Kurzy

Práce s předsudky na českých školách

Kurz je akreditován MŠMT

Cílem kurzu je připravit účastníky na práci s předsudky v české škole. V průběhu kurzu se seznámí s různými možnostmi práce s předsudky a také s různými  přístupy výuky průřezového tématu multikulturní výchovy.

Cílová skupina

Kurz je určen pro pedagogy základních a středních škol, pedagogické pracovníky poradenských zařízení (SPC, PPP), speciální pedagogy a psychology.

Obsah kurzu

 • Práce s předsudky ve škole a ve výuce, představení různých metod, aktivit a technik
 • Různé přístupy k výuce multikulturní výchovy (skupinový přístup, osobnostní přístup, Anti-Bias)
 • Kritická reflexe procesu multikulturní edukace
 • Reflexe vlastní zkušenosti s utvářením identity a kulturního zázemí.
 • Nový pohled pro práci s fyzickou a kulturní odlišnosti.
 • Práce s kategoriemi, jako jsou skupina, etnicita nebo identita resp. kulturní identita.
 • Vědomá práce s předsudky ve výuce a při rozvoji klimatu školy.
 • Základní principy inkluzivního vzdělání.

 

Časová dotace

16 hodin 

 

Lektoři

Mgr. Markéta Hajská vystudovala obecnou antropologii na FHS UK. Od roku 2002 působila ve společnosti Člověk v tísni jako koordinátorka či manažerka různých projektů a terénních výzkumů týkající se problematiky Romů, sociálně vyloučených lokalit a multikulturního vzdělávání. Od roku 2007 působila ve vzdělávacím programu Varianty jako koordinátorka interkulturního vzdělávání, v současné době pracuje jako metodik dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V minulosti se podílela na vzniku několika publikací a vzdělávacích modulů. Vedle toho přednáší na FF UK (Ústav romistiky). Je autorkou řady odborných článků, studií, výzkumných zpráv, metodických aktivit, edukačních videí a v neposlední řadě scénářů ke komiksům.

Mgr. Vratislav Hadraba  absolvoval studium Základů humanitní vzdělanosti při PeDF UK. Magisterské studium absolvoval na FF UK v oboru Kulturologie. Účastnil se několika sociologických a antropologických terénních výzkumů, zaměřených především na Romy a sociálně vyloučené lokality. V současné době se aktivně zabývá divadelní tvorbou pro děti a mládež.

Mgr. et MgA. Zdeňka Kučerová je absolventkou kulturologie na FF UK a divadelní antropologie DAMU. Od roku 2010 působí ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni a zároveň pracuje na plzeňské pobočce společnosti Člověk v tísni. V současné době se věnuje lektorování kurzu Svět podle demokracie, lektorování v rámci resocializačního výcviku pro mladé delikventy, školní projekce a debaty festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a také Analýze sociálně vyloučených lokalit v ČR pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Cena semináře záleží na podmínách objednávky (počet účastníků).

V případě zájmu o realizaci kurzu kontaktujte koordinátorku Kateřinu Dvořákovou: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465

Tento kurz Vám můžeme nabídnout zdarma v rámci sbírky Lepší škola pro všechny.

 
Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři