Kurzy

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot 26.4. - 12.6.

Hledáte cesty, jak s žáky bezpečně mluvit o klimatu třídy a společně snižovat rizika vzniku šikany ve třídě? Zajímá vás, jak spojit prevenci rizikového chování a rozvoj demokratických hodnot s výukou zaměřenou na aktuální témata?

Pražským pedagogům nabízíme kurz, v rámci něhož získáte nové didaktické materiály a osvojíte si výukové metody pro oblast prevence rizikového chování i výuku týkající se současných témat.

Během kurzu:

 • Naučíte se pracovat se Hrou s dobrými otázkami. Prostřednictvím hry se můžete s žáky věnovat tématu pohody a nepohody ve třídě a můžete ji využít jako nástroj prevence problematického chování. Hra je novým výukovým nástrojem, který usnadňuje osvojení nové látky v různých předmětech díky týmové práci žáků v malých skupinách a propojování dosavadních znalostí s novými poznatky.
 • Získáte komplexní přehled systému prevence radikalismu na konkrétních kazuistikách, díky nimž se naučíte, jak reagovat, když se předsudky a projevy extremismu nebo manipulace objeví ve třídě.
 • Získáte lekce do výuky k aktuálnímu dění a projevům autoritářství ve světě a metodické materiály, které spojují oblast prevence rizikového chování s výukou zaměřenou na současná témata.

Hra s dobrými otázkami vychází z rámce doporučeného UNESCO pro Enquiry Based Learning (badatelské vzdělávání ve společenskovědních předmětech). Žáci v návaznosti na hru mohou své vlastní zkušenosti, znalosti a hypotézy ověřit pomocí návrhu vlastního badatelského projektu.

Kurz v celkovém rozsahu 40 hodin je určen pedagogům ZŠ, gymnázií, SŠ a OU, školním metodikům prevence, dalším pedagogickým pracovníkům a pracovníkům organizací působícím ve vzdělávání na území hl.m. Prahy. Kurz proběhne v Praze.

Hlásit se můžete do 24.4. vyplněním formuláře níže.

 

Lektorský tým:

Mgr. Jan Charvát, M.A., PhD. (Fakulta sociálních věd UK), Vladěna Bätge Jahn (Vrije Universiteit, Brusel), Mgr. Lucie Pivoňková, Mgr. Alena Košák Felcmanová, PhD., Mgr. Adéla Lábusová (Program Varianty)

 

Rozvrh školení:

Pátek 26. 4. 8:30 – 17:30

Jan Charvát: Teoretický úvod k tématu radikalismu a extremismu – část I

Adéla Lábusová: Názorné lekce k projevům extremismu a autoritářství ve světě

 

Sobota 27. 4. 9:00 – 12:30

Adéla Lábusová: Kazuistický seminář I – jak pracovat s projevy rasismu ve třídě

 

Pátek 3. 5. 13:00 – 17:30

Jan Charvát: Teoretický úvod k tématu radikalismu a extremismu – část II

 

Pátek 17. 5. 10:00 – 17:00

Vladěna Bätge Jahn, Lucie Pivoňková: Úvod do Hry s dobrými otázkami, vyzkoušení hry

 

Úterý 28. 5. 9:00 – 17:00

Vladěna Bätge Jahn, Lucie Pivoňková: Hra s dobrými otázkami – kolegiální sdílení

Adéla Lábusová: Kazuistický seminář II – jak mohou stereotypy ovlivnit třídní klima

 

Středa 12. 6. 12:30 – 17:30

Lucie Pivoňková, Alena Košák Felcmanová: Hra s dobrými otázkami – tvorba her a badatelství

 

Kurz je pořádán v rámci projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348)

 

Přihláška na kurz

Povinné.
Povinné.
Povinné.
Povinné.
Datum narození (Zapotřebí pro vystavení certifikátu o absolvování kurzu)
Povinné.
Povinné.
Povinné.
Vaše adresa Povinné. Povinné. Povinné.
Adresa školy/pracoviště Povinné. Povinné. Povinné. Povinné.

Informace o zpracování osobních údajů.

Mám zájem o zasílání nabídek dalších seminářů a informování o vzdělávacích aktivitách programu Varianty a uděluji souhlas se zpracováním kontaktních údajů a údajů o mé pracovní pozici a předmětech, které vyučuji, za tímto účelem. Další informace.


Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři