Kontakty

Martina Novotná

Projektová koordinátorka, metodička a výzkumnice
martina.novotna02@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Martina Novotná vystudovala mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na Rusko a Východní Evropu na Univerzitě Karlově. 12 let vyučovala dospělé angličtinu, francouzštinu a češtinu pro cizince. Ve Variantách pracuje jako projektová koordinátorka, lektorka, metodička a výzkumnice a věnuje se převážně tématům globálně rozvojového vzdělávání a aktivního občanství. V roce 2012 získala Fulbrightovo stipendium pro NNO a absolvovala stáž v USA v organizaci Institute for Educational Leadership, odkud si přivezla spoustu nových impulzů pro svou práci. Věří tomu, že pokud má dobrý učitel dobré podmínky pro svou práci, může dokázat divy.   

Další kontakty

Tomáš Habart

Ředitel Variant, koordinátor inkluzivního vzdělávání
tomas.habart@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 810

Tomáš pracuje ve Variantách od roku 2008 jako projektový manažer, lektor a metodik. Je přesvědčen,...

Tereza Freidingerová

Zástupkyně ředitele, koordinátorka programu Migrace
tereza.freidingerova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 419

Tereza se připojila k týmu Variant v roce 2013 jako projektová manažerka, analytička...

Nikola Páleníčková

mediální koordinátorka programu Varianty
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 777 782 061

Adéla Jurečková

koordinátorka advokační a komunikační strategie v oblasti migrace
adela.jureckova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 608 826 114

Adéla vystudovala obor politologie a sociologie v bavorském Pasově. S roční zastávkou...

Kateřina Dvořáková

Koordinátorka kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 467

Kateřina pracuje v programu Varianty jako koordinátorka kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických...

Veronika Endrštová

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
veronika.endrstova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Veronika vystudovala obor Sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově a od roku 2013 se...

Tijana Milosavljevič Čajetinac

Koordinátorka projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot
tijana.milosavljevic@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 739 220 599

Michal Homolka

Koordinátor, metodik a lektor projektů
michal.homolka@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 724 256 180

Michal je ve Variantách od srpna 2018. S Člověkem v tísni spolupracoval už dříve jako...

Lucie Kundra

koordinátorka projektů
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 775 871 539

Lucie pracuje ve Variantách od roku 2014, nejdříve na pozici mediální koordinátorky, teď jako...

Kateřina Sobotková

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Vystudovala obor učitelství: český jazyk a literatura – pedagogika na Pedagogické fakultě...

Kateřina Sequensová

Koodinátorka globálního rozvojového vzdělávání
katerina.sequensova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Kateřina vystudovala obory sociální pedagogika a etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy....

Kristýna Svatá

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
kristyna.svata@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Kristýna vystudovala bakalářský obor Žurnalistika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy...

Martina Novotná

Projektová koordinátorka, metodička a výzkumnice
martina.novotna02@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Martina Novotná vystudovala mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na Rusko a Východní...

Veronika Ambrozyová

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
veronika.ambrozyova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Veronika vystudovala magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci...

Zuzana Krulichová

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
zuzana.krulichova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 778 411 275

Alena Felcmanová

Koordinátorka interkulturního vzdělávání
alena.felcmanova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 848

Alena pracuje jako koordinátorka interkulturního vzdělávání Variant od roku 2013. Věnuje se především...

Adéla Lábusová

Koordinátorka inkluzivního vzdělávání
adela.labusova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 444

Adéla vystudovala obory romistika a etnologie na FFUK. Od roku 1999 do roku 2005 se podílela na výzkumech...

Lucie Pivoňková

Koordinátorka interkulturního vzdělávání
lucie.pivonkova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 848

Lucie vystudovala katedru Andragogiky a personálního řízení na FF UK, po ukončení magisterského...

Kateřina Vacková

administrátorka a koordinátorka projektů
katerina.vackova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 608 178 823

Hana Václavová

Koordinátorka inkluzivního vzdělávání
hana.vaclavova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 444

Hana pracuje ve Variantách jako koordinátorka inkluzivního vzdělávání od roku 2017. Pracovní...

Alžběta Moravcová

Koordinátorka kurzů DVPP / projekt K.O.Z.A. (Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace)
alzbeta.moravcova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 778 442 561

Alžběta ve Variantách pracuje jako koordinátorka vzdělávacích kurzů DVPP. Svoje zkušenosti...

Alexandra Petrů

Metodička školních asistentů
alexandra.petru@clovevktisni.cz
Tel.: +420 222 350 444

Vít Masopust

Koordinátor interkulturního vzdělávání
vit.masopust@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 220 350 479

Vítek pracuje ve Variantách od roku 2016, v Člověku v tísni od roku 2005. Ve Variantách...

Barbora Janičinová (Zbořilová)

Metodička inkluzivního vzdělávání
barbora.janicinova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 721 686 100

Barbora vystudovala magisterský obor speciální pedagogika na PedF UK. Od roku 2013 se věnuje práci...

Kateřina Szczepaniková

Metodička inkluzivního vzdělávání
katerina.szczepanikova@clovekvtisni.cz
Tel.:

Miroslav Hřebecký

Lektor zážitkových kurzů
miroslav.hrebecky@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 777 230 849

Mirek kdysi dávno vystudoval Pedagogickou fakultu UK Praha a funkční studium školského managementu....

Kristýna Brožová

Koordinátorka Programu migrace
kristyna.brozova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 848

Kristýna pracuje v Člověku v tísni od roku 2009 a od začátku se věnuje koordinaci projektů...

Adriana Kábová

Koordinátorka inkluzivního vzdělávání
adriana.kabova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 778 520 764

Anna Pacovská

Koordinátorka programu Migrace
anna.pacovska@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 848

Anna vystudovala francouzskou filologii a finská studia na FF UK. Od svého oboru se však mírně...

Ondřej Novotný

Projektový koordinátor – Program Migrace
ondrej.novotny@clovekvtisni.cz
Tel.: + 420 777 761 784

Klára Blahůtová Kavanová

Metodička inkluzivního vzdělávání
klara.blahutova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 444

Klára pracuje ve Variantách jako administrátorka a koordinátorka projektů od roku 2016. Vystudovala...

Lenka Baselová

Administrátorka a koordinátorka projektů
lenka.baselova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 467

Jana Šedá

Finanční manažerka
jana.seda@clovevktisni.cz
Tel.: +420 222 350 859

Jana pracuje v Člověku v tísni jako finanční manažerka od roku 2011. V předchozích...

Julie Rattay

Finanční manažerka
julie.rattay@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 817

Julie vystudovala ekonomii na ČZU v Suchdole. Po ukončení studií pracovala v komerčním...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři