Kurzy

Rozšířený kurz Konceptuálního učení

Co je to zprostředkované učení a jaký je jeho efekt pro práci s dětmi se SVP?

Jak spolu souvisí motorika, myšlení a řeč? Co to je asociativní učení? Jakým způsobem funguje krátkodobá a dlouhodobá paměti? Jak ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme, naši schopnost poznávat a učit se?

Co znamená GRUNNLAGET?

Člověk v tísni, o.p.s. Vás zve na pětidenní LETNÍ ŠKOLU KONCEPTUÁLNÍHO UČENÍ (40hodin), která bude zaměřena na metody zprostředkovaného učení, seznámení s teorií a praxí zprostředkování a metodou konceptuálního učení - GRUNNLAGET - teoretickými základy metody i  s praktickým použitím metody ve výuce. Program Letní školy i důležité další informace naleznete v příloze. 

TERMÍN: 

16. - 20. 7. 2018

MÍSTO KONÁNÍ: 

zámek Třebušín u Litoměřic

Pro účastníky a účastnice je ubytování i strava zajištěna ZDARMA.

PŘIHLÁŠENÍ:

Hlásit se můžete zde.

Součástí celého čtyřicetihodinového kurzu je i INTERVIZNÍ SETKÁNÍ (4h), které probíhá po několika měsících po absolvování LETNÍ ŠKOLY (36h). Jeho účelem je zhodnocení dosavadního používání metody Grunnlaget v praxi účastníků Letní školy. Setkání proběhne 26. 11. 2018.

HLAVNÍ LEKTORKA A GARANTKA LETNÍ ŠKOLY: 

Mgr. Karolína Ranglová

Absolventka PF UJEP – magisterský obor Vychovatelství pro speciální zařízení, metodička předškolního vzdělávání spol. Člověk v tísni - Programů sociální integrace, absolventka kurzu a školitelka k metodice Grunnlaget, CTM-Concept Teaching Model, Gunvor Sonnesyn, Pedverket kompetanse, Norway, lektorka vzdělávacích kurzů a seminářů.

KONTAKTNÍ OSOBA:

V případě dotazů či nejasností kontaktujte Alžbětu Moravcovou na mailem na: alzbeta.moravcova@clovekvtisni.cz, nebo telefonicky: +420 778 442 561

 

Kurz je pořádán v rámci projektu K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace (reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci OP VVV, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR)
Ke stažení
Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři