Kurzy

Blended-learningový kurz Klima v tísni aneb klimatické změny 16.4 - 15.6.2018

Kurz je akreditován MŠMT

Jak se žáky ve výuce otevírat témata spojená s klimatickými změnami?

Je klima v tísni? Co způsobují emise? Jaké jsou dopady klimatických změn? Jakou mají souvislost klimatické změny, ekonomická globalizace a chudoba ve světě? Existují opatření, která těmto změnám dokáží zabránit, či je alespoň zmírní? Přihlaste se na náš blendedlearningový kurz, který prohloubí vaše znalosti o tématu a jeho kontextu a nabídne tipy, jak s tímto tématem pracovat ve výuce.

 

Jak bude kurz probíhat?

Kurz bude probíhat kombinací e-learningu a prezenčního setkání. Účastníci se seznámí s tím, jaké problémy a výzvy v oblasti klimatu s sebou přináší fenomén ekonomické globalizace. Během prezenčního setkání si vyzkoušíte konkrétní metody, strategie a aktivity, jak tato témata začlenit do vaší výuky. Důraz je kladen na interaktivní metody a metody aktivizující studenty ke spolupráci.

 

Kdy bude kurz probíhat?

Kurz zahajujeme 16. 4. 2018 (ukončení kurzu nejpozději do 15. 6. 2018)

Prezenční setkání proběhne 11. – 13. 5. 2018 ve Svatém Janu pod Skalou.

Kurz je v rozsahu 80 hodin. Podmínkou získání certifikátu je splnění jednotlivých fází e-learningu zakončených úkolem a min. 85% účast na prezenčním setkání.

 

Pro koho je kurz určen?

Pedagogové 2. stupně ZŠ a středních škol

 

Jak se přihlásit?

Zájemci se mohou hlásit do 10. 4. 2018 vyplněním formuláře níže.
Pro více informací nás prosím kontaktujte na emailu katerina.sequensova@clovekvtisni.cz.

Kapacita kurzu je 25 účastníků.

Kurz je zdarma, ubytování na prezenčním setkání je hrazeno z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

 

Tutorka kurzu a lektorka prezenčního setkání

Mgr. KATEŘINA CIGLEROVÁ (dříve KOCIÁNOVÁ)

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci. Učila přírodopis, chemii a zeměpis na ZŠ v Šestajovicích a krátce chemii na víceletém Gymnáziu Duhovka. Byla vychovatelkou v Diagnostickém ústavu pro mládež a v Dětském výchovném ústavu. Pracovala jako koordinátorka informačního centra v ekologické organizaci Zelený kruh a jako odborný koordinátor mezinárodního programu GLOBE v ekovýchovné organizaci Tereza. Pracuje na krizových linkách, školí semináře pro učitele a VŠ studenty zaměřené na globální rozvojové vzdělávání a interaktivní metody výuky. Od roku 2006 byla koordinátorkou globálního rozvojového vzdělávání programu Varianty společnosti Člověk v tísni. S programem Varianty spolupracuje i v současnosti.

 

 

 

 

Ke stažení
Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři