Kurzy

Dialogem k respektu: Školení pro práci s metodou Persona Dolls©

Aktuálně nabízíme poslední volná místa na kurz Persona Dolls pro pražské školy zapojené do projektu Rovnost a rozdílnost. Jedinečná možnost zúčastnit se kurzu zdarma! Do projektu stále přijímáme nové školy.

 

 

Osvojte si praktickou metodu Persona Dolls, které pomáhá dětem i dospělým mluvit o tématech, které se špatně vysvětlují. Získejte výukovou panenku pro děti ve věku 3 – 9 let. Sdílejte své zkušenosti z praxe s ostatními pedagogy. Panenky Persona Dolls učí, jak reagovat na předsudky a jak podporovat naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP.

Cíle celého kurzu

 1. Porozumění 4 cílů a principů vědomé práce s předsudky
 2. Zvládnutí dovedností a techniky práce s panenkou a dětmi (vedení rozhovoru)
 3. Vytvoření biografie panenky
 4. Vytvoření vlastní panenky

 

Požadavky pro ukončení kurzu

 • Absolvování praxe s panenkou se skupinou dětí + odevzdání videozáznamu
 • Odevzdání biografie před 2. blokem,
 • Odevzdání zpětné vazby z praxe s Persona Dolls před 3. blokem + videozáznam

S sebou na 1. blok prosím přineste oblečky pro panenky velikost 68 – 80, boty 22– 24, pokud máte k dispozici, boty lepší pak pořídit na konkrétní panenku, neboť mají různé nožky.

 

Termíny jednotlivých bloků

9. - 11. 2. 2017
23. - 25. 3. 2017
18. - 20. 5. 2017

 

Místo konání

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Modřanech, zastávka Čechova čtvrť
Popis cesty: http://modrany.evangnet.cz/rub.php?rub=1

 

Obvyklé časové rozvržení bloku

 1. den: čtvrtek, (8:30-17:00) – pauza na oběd plánovaná 12:00 – 13:00
 1. den: pátek (8:30 – 17:30) – pauza na oběd plánovaná 12:00 – 13:00
 2. den: sobota (8:30 – 16:00) - pauza na oběd plánovaná 12:00 – 13:00

 

Kontakt a přihláška 

Přihlášky posílejte na e-mail: alena.felcmanova@clovekvtisni.cz

Mobil: 778 402 764 


Lektorský tým

Alena Felcmanová M.A. vystudovala HU Berlin obor Vzdělávání dospělých/celoživotní vzdělávání. Absolvovala kurzy dalšího vzdělávání: Trenér přístupu Anti-Bias „Rozmanitost - Moc - Diskriminace“ – přístup Anti-Bias v pedagogicko-politické oblasti, „Trenérka pro interkulturní setkávání“. Od 2013 pracuje jako koordinátorka interkulturního vzdělávání v programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Spolupráce s Kinderwelten na šíření metody Persona Dolls od roku 2012, absolvovala akreditovaný kurz „Dialogem k respektu – práce s metodou Persona Dolls“ a v roce 2014/2015 lektorský výcvik pro šíření metody Persona Dolls, který vedla lektorka německé organizace Kinderwelten.

 

Bc. Monika Nikodýmová

Vystudovala JU v Českých Budějovicích, vysokoškolské vzdělání studiem oboru učitelství pro MŠ

specializace v pedagogice –arteterapie, artefiletika UPOL – PF a FF, Olomouc SPGŠ Znojmo – učitelství pro MŠ. Od roku 1987 pracuje jako učiteka v MŠ, od roku 2008 jako vedoucí ředitelka v MŠ Mozaika Jihlava. Od r. 2006: arteterapeut při práci s dětmi se specifickými potřebami v rámci docházky do MŠ – rodinné individuální arteterapie ve spolupráci s SPC a PPP Jihlava; projekt Ateliér Sedmikráska  a MŠ Dvořákova. Od roku 1996 pracuje také jako lektorka dospělých. S metodou Persona Dolls pracuje od roku 2013, absolvovala akreditovaný kurz „Dialogem k respektu – práce s metodou Persona Dolls“ a v roce 2014/2015 lektorský výcvik pro šíření metody Persona Dolls, který vedla lektorka německé organizace Kinderwelten.

 

Mgr. Jana Randa absolvovala obor Studium občanského sektoru UK. Od roku 2007 se věnuje práci s mladými lidmi prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Podílela se na tvorbě on-line nástroje pro multikulturní vzdělávání na školách Czechkid. Byla metodičkou projektu “Síť multikulturních otevřených klubů”. Dlouhodobě spolupracuje s AFS mezikulturní programy. Působí v lesní školce Tramtária (Žilina, Slovensko) jako podpora týmu pedagogů. Absolvovala akreditovaný kurz „Dialogem k respektu – práce s metodou Persona Dolls“ a v roce 2014/2015 lektorský výcvik pro šíření metody Persona Dolls, který vedla lektorka německé organizace Kinderwelten.

 

Markéta Hamilton, DiS.

Učitelka MŠ s bohatými zkušenostmi předškolního vzdělávání z Anglie a Norska. Pracovala jako ředitelka ZŠ a MŠ Victoria School, nyní působí na 1.stupni ZŠ a MŠ Sofie v Říčanech. Tato škola se řídí principy Montessori pedagogiky. Podílí se na jógových táborech pro rodiče s dětmi. Zajímá se o práci s dětskou spiritualitou. S metodou Persona Dolls pracuje od roku 2015.

 

O metodě

Jak vypadá práce s Persona Dolls: https://youtu.be/lVhL1Pw3KJc

 

Více informací o metodě zde. Online si navíc můžete prohlédnou i publikaci metodě.

Kurz se koná v rámci projektu Rovnost a rozdílnost podporovaného z Operačního programu  Praha - Pól růstu.

Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři