Kontakty

Zuzana Krulichová

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
zuzana.krulichova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 778 411 275

Další kontakty

Tomáš Habart

Ředitel Variant, koordinátor inkluzivního vzdělávání
tomas.habart@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 810

Tomáš pracuje ve Variantách od roku 2008 jako projektový manažer, lektor a metodik. Je přesvědčen,...

Tereza Freidingerová

Zástupkyně ředitele, koordinátorka programu Migrace
tereza.freidingerova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 419

Tereza se připojila k týmu Variant v roce 2013 jako projektová manažerka, analytička...

Nikola Páleníčková

mediální koordinátorka programu Varianty
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 777 782 061

Adéla Jurečková

koordinátorka advokační a komunikační strategie v oblasti migrace
adela.jureckova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 608 826 114

Adéla vystudovala obor politologie a sociologie v bavorském Pasově. S roční zastávkou...

Kateřina Dvořáková

Koordinátorka kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 467

Kateřina pracuje v programu Varianty jako koordinátorka kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických...

Veronika Endrštová

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
veronika.endrstova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Veronika vystudovala obor Sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově a od roku 2013 se...

Tijana Milosavljevič Čajetinac

Koordinátorka projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot
tijana.milosavljevic@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 739 220 599

Michal Homolka

Koordinátor, metodik a lektor projektů
michal.homolka@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 724 256 180

Michal je ve Variantách od srpna 2018. S Člověkem v tísni spolupracoval už dříve jako...

Lucie Kundra

koordinátorka projektů
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 775 871 539

Lucie pracuje ve Variantách od roku 2014, nejdříve na pozici mediální koordinátorky, teď jako...

Kateřina Sobotková

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Vystudovala obor učitelství: český jazyk a literatura – pedagogika na Pedagogické fakultě...

Kateřina Sequensová

Koodinátorka globálního rozvojového vzdělávání
katerina.sequensova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Kateřina vystudovala obory sociální pedagogika a etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy....

Kristýna Svatá

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
kristyna.svata@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Kristýna vystudovala bakalářský obor Žurnalistika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy...

Martina Novotná

Projektová koordinátorka, metodička a výzkumnice
martina.novotna02@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Martina Novotná vystudovala mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na Rusko a Východní...

Veronika Ambrozyová

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
veronika.ambrozyova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 805

Veronika vystudovala magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci...

Zuzana Krulichová

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
zuzana.krulichova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 778 411 275

Alena Felcmanová

Koordinátorka interkulturního vzdělávání
alena.felcmanova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 848

Alena pracuje jako koordinátorka interkulturního vzdělávání Variant od roku 2013. Věnuje se především...

Adéla Lábusová

Koordinátorka inkluzivního vzdělávání
adela.labusova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 444

Adéla vystudovala obory romistika a etnologie na FFUK. Od roku 1999 do roku 2005 se podílela na výzkumech...

Lucie Pivoňková

Koordinátorka interkulturního vzdělávání
lucie.pivonkova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 848

Lucie vystudovala katedru Andragogiky a personálního řízení na FF UK, po ukončení magisterského...

Kateřina Vacková

administrátorka a koordinátorka projektů
katerina.vackova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 608 178 823

Hana Václavová

Koordinátorka inkluzivního vzdělávání
hana.vaclavova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 444

Hana pracuje ve Variantách jako koordinátorka inkluzivního vzdělávání od roku 2017. Pracovní...

Alžběta Moravcová

Koordinátorka kurzů DVPP / projekt K.O.Z.A. (Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace)
alzbeta.moravcova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 778 442 561

Alžběta ve Variantách pracuje jako koordinátorka vzdělávacích kurzů DVPP. Svoje zkušenosti...

Alexandra Petrů

Metodička školních asistentů
alexandra.petru@clovevktisni.cz
Tel.: +420 222 350 444

Vít Masopust

Koordinátor interkulturního vzdělávání
vit.masopust@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 220 350 479

Vítek pracuje ve Variantách od roku 2016, v Člověku v tísni od roku 2005. Ve Variantách...

Barbora Janičinová (Zbořilová)

Metodička inkluzivního vzdělávání
barbora.janicinova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 721 686 100

Barbora vystudovala magisterský obor speciální pedagogika na PedF UK. Od roku 2013 se věnuje práci...

Kateřina Szczepaniková

Metodička inkluzivního vzdělávání
katerina.szczepanikova@clovekvtisni.cz
Tel.:

Miroslav Hřebecký

Lektor zážitkových kurzů
miroslav.hrebecky@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 777 230 849

Mirek kdysi dávno vystudoval Pedagogickou fakultu UK Praha a funkční studium školského managementu....

Kristýna Brožová

Koordinátorka Programu migrace
kristyna.brozova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 848

Kristýna pracuje v Člověku v tísni od roku 2009 a od začátku se věnuje koordinaci projektů...

Adriana Kábová

Koordinátorka inkluzivního vzdělávání
adriana.kabova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 778 520 764

Anna Pacovská

Koordinátorka programu Migrace
anna.pacovska@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 848

Anna vystudovala francouzskou filologii a finská studia na FF UK. Od svého oboru se však mírně...

Ondřej Novotný

Projektový koordinátor – Program Migrace
ondrej.novotny@clovekvtisni.cz
Tel.: + 420 777 761 784

Klára Blahůtová Kavanová

Metodička inkluzivního vzdělávání
klara.blahutova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 444

Klára pracuje ve Variantách jako administrátorka a koordinátorka projektů od roku 2016. Vystudovala...

Lenka Baselová

Administrátorka a koordinátorka projektů
lenka.baselova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 467

Jana Šedá

Finanční manažerka
jana.seda@clovevktisni.cz
Tel.: +420 222 350 859

Jana pracuje v Člověku v tísni jako finanční manažerka od roku 2011. V předchozích...

Julie Rattay

Finanční manažerka
julie.rattay@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 817

Julie vystudovala ekonomii na ČZU v Suchdole. Po ukončení studií pracovala v komerčním...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři