Inspirace pro školy

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě, globálně a zároveň jinak než v červnu minulého roku? Poučeni z výsledků školní akce Povodně 2009, již jsme zacílili do lokality našeho města (které bylo v létě 2009 doslova spláchnuto přívalovou vlnou bleskové povodně), jsme se odhodlali téma vody tentokrát rozšířit a pojmout více univerzálně. Realizačnímu týmu tvořenému dvanácti studentkami jsme představili obecné zadání – akcí chceme ztvárnit kontrast nedostatku vody na Jihu a plýtvání vodou na Severu a zároveň chceme vytvořit zážitkový program, který účastníky vytáhne z lavic ven za zdi školy.

Komunitní akce Jin a Jang vody aneb Nedostatek vody a plýtvání vodou začala ve čtvrtek 24. února celodenním venkovním programem. Účastníky se stali žáci 2. ročníků, které realizační tým ještě ve škole rozdělil do šesti skupin. Cílem prvních čtyř se staly studánky v okolí Nového Jičína, vzdálené od školy od tří do sedmi kilometrů. Dvě skupiny obdržely kanystry s úkolem donést ze studánek vodu. Pravda, mrazivé sněhové podmínky přímo neodpovídaly klimatu rozvojové Afriky, snažili jsme se ale, aby odpovídala alespoň vzdálenost, odkud bylo třeba vodu donést. Zbylé dvě skupiny pak musely vodu nejprve najít podle mapky, a potom rovněž donést do školy, ovšem v PET láhvích.


Povzbuzeni zážitky (mj. z vytváření filmové dokumentace cestou ke studánkám) jsme pak ve škole z přinesené vody společně uvařili čaj a při něm diskutovali, jak pracné a pro nás nepředstavitelné je nosit si vodu pro osobní spotřebu každý den z velkých vzdáleností.

Zatímco se studenti, kteří museli za vodou po vlastních, vžili do role obyvatelů chudého Jihu, zbývající dvě skupiny si ve stejné době zahrály zhýčkané hýřilce bohatého Severu. Soutěž nazvaná Stezka vodní odvahy provedla první ze skupin Novým Jičínem a na několika stanovištích žákům umožnila vyzkoušet si nenáročné a zábavné aktivity a v případě vítězství získat trochu vody navíc. Druhá skupinka studentů testovala všemožné druhy vod a minerálek a vybírala z nich tu nejchutnější. Všichni účastníci komunitní akce tak pomyslně i reálně vstoupili buď na cestu člověka za vodou (chudý Jih), nebo na cestu vody za člověkem (bohatý Sever).

Následující den jsme strávili již civilněji v aule naší školy. Bývalý starosta města Pavel Wessely, dnes předseda Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína (komunitní partner akce), představil budování studánkové cesty v okolí města a znovu nás tak provedl místy, která jsme předešlý den navštívili ve snaze získat vodu. Zuzana Pernicová pohovořila o rozvojových projektech společnosti Člověk v tísni zaměřených na lepší přístup k pitné vodě v Etiopii. Součástí programu bylo také promítání videoklipů a fotoprezentací ze čtvrtečního „outdoorového“ programu nebo vytváření plakátu s širokým svobodným zadáním Desatero o vodě. Intenzivní dvoudenní komunitní akci jsme završili sbírkou na Skutečný dárek. Za 800 Kč, které se nám povedlo mezi účastníky vybrat, jsme pořídili celkem 16 kanystrů na pitnou vodu pro etiopské domácnosti. Nyní sbíráme síly a těšíme se na pokračování projektu Světová škola!

Petr Zapletal. Autor učí na Mendelově střední škole v Novém Jičíně. Článek vyšel v Bulletinu pro školy č. V/2011.   

 

Na co byste neměli zapomenout při plánování komunitní akce:

1. Jaké jsou cíle? Čeho chcete dosáhnout v rámci školy / obce / komunity? Cíle musí být konkrétní, měřitelné a realistické. 

2. Jak poznáte, že jste cíle dosáhli? 

3. Jakými postupnými kroky budete cílů dosahovat? Navrhněte a popište konkrétní aktivity včetně toho, kdy a kde budou realizovány.  

4. Jak poznáte, že byly aktivity úspěšně splněny?

5. Jací aktéři budou do realizace jednotlivých aktivit zapojeni? Kolik jich bude a jaká bude jejich role? Kdo bude místním partnerem, co bude jeho rolí? Kdo tvoří realizační tým, kdo je za co zodpovědný? Jsou nějací další aktéři podstatní pro realizaci akce? 

6. Jaké jsou hlavní cílové skupiny, pro které je akce připravována? Čím je pro ně akce prospěšná?  

7. Co potřebujete k realizaci jednotlivých aktivit? Stanovte si vstupy – materiální, finanční, z oblasti lidských zdrojů – potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit.   

8. Jaká jsou rizika realizace jednotlivých aktivit? Popište možná rizika a možnosti, jak jim předcházet. 

9. Jak bude celá akce dokumentována, propagována, medializována? Kdo za to bude zodpovědný?  

 

Petr Zapletal, autor učí na Mendelově střední škole v Novém Jičíně.       


 

Další Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:   „Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného...

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní...

Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama

Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy...

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním,...

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat...

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě,...

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři