Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:

 

Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného žáka („hladový deník“) nebo dovnitř školy – ať již otevřením „hladové kavárny“ či „inspekcí“ ve školní jídelně, nicméně přesáhl jak symbolické hranice školy nejen pojetím tématu, ale také pořádáním studentské konference za účasti odborníků a šířením osvěty týkající se kvality a nedostatku potravin.

 

 

Dlouhodobý záměr projektu: Šíření osvěty o problematice kvality a nedostatku potravin ve světě mezi studenty našeho gymnázia a širší veřejností.

 

Cíle projektu:

 • představit témata týkající se kvality a nedostatku potravin s přispěním pozvaných odborníků
 • uskutečnit šetření našich studentů na téma potravinová bezpečnost a jejich prezentace
 • celkově zvýšit povědomí a zájem širší veřejnosti o tato témata

 

Dlouhodobé cíle projektu:

 • příprava metodiky pro začlenění tématu do volitelného semináře „Regionální geografie“ (otevíraný každoročně pro studenty 3. ročníků) či semináře „Globálního rozvojového vzdělávání“ (v případě zájmu studentů otevíraný pro studenty 4. ročníku)
 • školní kavárna se stane tradicí – každoročně se bude otvírat vždy kolem 16. 10.
 • šíření osvěty mezi studenty gymnázia – pro studenty se stane samozřejmostí, že pokud budou mít na výběr, dají vždy přednost lokálním potravinám a svůj názor budou prosazovat a šířit i mimo budovu školy
 • navázání budoucí spolupráce se školní jídelnou – snaha o prosazení alespoň 1 jídla z lokálních surovin (min. každý rok 16. 10.)

 

Aktivity vedoucí k naplnění cílů:

 

Aktivity

Termín

Místo

Cíl

Férová snídaně

11. 5.

Žofín

Bližší seznámení s fair trade, sbírání zkušeností s organizací a průběhem podobných akcí.

Tvorba „Hladového deníku“

září

GPJP

Studenti zaznamenají veškeré jídlo a pití, které během celého dne (po dobu jednoho týdne) sní a vypijí. Sbírají informace o původu (popř. informace, že to nelze dohledat) a ceně jídla. Cílem deníků je především zvýšit zájem o původ potravin a nápojů, které jsou součástí našich jídelníčků.

Výsledky výzkumu studenti prezentují na konferenci.

Otevření školní kavárny – „Hladová kavárna“

 

14. 10.

GPJP

Založení tradice kavárny, kde se bude týden diskutovat o vybraných tématech, vždy kolem 16. října, tj. Světového dne výživy. Studenti a pedagogové nosí vlastnoručně vyrobené či zakoupené lokální (či férové) potraviny.

Promítání filmu Z popelnice do lednice + diskuze s odborníky

15. 10.

GPJP

Zvýšení povědomí o problematice plýtvání potravinami.

Studentská konference   

 

16. 10.

Gymnázium Karla Sladkovského

Odborníci a studenti prezentují výsledky průzkumu chování spotřebitelů týkající se kvality potravin.

 

 

Kdo projekt připravil a jednotlivé role realizátorů:

 

Žáci:

 • organizace konference: výstup – prezentace výzkumu, moderátor, zajištění občerstvení – koláčů z lokálních surovin, FT kávy a čaje apod. pro účastníky i hosty konference
 • tvorba plakátů: brožura pro konferenci, plakáty visící po škole (plakát „Hladové kavárny“)
 • kavárna: zajištění chodu „Hladové kavárny“ – obsluha, příprava kávy a čaje, organizace pekařské soutěže, úklid
 • filmová projekce: příprava plakátů k propagaci akce po škole, zajištění filmu, organizace projekce

 

Učitelé:

 • komunikace s ČvT, koordinace jednotlivých aktivit, koordinace studentů a učitelů
 • zajištění hostů na konferenci, vedení diskuze po filmové projekci
 • spoluorganizace konference (zajištění prostor)
 • zajištění a organizace výzdoby „Hladové kavárny“

 

Pro koho byl projekt určen a co jim přinesl:

 • účastníci konference – studenti našeho gymnázia + gymnázia K. Sladkovského (celkem cca 100 osob)

 

Partneři projektu a jejich zapojení:

 • místní partner – PřF UK – zajištění odborníků na konferenci, propagace akce
 • Gymnázium K. Sladkovského – zajištění prostor pro konferenci, účast studentů a pedagogů na konferenci
 • hosté konference: Jan Kabrda (Přírodovědecká fakulta UK – Od nedostatku k nadbytku), Adam Podhola z iniciativy Zachraň jídlo!, Barbora Mrázková z organizace NaZemi (FairTrade) a Lenka Dvořáková z Farmářského tržiště – Archetyp, o. s.
 • Člověk v tísni – Varianty – koordinace a konzultace projektu

 

Rizika a předpoklady úspěšné realizace:

 

RIZIKA

PŘEDPOKLADY

 • nepříznivé počasí a z toho plynoucí nezájem studentů o akci „férová snídaně“
 • motivovaná aktivita členů pracovní skupiny
 • nezdar při oslovování hostů na studentskou konferenci
 • organizační problémy v budově školy – např. nedostatečné personální zajištění projektových dní, technické problémy při projekci filmu
 • nezdar při domluvě s Gymnáziem K. Sladkovského ohledně prostor pro studentskou konferenci
 • včasné naplánování a zajištění (personální, finanční) jednotlivých aktivit
 • finanční zajištění
 • nastavení spolupráce s partnery

 

 

 

 

 

Medializace projektu:

 • fotografie a článek na webu školy – http://www.gpjp.cz/content/food-right-now-postavme-se-hladu-na-gpjp
 • článek ve školním časopise GPJP-Times
 • v rámci Projektu 5 P+ (projekt DVPP přírodovědných předmětů na PřF UK) – T. Kocová v rámci přednášky na téma „Postavme se hladu v hodinách zeměpisu“ nabídla náměty na modelový seminář a také náměty na dlouhodobější projekt (pwp prezentace)
 • prezentace hostů konference budou přístupné na webu školy
 • „Hladový deník“ pro každého účastníka konference (brožura) – má dvě části, jedna byla součástí studentského výzkumu (který byl na konferenci prezentován) a druhou částí byla informační brožura, která se rozdávala účastníkům konference

 

Autor: Tereza Kocová, Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha

Další Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:   „Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného...

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní...

Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama

Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy...

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním,...

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat...

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě,...

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři