Kurzy

Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny

Kurz je akreditován MŠMT

Cílem kurzu je seznámit účastníky s tím, jaká je jazyková výbava žáků hovořících romsky nebo romským etnolektem češtiny. Zaměří se na to, jakým způsobem jazykové kompetence těchto žáků ovlivňují jejich školní připravenost a jaký mají dopad na jejich školní úspěšnost.

Cílová skupina

Kurz je určen pro pedagogy základních a středních škol, asistenty pedagoga, pedagogické pracovníky poradenských zařízení (SPC, PPP), speciální pedagogy a psychology, pracovníky neziskových organizací pracujících s dotčenou skupinou dětí.

 

Obsah kurzu

 • Základní informace o romštině (stručný popis struktury romštiny, sociolingvistická situace romštiny).
 • Seznámení s výsledky lingvistického výzkumu romistického ústavu na FF UK o současné situaci romštiny v ČR, zaměřeného na jazykové kompetence romských žáků
 • Romský etnolekt češtiny, který je v některých oblastech ČR v současné době nejvíce užívaným jazykovým kódem, s přihlédnutím k těm jazykovým jevům, které se mohou promítat ve schopnosti zvládat gramatiku českého jazyka.
 • Písemný projev žáků z romského jazykového prostředí v češtině
 • Souvislosti mezi jazykovou výbavou žáků hovořících romsky nebo romským etnolektem češtiny a jejich připraveností na školní docházku

 

Časová dotace

16 hodin 

Lektoři

Mgr. Markéta Hajská vystudovala obecnou antropologii na FHS UK. Od roku 2002 působila ve společnosti Člověk v tísni jako koordinátorka či manažerka různých projektů a terénních výzkumů týkající se problematiky Romů, sociálně vyloučených lokalit a multikulturního vzdělávání. Od roku 2007 působila ve vzdělávacím programu Varianty jako koordinátorka interkulturního vzdělávání, v současné době pracuje jako metodik dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V minulosti se podílela na vzniku několika publikací a vzdělávacích modulů. Vedle toho přednáší na FF UK (Ústav romistiky). Je autorkou řady odborných článků, studií, výzkumných zpráv, metodických aktivit, edukačních videí a v neposlední řadě scénářů ke komiksům.

Mgr. Helena Sadílková, M.A., vystudovala anglistiku/amerikanistiku a romštinu/romistiku na FFUK (Praha) a nacionalismus na CEU (Budapešť). Mezi lety 2003-5 pracovala v Praze jako sociální pracovnice, mezi roky 2005-7 v Muzeu romské kultury v Brně jako odborný pracovník a vedoucí kurzů romštiny. Od roku 2007 působí na Semináři romistiky Ústavu jižní a centrální Asie FFUK, kde se kromě výuky podílí na řadě výzkumných (sociolingvistická situace romštiny v ČR, historie romského osidlování českých zemí po r. 1945) a aplikovaných projektů (příprava rámcových dokumentů pro výuku romštiny ve spolupráci s Radou Evropy; příprava výukových materiálů pro romštinu a její pilotní výuka – LLP; podpora vzdělávání národnostních menšin ve vzdělávacím systému v Makedonii - EU Twining). Od roku 2004 je členkou redakce romistického časopisu Romano Džaniben (od 2011 šéfredaktorka), v posledních letech se též externě podílí na přípravě metodických materiálů pro učitele se zaměřením na práci s informacemi o Romech (Nebolí – metodická příručka pro učitele, 2009;  Druhá směna – Jak využívat dějiny a literaturu Romů ve výuce na 2. Stupni ZŠ, 2012).

Mgr. Marie Bořkovcová je absolventka romistiky, působí v Člověku v tísni jako koordinátorka klubu matek a v Nové škole, o.p.s. jako koordinátorka literární a výtvarné soutěže Romano suno. Realizovala několik terénních výzkumů romských osad na Slovensku. Podílela se na výzkumu MKV budoucích pedagogů a multikulturně zaměřených projektů. Napsala monografii o romském etnolektu češtiny.

Cena semináře záleží na podmínách objednávky (počet účastníků).

V případě zájmu o realizaci kurzu kontaktujte koordinátorku Kateřinu Dvořákovou: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465

Tento kurz Vám můžeme nabídnout zdarma v rámci sbírky Lepší škola pro všechny.

 
Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři