Kurzy

Labyrint migrace – blended learningový kurz

Ocitáme se v záplavě zpráv o migraci. Které z nich jsou relevantní a které nikoliv? Jak se v dnes tak diskutovaném tématu zorientovat a vnést ho do školních lavic? Přihlaste se do našeho blended learningového kurzu, který prohloubí vaše znalosti o problematice migrace a který vám nabídne tipy, jak s tímto tématem pracovat ve výuce. Dozvíte se mj. o příčinách a dopadech migrace, o problematice udělování azylu, o trendech ve světě, Evropské unii i v České republice, seznámíte se i  s výpověďmi těch, kteří do Česka přišli žít.

Kurz je akreditován MŠMT ČR v rozsahu 80 vyučovacích hodin.

Kdy

Kurz zahajujeme 21. 9. a končíme 7. 12. 2015
Prezenční setkání se uskuteční 12. - 14. 11. 2015

Kde

Kurz bude probíhat kombinací distanční formy e-learningu a prezenčního setkání účastníků. E-learningová forma vám umožní věnovat se z pohodlí domova v pravidelných intervalech čtyřem tematickým blokům. Prezenční setkání proběhne v listopadu ve Svatém Janu pod Skalou. Během setkání si vyzkoušíte metody a strategie, jak začlenit téma migrace do vaší výuky.

Absolvování prezenčního setkání a průběžné plnění úkolů na závěr jednotlivých bloků je nezbytnou podmínkou pro úspěšné dokončení kurzu a získání certifikátu.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro učitele základních a středních škol.

Představení lektorek - video

Zájemci se mohou přihlásit do 16. 9. vyplněním formuláře.

Kapacita kurzu je 25 účastníků.

Kurz je zdarma, ubytování a stravování na prezenčním setkání je hrazeno z prostředků MZV ČR v rámci Programu zahraniční a rozvojové spolupráce. Účastníci si z vlastních zdrojů hradí pouze dopravu na prezenční setkání.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 222 350 805 nebo e-mailem na kristyna.svata@clovekvtisni.cz

Ke stažení

Přihláška na kurz

Povinné.
Povinné.
Povinné.
Povinné.
Datum narození (Zapotřebí pro vystavení certifikátu o absolvování kurzu)
Povinné.
Povinné.
Povinné.
Vaše adresa Povinné. Povinné. Povinné.
Adresa školy/pracoviště Povinné. Povinné. Povinné. Povinné.

Informace o zpracování osobních údajů.

Mám zájem o zasílání nabídek dalších seminářů a informování o vzdělávacích aktivitách programu Varianty a uděluji souhlas se zpracováním kontaktních údajů a údajů o mé pracovní pozici a předmětech, které vyučuji, za tímto účelem. Další informace.


Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři