Kurzy

Jak vybavit žáky a studenty pro život ve 21. století?

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s., NaZemi a Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín pořádají seminář pro učitele z Moravskoslezského kraje Jak vybavit žáky a studenty pro život v 21. století?.

Na semináři společně prodiskutujeme, jaké kompetence jsou podle nás nezbytné pro život ve 21. století a seznámíme se s jedním z modelů představujících 7 základních kompetencí. Některé z nich úzce souvisí s průřezovými tématy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. Na vlastní kůži si poté vyzkoušíme aktivity napomáhající rozvoji těchto kompetencí a prolistujeme publikacemi pro pedagogy s hotovými plány hodin na daná témata. 

Kdy:

4. října 2017, od 9 do 16 hodin

Kde:

KVIC, Na Hradbách 27, Ostrava (https://mapy.cz/s/uYff)

Pro koho

Seminář je určen učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ z Moravskoslezského kraje.

Lektorka:

Mgr. Martina Holková

Neustále si pokládám nové a nové otázky týkající se jak mého vlastního učení (se), tak i celkové koncepce vzdělávání, k čemuž je mnoho příležitostí v kurzech „Kritické myšlení a globální témata", které spoluvedu pro brněnskou organizaci NaZemi. Na poli globálního vzdělávání a multikulturní výchovy působím od roku 2006 a měla jsem možnost spoluvytvářet různé metodické publikace pro pedagogy (např. „Global Issues in the ELT Classroom“, „Svět do všech předmětů“, „La Ngonpo – místo setkávání“ a další). Na Ústavu pedagogických věd MU vyučuji předmět Global Education a mj. učím i anglický jazyk. V současnosti však nejvíce času věnuji svým malým dětem a s nimi znovuobjevuji krásy tohoto světa.

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete do 29. září 2017 prostřednictvím přihlášky (ke stažení níže). Vyplněnou naskenovanou přihlášku zašlete prosím na: marcela.kupkova@kvic.cz

Účastníci si hradí dopravu. Během dne bude zajištěno občerstvení a oběd.

Kapacita kurzu je již naplněna, přihlásit se můžete jen jako náhradníci.

Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři