Kurzy

Respekt nebolí aneb Jak učit o lidských právech

Kurz je akreditován MŠMT

Domníváte se, že lidská práva jsou každodenní součástí našeho života? Zajímá vás jak ve výuce otevírat otázky spojené s lidskými právy? Chcete vést studenty k porozumění a aktivnímu životnímu postoji k těmto tématům? Zveme vás na seminář Respekt nebolí aneb Jak učit o lidských právech.

Na semináři představíme konkrétní aktivity do výuky zaměřené na různá témata z oblasti lidských práv. Blíže se seznámíme s tím, co obnáší a jak lze nahlížet na právo na vzdělání, které je jedním z univerzálních lidských práv deklarovaných Listinou základních práv a svobod. Budeme se zamýšlet nad tím, jaká práva jsou důležitá pro ochranu rodiny a v jakých situacích se může stát, že je třeba se práv ve vztahu k rodině dovolávat. Hlavním cílem kurzu je vyzkoušet si metody, skrze které lze zapojovat téma lidských práv do výuky, získat přehled o základních informacích a zdrojích v této oblasti a sdílet reflexi s dalšími účastníky kurzu. Účastníci získají zásobu výukových aktivit publikovaných na webu www.respektneboli.eu, které odpovídají průřezovým tématům Osobnostně-sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

 

Kdy:

5. prosince 2017, od 9 do 17 hodin

Kde:

Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1 

Pro koho:

pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

Lektoři: 

Mgr. Adéla Lábusová se ve Variantách podílí na projektech, které jsou zaměřeny na inkluzivní vzdělávání, podporu dětí s potřebou podpůrných opatření v oblasti sociálního znevýhodnění a zapojení interkulturních témat do výuky. Vystudovala obory romistika a etnologie na FFUK.

Mgr. Tomáš Habart pracuje ve Variantách od roku 2008 jako projektový manažer, lektor a metodik. Je přesvědčen, že škola má děti individuálně podporovat v jejich rozvoji a zároveň jim zprostředkovat zkušenost každodenního soužití se spolužáky s nejrůznějším nadáním a potřebami vycházejícími z jejich osobních dispozic i z rodinného prostředí. Vystudoval FHS UK a romistiku na FF UK.

Seminář je pro účastníky zdarma.

Účastníci si hradí dopravu. Během dne bude zajištěno občerstvení a oběd, které je je hrazeno z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Přihlásit se můžete do 28. listopadu 2017 vyplněním formuláře níže. V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátorku kurzů: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465

Ke stažení

Přihláška na kurz

Povinné.
Povinné.
Povinné.
Povinné.
Datum narození (Zapotřebí pro vystavení certifikátu o absolvování kurzu)
Povinné.
Povinné.
Povinné.
Vaše adresa Povinné. Povinné. Povinné.
Adresa školy/pracoviště Povinné. Povinné. Povinné. Povinné.

Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři