Inspirace pro školy

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce souvisí s tématy environmentální udržitelnosti a vztahů mezi globálním Severem a Jihem. Níže najdete návrh akce Speciální informační den o fair trade. Poté, co žáci získají nové znalosti v oblasti fair trade, mohou informovat členy místní komunity o tomto tématu.

Co to konkrétně znamená?
• Můžete pracovat s konkrétní cílovou skupinou v místě školy (se zemědělci v případě odborných škol, s firmami v případě obchodních akademií apod.)
• Školám se všeobecným zaměřením se doporučuje zaměřit se na skupinu, která je důležitá pro vaši vlastní komunitu (např. sportovní klub apod.).

Příprava:
Kontaktujte místního partnera předem a ujistěte se, že má zájem se vaší akce zúčastnit.

Materiály vhodné pro akci:
• Prohlédněte si film Home, který je dostupný v několika jazycích na internetu:   http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
• Na webové stránce projektu můžete najít v učitelské sekci více zdrojů: http://www.schools2communities.eu/index.php/resources.html
• Pro informace v českém jazyce se obraťte na www.fairtrade.cz nebo na varianty@clovekvtisni.cz 

Realizace:

1. Pracujte s žáky na tématu fair trade, aby věděli, co tento pojem znamená, a chápali, jak fair trade pozitivně ovlivňuje životy lidí na globálním Jihu.

2. Obecné informace, které jste se dověděli v kroku 1, aplikujte ve svém prostředí (můžete zjišťovat, odkud se co dováží, jak jsou potraviny, oblečení, sportovní náčiní nebo stroje certifikovány, v jakých podmínkách vznikají).

3. Rozdělte žáky na skupiny a každé přiřaďte jedno téma, které vyplynulo z předcházejícího kroku. Nechte studenty zjišťovat více informací a zadejte jim přípravu prezentace, kterou následně odprezentují během setkání s veřejností za účelem seznámení cílové skupiny s tématem fair trade.

4. Samotné setkání: Cílovou skupinu už jste kontaktovali během příprav této akce.
Navrhujeme, aby jeden vyučující podpořil žáky při přípravě prezentace a moderoval setkání. Setkání by mohlo vypadat například takto:
• Uvítání účastníků, představení, zjištění znalostí publika o problematice fair trade.
• Jednotlivé skupiny představí své prezentace (každá skupina může zvolit jinou formu (powerpoint, plakát, ústní projev atd.).
• Po jednotlivých prezentacích můžete dát prostor dotazům. Pokud nebudou žáci znát odpověď na některý z dotazů, je to příležitost pro další zjišťování nebo příležitost pro publikum, které odpovědi znát může.
• Na konci můžete o tomto tématu nejen diskutovat, ale i zauvažovat nad tím, jak může být dané téma propojeno s činností vaší cílové skupiny.

5. Po skončení akce je důležitá reflexe. Zaměřte se nejen na obsahovou stránku setkání, ale také na způsob prezentace. Zkuste zjistit celkový dojem žáků i účastníků akce, jak ji hodnotí apod.

Upozornění! Vyzvěte studenty k přípravě otázek tak, aby byli připraveni pro případ, že se diskuse nerozvine.

Autoři: Elisabeth Haner a Erica Kornfeld, Caritas Fachschule für Sozialberufe” in Wiener Neustadt

 

Další Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:   „Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného...

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní...

Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama

Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy...

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním,...

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat...

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě,...

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři