Kurzy

Respekt nebolí aneb Zaměřeno na stát

Seminář „Zaměřeno na stát“ je rozdělen na dvě části. První se zabývá lidskoprávní tématikou vázající se především k povinnostem státu jakožto garanta ochrany lidských práv a vztahu občana a státu, druhá je zaměřená na úzce související oblast trhu a zaměstnání.

Účastníci se nejprve seznámí s tím, jaká je role státu ve vztahu k lidským právům, jaké má stát závazky vůči lidem a firmám a jakým způsobem je musí naplňovat. Dále jsou rozebírána témata odpovědného občanství a občanské společnosti.

Ve druhé části jsou účastníci seznámeni se základními lidskými právy uplatňujícími se ve vztahu k trhu jako je právo na majetek, právo podnikat a právo na ochranu spotřebitele. Konkrétně pak účastníci zkoumají právo na bydlení jako charakteristickou součást tržní problematiky v České republice. Poslední oblastí je právo na zaměstnání, s přihlédnutím k problémům diskriminace v této oblasti a dalším, v českém kontextu relevantním příkladům, jako je novodobé otroctví.

Účastníkům budou vždy představeny právní dokumenty, ve kterých jsou probíraná práva zakotvena, a dále konkrétní příklady z české praxe.

Cílová skupina:

pedagogové / pedagožky ZŠ a SŠ

Časová dotace:

4 hodiny

Cena semináře záleží na podmínách objednávky (počet účastníků).

V případě zájmu o realizaci kurzu kontaktujte koordinátorku Kateřinu Dvořákovou: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465

Tento kurz Vám můžeme nabídnout zdarma v rámci sbírky Lepší škola pro všechny.

Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři