Kurzy na objednávku

 
 
 • Velké otázky o světě - seminář metody filozofie pro děti

  Přemýšlíte jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte koncept Filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům (nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé. Účastníci získají: dovednost vedení...

 • ADHD ve třídě, školní družině 1 den

  Cíl semináře Cílem semináře je účastníkům objasnit  ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), její příčiny, projevy, metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD, metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými pracovišti, možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD. Účastníci získají znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných...

 • Podpůrná opatření napříč vzděláváním

  Novela školského zákona, která vstoupí v platnost od 1. 9. 2016, přichází s konceptem podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Člověk v tísni se jako partner Univerzity Palackého v Olomouci podílel na realizaci rozsáhlého projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání, v rámci něhož vznikl mimo jiné Katalog podpůrných opatření (http://www.katalogpo.cz/).   Nabízíme Vám jedinečnou možnost realizace...

 • Podpora čtenářských dovedností v MŠ – specifika práce s dětmi z čtenářsky nepodnětného prostředí – 2 dny

  Cílem tohoto kurzu je podpořit rozvíjení čtenářských dovedností u dětí - nečtenářů, a to právě s akcentem na podporu dětí, jejichž domácí prostředí není v tomto směru podnětné. V rámci kurzu se učitelé dozvědí, jak mohou tyto dovednosti (př. vizualizace, shrnování, předvídání) u dětí podporovat, jak mohou pozitivně ovlivňovat celkové prostředí mateřské školy tak, aby bylo „pro – čtenářské“, jak kreativně mohou pracovat se čteným...

 • Asistent pedagoga s odlišným mateřským jazykem 1 den

  Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům, co obnáší pro práci asistenta pedagoga, když žák ve třídě pochází z odlišného kulturního prostředí. Kurz se zaměří především na práci se žáky s odlišným mateřským jazykem. V průběhu kurzu se účastníci dále seznámí s konkrétními opatřeními ve výuce, které odpovídají na potřeby žáků s OMJ/ z kulturně odlišného prostředí.  V případě Vašeho zájmu o kurz kontaktujte koordinátorku kurzů: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz,...

 • Asistent pedagoga a děti z jazykového prostředí ovlivněného romštinou 1 den

  Kurz seznámí účastníky s tím, jaká je jazyková výbava žáků hovořících romsky nebo romským etnolektem češtiny. Zaměří se na to, jakým způsobem jazykové kompetence těchto žáků ovlivňují jejich školní připravenost a jaký mají dopad na jejich školní úspěšnost. Kurz se zaměří také na možnosti a nástroje asistenta pedagoga pro práci s dětmi z jazykového prostředí ovlivněného romštinou.  Další informace poskytne koordinátorka kurzů Kateřina...

 • Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí – 50 hod. modul (kombinace 3 prezenčních setkání a e-learningu)

  Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí - osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy. Kurz spojuje výhody domácího...

 • Asistent pedagoga v současné škole – WS nejen pro ředitele škol 1⁄2 den

  Cílem workshopu je sdílení aktuální praxe ředitelů a zřizovatelů škol se zaváděním, financováním, vedením a prací asistentů pedagoga na českých školách a seznámit účastníky s výstupy projektu v souvislostech aktuální praxe.  Další informace poskytne koordinátorka kurzů Kateřina Dvořáková: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465...

 • Rozvoj kompetencí v českém jazyce u žáků z jazykového prostředí ovlivněného romštinou 1 den

  Kurz se zaměřuje na příčiny chyb žáků z jazykového prostředí ovlivněného romštinou v českém jazyce a možnosti jejich kompenzace. Stručně seznámí účastníky se základními informacemi o jazykovém repertoáru romských dětí s důrazem na jejich kompetence v českém jazyce, romštinu a romský etnolekt češtiny.  Další informace poskytne koordinátorka kurzů Kateřina Dvořáková: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465...

Kurzy na objednávku

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Jana Odstrčilová
jana.odstrcilova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 774 422 910

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohli učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

 • Active Citizens

  Program Active Citizens usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví.

DonořiPartneři