Kurzy

Respekt nebolí aneb Lidská práva na každém kroku

Tento seminář je věnován lidskoprávní tématice tam, kde by ji účastníci zřejmě nehledali. Je důkazem toho, že lidská práva zasahují do všech oblastí lidského života a s ním se prolínají.

Konkrétně jsou v rámci celodenního semináře rozebírána lidskoprávní témata vztahující se k médiím, náboženství, životnímu prostředí, ale také volnému času. Účastníci se seznamují se základními pojmy, právními dokumenty a konkrétními příklady z českého prostředí.

V rámci médií jsou rozebírána tato témata: svoboda projevu, právo přijímat informace a právo sdružovat se a shromažďovat. Účastníkům budou také představeny kolizní životní situace, kdy se tato témata dostanou do konfliktu s jiným lidským právem, jako je tomu např. v případě práva na informace a práva na soukromí u veřejných osob. Dále se v této části dotkneme některých témat úzce souvisejících s životem studentů, jako je např. oblast informací a nejpoužívanějšího sociálního média – Facebooku. V rámci náboženství bude pozornost zaměřena na svobodu vyznání a svobodu jejího externího projevu. Účastníci se seznámí také s právem na příznivé životní prostředí a propojení s právem podílet se na rozhodování o věcech veřejných. Bude rozebíráno rovněž téma trávení volného času, které je umožněno nejen představivostí, zdroji a schopnostmi každého jednotlivce, ale i lidskými právy, které každý jednotlivec má, jako je právo na vlastnictví, zákaz diskriminace, svoboda umění a věd a svoboda projevu.

Cílová skupina:

pedagogové / pedagožky ZŠ a SŠ

Časová dotace:

8 hodin

Cena semináře záleží na podmínách objednávky (počet účastníků).

V případě zájmu o realizaci kurzu kontaktujte koordinátorku Kateřinu Dvořákovou: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465

Tento kurz Vám můžeme nabídnout zdarma v rámci sbírky Lepší škola pro všechny.

Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři