Kurzy

Jak víme, že to funguje? Aneb jak zjišťovat postoje žáků ve výuce

Kurz je akreditován MŠMT

Chcete vědět, co si myslí vaši žáci například o chudobě, postavení žen a mužů ve společnosti, migraci nebo ničení životního prostředí? Pátráte po příčinách názorů žáků a hledáte způsob, jak s nimi systematicky pracovat?

Cílem semináře je představit inovativní metodiku zaměřenou na zjišťování postojů žáků k aktuálním a globálním tématům. Během semináře si vyzkoušíte práci s hodnotícími aktivitami, které podporují diskuzi mezi žáky a umožní zmapovat jejich postoje. Zjistíte, jak odhalit nejen postoj žáka, ale i hlubší důvody, proč jej zastává a dále s tímto zjištěním pracovat ve výuce.

Kdy:

24.1. 2017, 8:30 - 16:00

Kde:

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27

Seminář je určen učitelům a učitelkám základních škol.

Pro přihlášení vyplňte prosím příhlášku (níže ke stažení) a naskenovanou ji zašlete do 17.1. na: marcela.kupkova@kvic.cz

Lektorka:

Blanka Zemanová vystudovala Učitelství výtvarné výchovy a psychologie a Primární prevenci sociálně patologických jevů na pedagogické fakultě. Od roku 2007 učila na Střední odborné škole v Karlových Varech. Od ledna 2012 pracuje ve vzdělávacím programu Varianty, kde působí jako lektorka a koordinátorka projektů, které se zaměřují na zjišťování dopadu výuky globálních témat na osobnost žáků (jejich znalosti, dovednosti
a především postoje). Podílela se na přípravě didaktických materiálů vzdělávacího programu Variant, spolupracovala na vydání příručky Jak víme, že to funguje?.

Příklad aktivity: Někdo si vybírá rajče, které koupí podle barvy, jiný podle ceny, další se zajímá, kde vyrostlo nebo rozlišuje jednotlivé druhy. Se žáky můžeme ve výuce otevřít téma pěstování rajčat – velkoskleníky v Holandsku versus skleník u babičky. Podívat se, kolik kilometrů může rajče nacestovat, než se dostane na náš stůl. Nebo se zamyslet nad tím, jak se liší náš jídelníček v zimě a v létě.

Ke stažení
Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři