Kontakty

Tomáš Habart

Ředitel Variant, koordinátor inkluzivního vzdělávání
tomas.habart@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 810

Tomáš pracuje ve Variantách od roku 2008 jako projektový manažer, lektor a metodik. Je přesvědčen,...

Tereza Freidingerová

Zástupkyně ředitele, koordinátorka programu Migrace
tereza.freidingerova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 848

Tereza se připojila k týmu Variant v roce 2013 jako projektová manažerka, analytička...

Adéla Jurečková

koordinátorka advokační a komunikační strategie v oblasti migrace
adela.jureckova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 608 826 114

Adéla vystudovala obor politologie a sociologie v bavorském Pasově. S roční zastávkou...

Veronika Endrštová

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
veronika.endrstova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Veronika vystudovala obor Sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově a od roku 2013 se...

Kateřina Dvořáková

Koordinátorka kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 226 200 467

Kateřina pracuje v programu Varianty jako koordinátorka kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických...

Adéla Lábusová

Koordinátorka inkluzivního vzdělávání
adela.labusova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 810

Adéla vystudovala obory romistika a etnologie na FFUK. Od roku 1999 do roku 2005 se podílela na výzkumech...

Pavel Košák

Koordinátor interkulturního vzdělávání
pavel.kosak@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 810

Pavel je absolventem Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci. Působí jako koordinátor...

Lucie Pivoňková

Koordinátorka interkulturního vzdělávání
lucie.pivonkova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 812

Lucie vystudovala katedru Andragogiky a personálního řízení na FF UK, po ukončení magisterského...

Alena Felcmanová

Koordinátorka interkulturního vzdělávání
alena.felcmanova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 830

Alena pracuje jako koordinátorka interkulturního vzdělávání Variant od roku 2013. Věnuje se především...

Hana Raclavská

Koordinátorka inkluzivního vzdělávání
hana.raclavska@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 817

Lucie Kundra

Mediální koordinátorka Variant
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 723 065 163

Lucie pracuje ve Variantách jako mediální koordinátorka programu od roku 2017. Má zkušenosti z...

Kateřina Sequensová

koodinátorka globálního rozvojového vzdělávání
katerina.sequensova@clovekvtisni.cz
Tel.: (+420) 222 350 805

Kateřina vystudovala obory sociální pedagogika a etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy....

Jana Šedá

Finanční manažerka
jana.seda@clovevktisni.cz
Tel.: +420 222 350 859

Jana pracuje v Člověku v tísni jako finanční manažerka od roku 2011. V předchozích...

Kateřina Sobotková

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
katerina.sobotkova@clovevktisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Vystudovala obor učitelství: český jazyk a literatura – pedagogika na Pedagogické fakultě...

Kristýna Svatá

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
kristyna.svata@clovekvtisni.cz
Tel.: + 420 222 350 805

Kristýna vystudovala bakalářský obor Žurnalistika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy...

Kristýna Brožová

Koordinátorka Programu migrace
kristyna.brozova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 848

Kristýna pracuje v Člověku v tísni od roku 2009 a od začátku se věnuje koordinaci projektů...

Martina Habrová

lektorka a metodička pro oblast asistenta pedagoga a inkluze
martina.habrova@clovekvtisni.cz
Tel.:

Studovala matematiku, speciální pedagogiku a psychoterapii. Ve Variantách se věnuje problematice...

Martina Novotná

Projektová koordinátorka, metodička a výzkumnice
martina.novotna02@clovekvtisni.cz
Tel.: (+420) 222 350 805

Martina Novotná vystudovala mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na Rusko a Východní...

Alžběta Moravcová

Metodička vzdělávacích aktivit v rámci projektu K.O.Z.A. (kooperace, otevřenost, zájem, adaptace)
alzbeta.moravcova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 778 442 561

Alžběta vystudovala obor Sociální a pastorační práce na ETF UK. Pracovala v několika neziskových...

Julie Rattay

Finanční manažerka
julie.rattay@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 817

Julie vystudovala ekonomii na ČZU v Suchdole. Po ukončení studií pracovala v komerčním...

Klára Blahůtová Kavanová

Administrátorka projektů
klara.blahutova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 775 348 635

Klára pracuje ve Variantách jako administrátorka a koordinátorka projektů od roku 2016. Vystudovala...

Kateřina Velíšková

Administrátorka a koordinátorka projektů
katerina.veliskova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 830

Kateřina vystudovala bakalářský obor Blízkovýchodní studia na School of Oriental and African...

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Co znamená pojem:

Národ?

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 723 065 163

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohli učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

 • Active Citizens

  Program Active Citizens usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví.

DonořiPartneři