Kurzy

SCHOLA CULTURA – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole 29. 3. 2019 - 11. 5. 2019

Kurz je akreditován MŠMT

Škola jako jeden z pilířů rozvoje kultury a demokratických hodnot

Kurz vychází z modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. Byl navržen Radou Evropy a je ztvárněn (obrazně řečeno) jako motýl, který má pod křídly hodnoty, postoje, dovednosti, znalosti a kritické porozumění. Proto jsme právě motýla vybrali jako průvodce celým kurzem.

Někdy snad necháme motýla poletovat ve výšinách, my však budeme nohama na zemi, abychom učitele podpořili v jejich běžné pedagogické praxi. Zaměříme se jak na komplexní přístup školy ke kompetencím pro demokratickou kulturu, tak na konkrétní aktivity spojené s vybranými kompetencemi v práci s žáky. Vyzkoušíme si aktivizační metody využitelné ve výuce a v třídnických hodinách, budeme se věnovat komunikaci (verbální i neverbální), kritickému myšlení, otázkám hodnocení a odpovědnosti a dalším oblastem, s nimiž se ve škole setkáváme.

 

Kdy a kde?

od března do května 2019 (celkový rozsah 40 hodin – viz níže)

semináře se uskuteční v Centru Langhans (Vodičkova 37, Praha 1)

Pro koho?

učitelé i další pracovníci pražských škol

Během kurzu:

Získáte náměty, lekce a hry využitelné v učitelské praxi (zejm. ve společenskovědní oblasti a třídnictví).

Vyzkoušíte si aktivizační metody rozvíjející klíčové kompetence žaků a posilující pozitivní klima ve třidě.

Získáte metodickou podporu pro rozvoj demokratické kultury ve škole.

Vyzkoušíte si různé formy komunikace (verbální i neverbální).

S dalšími učiteli budete sdílet příklady dobré praxe i představy o fungování školy. 

 

Přehled setkání:

1. Vzlet motýla – od demokratické kultury k ideální škole

pátek 29. 3. (12:30 – 16:45) a sobota 30. 3. (9:00 -17:30) 

Mapování školy, model kompetencí pro demokratickou kulturu, aktivizační metody do výuky.

Jakou školu chceme? Co pro to uděláme? Prostor pro změnu.

 

2. Třepetání motýlích křídel ve třídě – rozvoj klíčových kompetencí

sobota 6. 4. (9:00 – 17:30)

Motivace a hodnocení, hra např. do třídnické hodiny. Lektorské dovednosti ve škole, jak vhodně komunikovat. Využití moderních technologií.

 

3. Motýl v síti předsudků. Motýl čeří hladinu místního rybníka. Motýlí pohlazení.

pátek 26. 4. (12:30 – 16:45) a sobota 27. 4. (9:00 – 17:30)

Média a sociální sítě, práce s předsudky a nenávistnými projevy, kritický přístup k informacím.

Aktivní občanství, komunitní učení, odpovědnost.

Jde to i beze slov – pohyb, rytmus, neverbální komunikace (nejen) ve škole.

 

4. Motýl usedá na otevřenou dlaň – sdílení našeho snažení

sobota 11. 5. (9:00 – 17:30)

Praktický seminář založený na lekcích účastníků.

 

Kurz je zdarma.

 

Kontakt:

Michal Homolka, michal.homolka@clovekvtisni.cz, +420724256180

 

Projekt Schola Cultura je spolufinancován Evropskou unií. Realizace projektu probíhá v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR v období od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2019 (reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000808).

Přihláška na kurz

Povinné.
Povinné.
Povinné.
Povinné.
Datum narození (Zapotřebí pro vystavení certifikátu o absolvování kurzu)
Povinné.
Povinné.
Povinné.
Vaše adresa Povinné. Povinné. Povinné.
Adresa školy/pracoviště Povinné. Povinné. Povinné. Povinné.

Informace o zpracování osobních údajů.

Mám zájem o zasílání nabídek dalších seminářů a informování o vzdělávacích aktivitách programu Varianty a uděluji souhlas se zpracováním kontaktních údajů a údajů o mé pracovní pozici a předmětech, které vyučuji, za tímto účelem. Další informace.


Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři