Kurzy

Komunikace školy s rodiči

Kurz je akreditován MŠMT

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy partnerské komunikace, konstruktivní zpětnou vazbou nebo tím, jak si stanovit priority v komunikaci s rodiči.

Účastníci semináře získají:

 • znalost principů partnerské komunikace
 • znalost konstruktivní zpětné vazby a technik aktivního naslouchání
 • dovednost reflektovat a následně upravovat prezentaci sebe jako učitele profesionála i školy
 • dovednost stanovit si priority v komunikaci s rodiči
 • přehled o možnostech, výzvách a strategiích rozvoje spolupráce školy a rodičů
 • znalost základních technik, jak si stanovit měřitelné cíle spolupráce
 • přehled o literatuře a možnostech dalšího vzdělávání v oblasti rozvoje spolupráce škol s rodiči

Cílová skupina

Kurz je určen pro pedagogy základních a středních škol, pedagogické pracovníky poradenských zařízení (SPC, PPP), speciální pedagogy a psychology.

 

Obsah kurzu

 • Analýza spolupráce školy s rodiči. Na základě výsledků analýzy, v souladu s možnostmi a předpoklady školy, dojde k sestavení strategického plánu rozvoje školy v této oblasti.
 • Reflexe komunikace s rodiči.
 • Reflexe vlastních postojů, stereotypů a návyků, které mohou bránit partnerské komunikaci s rodiči.
 • Rozvoj spolupráce a komunikace s rodiči jako stěžejní oblasti pro úspěch rozvoje kvality škol a vzdělávání.
 • Přístupy a praktiky v komunikaci s rodiči podporující partnerský dialog

 

Časová dotace

8 hodin 

 

Lektoři  

PhDr. Zdenko Matula absolvoval jednooborové studium psychologie na Univerzitě J. A. Komenského v Bratislavě. Je certifikovaným brain based koučem v oblasti individuálního i týmového koučingu (Results System Coaching). Má dlouholeté zkušenosti z oblasti praktické aplikace skupinově dynamických přístupů v různých oblastech. Zaměřuje se zejména na mezilidskou komunikaci, týmovou práci a efektivní vedení, motivování lidí a praktické využívání poznatků o fungování mozku ve vzdělávacích a poradenských programech. Podílí se na vzdělávání a rozvoji dovedností pedagogických pracovníků základních a středních škol v rámci spolupráce s občanskými sdruženími.

Mgr. Michal Dubec pracoval jako učitel na základní škole a gymnáziu. Od roku 2007 učí na katedře pedagogiky ZČU v Plzni. Zabývá se především sociální psychologií, konkrétně vedením dětí k sebeřízení a odpovědnosti prostřednictvím komunikace a prací se skupinovou dynamikou školních tříd a skupiny dospělých. Vytváří programy pro rozvoj lektorů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea). Píše skripta a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou.

 

Cena semináře záleží na podmínách objednávky (počet účastníků).

V případě zájmu o realizaci kurzu kontaktujte koordinátorku Kateřinu Dvořákovou: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465

Tento kurz Vám můžeme nabídnout zdarma v rámci sbírky Lepší škola pro všechny.

 
Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři