Kurzy

Konceptuální učení - příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy

Kurz je akreditován MŠMT

Kurz se ve své první části zaměřuje na teoretické poznatky v oblasti souvislosti motoriky, myšlení a řeči, zejména pak na teorie Vygotského, Nyborga, Piageta v oblasti souvztažnosti myšlení a řeči. V teoretické části kurzu se účastníci dozvědí o principech asociativního učení a způsobu, jak toto vědění přenést do pedagogické práce, pedagogové si upevní znalosti o funkcích krátkodobé a dlouhodobé paměti a o schématu interakce člověka s prostředím (v oblasti kognice). Tématem teoretické části jsou též culture-free metody vzdělávání a důvod nutnosti jejich využití v pedagogické praxi. Ústředním tématem, v nějž vyústí veškeré teoretické poznatky, jsou matematické koncepty, které jsou klíčové pro učení.

praktické části kurzu pracují účastníci v modelových situacích a vytváření pedagogické situace vedoucí k uchopení základních matematických konceptů. Dbáme na přesné a efektivní užívání pedagogického jazyka.

Intervizní setkání je povinnou součástí kurzu, probíhá vždy po několika měsících po absolvování dvoudenního semináře. Jeho účelem je zhodnocení dosavadního používání metody Grunnlaget v praxi účastníků kurzu. 

Kdy

2. a 3. 10. 2017, 9:00–17:00 + intervizní setkání 12. 2. 2018 (5 hodin)

Kde

Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Lidická – komunitní centrum, Lidická 40, 360 20

Lektorka

Mgr. Karolína Ranglová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UJEP, Ústí nad Labem, obor vychovatelství pro speciální zařízení. Absolvovala řadu kurzů a výcviků, je jedinou českou absolventkou kurzu k metodice Grunnlaget CTM – Concept Teaching Model s možností tuto metodu vyučovat. Pracuje jako speciální pedagog a canisterapeut v poradně pro rodiny v krizi a jako canisterapeut v domově pro seniory s regresivním onemocněním. Věnuje se systemické supervizi pomáhajících profesí. Při své práci využívá konceptuální učení jako prostředek k obohacování svých klientů v oblasti rozvoje kognice. Publikuje odborné články v oblasti podpory vzdělávání znevýhodněných dětí, spolupodílí se na přenosu norské metodiky Grunnlaget do českého prostředí. Pracovní zkušenosti získala v oblasti neziskového sektoru (vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním), státního školství (mateřská škola), soukromého školství (nestátní nezisková škola). Je propagátorkou inkluze a svobodného vzdělávání.

Přihlašování

Zájemci se mohou přihlásit emailem: alzbeta.moravcova@clovekvtisni.cz nebo telefonicky: +420 778 442 561 a to nejpozději do 27. 9. 2017.

Seminář je akreditován MŠMT a je zdarma. Občerstvení po dobu semináře bude zajištěno.

Kurz je pořádán v rámci projektu K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace (reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci OP VVV, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR)

Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku

Chci dostávat novinky

Přihlášením k odběru uděluji svůj souhlas společnosti Člověk v tísni, o.p.s., aby zpracovávala mé osobní údaje (e-mailovou adresu). Celé znění souhlasu najdete zde.
Videa Fotogalerie

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři