Metodické listy

Rychle, levně, virtuálně

Autor: Petra Skalická, Bohouš a Dáša na tržišti světa, 2009

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice.

Popis, postup

Nechte studenty napsat pomocí volného psaní pokračování k větě:
Nové technologie mění dnešní svět……

Pravidla volného psaní:
1. Pište po celou stanovenou dobu vše, co vás k otázce napadá.
2. Pište souvislý text, ne jen jednotlivá hesla nebo body.
3. Nevracejte se k napsanému, nic neopravujte, nevylepšujte.
4. Pokračujte v psaní, i když vás nic nenapadá, zapisujte i pomocné věty (např. „Jak bych mohl/a pokračovat?“, „Teď nevím co psát dál…“), ale snažte se k tématu vrátit.
5. Nenechte se ve svých nápadech brzdit pravopisem a stylistikou (na případné opravy bude čas později).

• Dobrovolníci z řad studentů svoje volné psaní přečtou ostatním.
• Rozdělte studenty do 5 skupin po čtyřech. Skupinám rozdejte odlišné texty popisující různé technologie vedoucí ke snižování nákladů v globální ekonomice. Sdělte studentům následující zadání:
o Pozorně si přečtete ukázku situace popsané v textu.
o Vystihněte podstatu popisovaných ekonomických vztahů, tzn. zaměřte se na způsob produkce zboží či služeb, obchodování, řízení firmy, komunikace se zákazníky (to, co je v dané ukázce nejdůležitější).
o Během 10 minut si připravte pro ostatní scénku, pomocí níž výstižně vyjádříte ekonomické vztahy uvedené v ukázce.
o Scénka, kterou posléze sehrajete, by měla trvat 2-3 minuty, měla by být pro diváky srozumitelná a zároveň by je měla zaujmout. Při hraní scénky nečtěte z textu a snažte se zapojit všechny členy skupiny.

Výchozí situace pro jednotlivé scénky:

„Sjeďte z dálnice číslo 55 nedaleko Cape Girardeau v Missouri a zamiřte do restaurace McDonald’s. Čeká vás tam rychlá a milá obsluha, přestože člověk u něhož si objednáte, v restauraci vůbec není, a nejspíš není ani v Missouri. Je daleko odtud v Coloradu Springs, a se zákazníkem i s pracovníky restaurace, kteří jídlo připravují, se spojuje virtuálně.
Shanon Davis, kterému patří restaurace McDonald’s patří v Cape Girardeau, ji a ještě dalších dvanáct propojil s call centrem v Colorado Springs, které vede další provozovatel McDonald’s restaurací Steven Bigari. Udělal to kvůli nižším nákladům, rychlosti a menšímu počtu chyb.
Levné, rychlé a spolehlivé komunikační linky umožňují člověku, který v Colorado Springs objednávku přijímá, aby hovořil se zákazníkem v Missouri, pořídil si jeho digitální fotografii, zaznamenal si na monitor objednávku a ověřil si, že je vše v pořádku, a potom ji spolu s fotografií předal do restaurační kuchyně. Jakmile zákazník objednané jídlo dostane, fotografie se zničí, tvrdí Bigari. Lidé, kteří si hamburgery kupují, vůbec netuší, že jejich objednávka putuje přes dva státy, a přesto dorazí k výdajovému okénku dřív, než oni k němu dojedou.

Friedman, Thomas L. Svět je plochý: stručné dějiny jedenadvacátého století

Když jsem na podzim roku 2005 navštívil Peking, setkal jsem se s Charlesem M. Martinem, prezidentem Americké obchodní komory v Číně. Řekl mi , že se právě vrátil z provincie Če-ťiang, kde navštívil továrnu na výrobu ponožek. Pro velkoobchodníky z celého světa a pro maloobchodníky v Číně tu vyrábí ponožky a dámské spodní prádlo. Majitel továrny otevřel pro Martina krabici ponožek a nabídl mu, že když koupí tucet párů těchto obyčejných ponožek, dá mu pár za jedenáct centů, což je velkoobchodní cena. Ale pak mu vysvětlil, že dokonce tato cena už „přestává být konkurence schopná“. Proto plánuje přestěhování výroby osm set kilometrů do vnitrozemí, do chudé části provincie Ťiang-su, kde tamní správa slibuje ještě nižší daně, nižší ceny pozemků, nižší náklady na práci.
Friedman, Thomas L. Svět je plochý: stručné dějiny jedenadvacátého století

Představte si toto: Máte laptop značky Toshiba, který se v záruce porouchá. Zavoláte do Toshiby, aby vám ho opravili. Řeknou vám, abyste přístroj dal do sběrny UPS. Tam váš počítač opraví, v centrále pro opravy počítačů a tiskáren v Louisville. Zašel jsem se tam podívat. Ocitl jsem se ve zvláštní naprosto čisté místnosti a pozoroval, jak zaměstnanci UPS vyměňují součásti v porouchaných laptopech značky Toshiba. Před několika lety se v Toshibě potýkali s problémem dlouhé dodací lhůty. Požádali UPS o zlepšení systému. Dnes je možné jeden den laptop značky Toshiba odeslat, další ho opravit a třetí den ho vrátit majiteli. Všichni opraváři UPS mají certifikát od Toshiby a stížnosti zákazníků výrazně poklesly.
Friedman, Thomas L. Svět je plochý: stručné dějiny jedenadvacátého století

Navštívil jsem ústředí Wal-Martu v arkansaském Bentonvillu. Hostitelé mě provedli distribučním centrem, které se rozkládá na ploše 110 000 m2. Na jedné straně budovy byly z desítek nákladních aut vykládány bedny všech velikostí se zbožím od tisícovky nejrůznějších dodavatelů. Zboží je podle objednávek z obchodů Wal-Martu rozvezeno do konkrétních prodejen. Tam si ho zákazník odebere z regálu, u pokladny ho přejedou skenerem. V tu chvíli se to stane, skener vyšle signál, ten proletí počítačovou sítí Wal-Martu až k dodavateli daného výrobku a je jedno, jestli má továrnu na pobřeží Číny, nebo na pobřeží státu Maine. Zpráva se mu objeví na monitoru počítače a je to pro něj pokyn, aby věc opět vyrobil a poslal do Wal-Martu, kde celý cyklus proběhne znovu. Jakmile vaše ruka cokoliv sundá z police v nejbližším obchodě Wal-Mart a donese to k pokladně, mechanická ruka někde jinde ve světě to začne vyrábět. Tak se hraje nekonečná „symfonie Wal-Martu“ o několika větách. Běží stále dokola, dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce: dodat, roztřídit zabalit, rozvézt, nakoupit, vyrobit, znovu nakoupit, dodat, roztřídit, zabalit …
Friedman, Thomas L. Svět je plochý: stručné dějiny jedenadvacátého století

Stále víc počítačových fandů ignoruje tradiční média jako zprostředkovatele zpráv a komentářů a nabízí na webu vlastní. To jsou bloggeři se svými blogy. Jiné společenství teď v knihovně píše hesla do encyklopedie, aby je nabídlo světu, a obchází tak nejen tradiční encyklopedie v knižní podobě, ale dokonce i ty elektronické, jako je Encarta. Jmenuje se to Wikipedie. Další cvoci, kteří nejspíš bydlí ve vysokoškolských kolejích, nabízejí celému světu stále víc vlastních písniček, videí, básniček, rapu a komentářů a nepotřebují k tomu hudební prodejny a další tradiční poskytovatele obsahu. Říká se tomu podcasting. Blázni na Amazonu stále častěji píšou recenze knih, stávají se tak nejvlivnějšími literárními kritiky na světě. Amazon vám klidně online vydá celou knihu. Fandové na eBayi vytvářejí virtuální komerční společenství a hlídají se, komu se dá při koupi a prodeji věřit. Ani teroristé z Al-Káidy nečekají, až za nimi přijde BBC nebo CBS udělat rozhovor. Stále častěji zavěšují na web svá prohlášení, hrozby i oficiální projevy a přes AOL nebo MSM vám je pošlou rovnou do počítače.
Friedman, Thomas L. Svět je plochý: stručné dějiny jedenadvacátého století
• Nechte postupně všechny skupiny sehrát své scénky. Po každé scénce dejte skupinám 3-5 minut času, aby odvodily a zapsaly si, jaké způsoby ekonomické spolupráce byly představeny. Není třeba, aby je pojmenovávaly, ale je důležité, aby je popsaly.
Rovněž je můžete nechat napsat stručné hodnocení skupiny, která scénku hrála., podle předem zadaných kritérií.


• Rozdejte studentům text Nové způsoby, jak technologie umožňují snižovat náklady. Nechť si jej přečtou a na jeho základě určí, jaký způsob ekonomické spolupráce měly jednotlivé scénky vyjadřovat.
• Diskutujte se studenty, jak přiřadili způsoby ekonomické spolupráce k jednotlivým scénkám a proč. Společně v celé skupině objasněte, co je to …………………………………………
Také vyzvěte studenty, ať vzájemně vyhodnotí, jak výstižně jednotlivé skupiny dokázaly sehrát svoje ukázky a jak dodržely předem zadaná kritéria.


• Vybídněte studenty, aby individuálně dokončili následující souvětí:
Dnešní informační a komunikační společnost je
digitální, neboť……………………………………………………………
mobilní, neboť…………………………………………………………….
virtuální, neboť…………………………………………………………...
osobní, neboť……………………………………………………………..

• Zeptejte se studentů, jaké zdůvodnění uvedli u jednotlivých vlastností ICT společnosti.

Poznámky, komentáře...

Zdroje:

Friedman, Thomas L. Svět je plochý: stručné dějiny jedenadvacátého století. Praha: Academia, 2007.

Temple Charles, Steelová Jeannie L., Meredith Kurt. Čtení, psaní a diskuze ve všech předmětech. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručka III, Praha: Kritické myšlení, 2002

Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři