chudobou v zemích globálního Jihu.

Materiály užitečné pro akci:
• Způsoby dopravy a jejich uvolňování CO2:
http://ureco2.com/article.php?id=75&cid=0&sid=11
• Film Home zobrazující dopad klimatických změn: http://www.youtube.com/watch?v=IbDmOt-vIL8
• Krátký animovaný film Face the Music: http://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA

Příprava:
Kontaktujte účastníky vaší komunity předem.

Realizace:

1. Prodiskutujte s žáky příčiny klimatických změn a jejich důsledky na obyvatele globálního Jihu. Zvláštní pozornost věnujte emisím CO2

V dalším kroku se zaměřte na téma dopravy a klimatických změn. Projednejte výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy, infrastrukturu ve vašem okolí a diskutujte je vzhledem k vaší/jejich konkrétní situaci s ohledem na dopravu do školy, rodičů do práce, o víkendech apod. Pokládejte žákům otázky jako: Používá vaše rodina často auto, když se potřebuje někam přemístit? Když byste pozorovali auta ve vašem okolí, jezdí v nich jeden, nebo spíše více osob? Myslíte si, že byste mohli využívat i jiné dopravní prostředky, než je auto, při cestě do školy?

2. Zjistěte, jak daleko se můžete dostat s jedním kg CO2 pomocí různých druhů transportu. Zjištěné informace umístěte na plakát. Ten můžete udělat velice jednoduše, přidat grafy, obrázky, a to dle času, který na to budete mít. Zde můžete nalézt přehled: http://ureco2.com/article.php?id=75&cid=0&sid=11. Nezapomeňte vzít v úvahu i kolo a chůzi pěšky, protože s těmito typy dopravy můžete dojít ve vaší statistice ještě dále. Je velice důležité, aby leták obsahoval i informace o vlivu klimatických změn na nejchudší státy, kde lidé nemají finanční prostředky, aby se změnám dynamicky přizpůsobovali.

Následující webové stránky vám mohou pomoci:
http://www.oecd.org/dataoecd/60/27/2502872.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/60/27/2502872.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf
http://www.care.org/newsroom/articles/2010/05/CARE-climate-change-study-poverty-20100528.asp
http://www.worldhunger.org/env_hunger.htm
http://www.ens-newswire.com/ens/apr2007/2007-04-06-01.asp
http://news.bbc.co.uk/2/hi/6532323.stm
http://www.unpei.org/PDF/resourceefficiency/KM-resource-DFID-impact-climatechange-vulnerability.pdf
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4694648,00.html

3. Nastříhejte lano na délky podle existujících statistik. Například pokud sportovní auto ujede pouze 3 km a vyprodukuje 1 kg emisí CO2, tak můžete ustřihnout 30 cm (poměr 1:10 000) nebo jakkoli jinak dle vašich možností. Vytvořte několik skupin žáků.

4. Nakopírujte plakát/leták dle počtu skupin, tak aby jej každá skupina mohla využít při prezentaci. Dle počtu skupin nakopírujte letáky (mohou být i černobílé s ohledem na náklady). Tyto skupiny pak mohou veřejnosti (nebo jakékoli jiné vybrané cílové skupině) názorně za pomoci lana ukázat, jak daleko mohou dojít s různými druhy dopravy. Letáček by měl obsahovat i informace o vlivu a propojení našich států se zeměmi globálního Jihu.

Další nápady:

 • Za účelem oslovení většího množství lidí oslovte subjekty v okolí školy (sportovní klub, nakupující v obchodě, rodiče....
 • Oslovte studenty při zpracování letáku. Jistě se mezi nimi najde někdo kreativní.

 

Autor: Matthias Haberl, národní koordinátor projektu Světová škola 2, Südwind, Rakousko.
 

Další Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:   „Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného...

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní...

Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama

Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy...

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním,...

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat...

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě,...

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři