Kurzy

Heterogenita skupiny a klima třídy

Kurz je akreditován MŠMT

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s možnostmi práce pedagoga s heterogenním kolektivem dětí a žáků s hlavním důrazem na možnosti integrace dětí a žáků pomocí vzájemné spolupráce a využívání potenciálu odlišností pro zkvalitnění výuky. Účastníci se seznámí s postupy, jak vytvářet podmínky pro zvyšování dovedností jednotlivých žáků a zároveň podporovat pozitivní klima třídy.

Cílová skupina

Kurz je určen pro pedagogy základních a středních škol, pedagogické pracovníky poradenských zařízení (SPC, PPP), speciální pedagogy a psychology.

Obsah kurzu

 • Heterogenita žáků a její projevy ve vzdělávacím kontextu.
 • Hlavní východiska práce pedagoga s kolektivem dětí / žáků s různými výchozími podmínkami a překážkami v učení.
 • Možnosti využití potenciálu odlišností dětí / žáků pro zkvalitnění výuky.
 • Individualizace a diferenciace ve výuce.
 • Podpora pozitivního klimatu třídy (přijímající klima, klima spolupráce)

 

Časová dotace

8 hodin 

Lektorka

Michaela Němcová, DiS. - absolventka VOŠ oboru sociálně pedagogický a teologický, kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, vzdělávacího programu Začít spolu a řady dalších, má zkušenosti s domácím vyučováním vlastních dětí i jako učitelka ZŠ Klíček, o.p.s., zkušenosti s prací ve třídě se začleněnými žáky a spoluprací s asistentem pedagoga. Učila na 1. st. běžné základní školy, v její třídě vždy byly začleněny děti se znevýhodněním, ať zdravotním, mentálním nebo sociálním.  Řadu let se věnuje práci s dětmi s postižením a lektoruje semináře pro pedagogy nebo sociální pracovníky. Také lektoruje prožitkové dílny se školními třídami, kde je začleněné dítě s potížemi v učení nebo do třídy má teprve přijít – cílem je dětem a učitelům pomoci nastavit ve třídě základy dobrých vztahů. Zajímá se o praktické využití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka ve škole.

Cena semináře záleží na podmínách objednávky (počet účastníků).

V případě zájmu o realizaci kurzu kontaktujte koordinátorku Kateřinu Dvořákovou: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465

Tento kurz Vám můžeme nabídnout zdarma v rámci sbírky Lepší škola pro všechny.

 
Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři