Metodické listy

(Ne)viditelná pomoc

Autor: Varianty

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární pomoci a roli médií.
 

Čas

90 minut

Velikost skupiny

třídní kolektiv

Potřeby, pomůcky

flipchartové papíry, fixy, barevné lepící lístečky, kopie textů s příklady humanitárních krizí (v příloze ke stažení), počítač s přístupem k internetu, příp. noviny a časopisy

Cíle

Cíle:

 • Žáci popíší, co je humanitární krize.
 • Žáci napíší novinový článek, který atraktivně a srozumitelně informuje o vybrané humanitární krizi a konkrétní formě pomoci. Vyhledají si informace a další materiály potřebné k vytvoření článku.
 • Žáci uvedou konkrétní řešení vybraných humanitárních krizí.
 • Žáci odvodí cíle humanitární pomoci.
 • Žáci diskutují o roli médií při humanitárních krizích.

Popis, postup

1. krok: čas 10 min

 • Rozdejte každému žákovi jeden barevný lepící lísteček. Vyzvěte žáky, aby napsali vše, co si vybaví pod pojmem humanitární krize.
 • Rozdělte žáky do skupin po 4 - 5. Členové skupiny nalepí barevné lístečky na jeden arch papíru. Skupiny mají za úkol zodpovědět otázku Co je podle vás humanitární krize? a zpracovat odpovědi v prezentaci na flipchart.
 • Všechny prezentace rozmístíme na viditelném místě ve třídě, aby se k nim mohli žáci v průběhu hodiny vracet. 

 

2. krok: čas 50 min

 • Každé skupině rozdejte jiný text popisující vybranou humanitární krizi. Použijte buď texty v rámečku, nebo si připravte vlastní. Žáci si ve skupině přečtou text o vybrané humanitární krizi a ujasní si odpovědi na otázky: Jaká je situace v daném místě?Je nutný zásah (pomoc) zvenčí? Co by mohlo být konkrétní pomocí?  
 • Vyzvěte žáky, aby se vžili do role redakčního týmu (pracují stále ve stejné skupině) a vytvořili novinový článek, který přiblíží humanitární krizi a následnou humanitární pomoc. Úkolem je vymyslet titulek, perex (úvodní odstavec), text článku a závěrečné shrnutí  a k tomu vybrat vhodné fotografie. Ať si promyslí, pro jaký typ periodika (zejména s ohledem na cílovou skupinu čtenářů) by měl jejich článek být. Zdůrazněte, že jejich cílem je zaujmout čtenáře. Článek musí být srozumitelný, vizuálně atraktivní a výstižný. Měl by vycházet z daného konkrétního příkladu a přinášet odpovědi na předchozí otázky. Mohou využívat tištěná media i internet. Doporučte žákům, aby si rozdělili role (např. reportér získává a zpracovává informace, grafik uspořádává materiály, fotograf zajišťuje obrázky, šéfredaktor kompiluje získané texty a tvoří titulky).

 

3. krok: čas 30 min

 • Články jednotlivých skupin rozmístěte viditelně ve třídě. Nechte dostatečný čas na jejich přečtení. Ke každému článku umístěte čistý papír, na který čtenáři napíší, co by na článku ocenili a jaká otázka je při čtení napadla.
 • Poté vyzvěte skupiny, aby si vybraly jednu z otázek a na tu ústně odpověděly.
 • Zeptejte se žáků, jaké jsou podle nich rozdíly v řešení humanitárních krizí zaviněných přírodními katastrofami a těmi, které zavinili lidé.
 • Nechte žáky shrnout, jaké jsou cíle humanitární pomoci.
 • Diskutujte s žáky o tom, jakou roli mají při humanitárních krizích média.

 

 

Texty: Humanitární krize ve světě

 

Čečensko

Deset let trvající konflikt mezi Kremlem a čečenskými separatisty výrazně přispívá k destabilizaci celého severokavkazského regionu. Čečensko, ač je oficiálně součástí Ruské federace, je prakticky odříznuto od zbytku světa. Základní infrastruktura nebyla doposud obnovena a nezaměstnanost se dlouhodobě pohybuje kolem devadesáti procent. Podle studie organizace Lékaři bez hranic z roku 2004 přišel téměř každý obyvatel do styku s ozbrojeným útokem a 80 procent uprchlíků v sousedním Ingušsku ve válce ztratilo blízkého člověka.

 

Česká republika

Rozmary počasí se v roce 2010 postaraly o povodně v Česku. První velká voda přišla v květnu. Po vytrvalých a vydatných deštích se zvedly hladiny řek. Záplavy postihly především Moravu a Slezsko. Velká voda znovu zpustošila obec Troubky na Přerovsku, kterou zničila povodeň už v roce 1997. Vytrvalé deště navíc podmáčely půdu, která se na mnohých místech sesouvala. V Čechách pak udeřila hlavní povodňová vlna v srpnu. Příčinou byly opět lijáky. Ty byly přitom tak rychlé a vydatné, že země nedokázala takové množství srážek vůbec pojmout. Voda zaplavila především sever Čech. Z Frýdlantska a Liberecka se pak postupně povodňová vlna přesouvala do Polska a do Německa.

 

Etiopie

Část Etiopie v roce 2007 zasáhla extrémní sucha, podle odborníků nejhorší za posledních několik let. O více než dva měsíce zpožděné období dešťů ohrozilo životy milionů obyvatel této východoafrické země. Kromě nedostatku pitné vody chybělo lidem také jídlo. Hladomor hrozil zejména v oblastech závislých na zemědělské produkci a pastevectví. Krize dosáhla takových rozměrů, že Světový program pro výživu (WFP) ohlásil, že na pomoc potřebuje 147 milionů dolarů a že je nutné do Etiopie rychle dodat až 183 tisíc tun potravin.

 

Somálsko

Občanská válka trvající od roku 1990 měla dramatický dopad na obyvatele Somálska. Z devíti milionů obyvatel byly dva miliony vyhnány ze svých domovů a zhruba pět milionů žije bez přístupu k pitné vodě a zdravotní péči. Přírodní rozmary, například záplavy, ještě umocňují utrpení obyvatelstva. Přestože nová centrální vláda vyvolává naděje na lepší budoucnost, zdravotní situace v zemi zůstává katastrofická: jedna z šestnácti žen umírá na následky porodních komplikací a každé páté dítě se nedožije pěti let.

 

Haiti

Začátek roku 2010 poznamenala katastrofa, která se svými tragickými následky zapsala do historie. Na Haiti se otřásla země. Zemětřesení dosáhlo 7,2 stupně Richterovy škály a v obydlené oblasti kolem hlavního města Port-au-Prince mělo ničivé následky. Haiti patří k nejchudším zemím světa, chatrče v chudinských čtvrtích se hroutily jako domečky z karet. Zemřelo 300 tisíc lidí, jde o třetí nejtragičtější zemětřesení v historii. Bez domova zůstalo 1,5 milionu lidí, v zemi zavládly chaos a zoufalství.

 

Pákistán

V červenci 2010 se spustily nad Pákistánem monzunové deště. Rozsáhlé deště vedly v provincii Chajbar Pachtunhvá k vylití řek z břehů do obydlených oblastí. Záplavová vlna se postupně stěhovala ze severu na jih a brala s sebou vše, co jí stálo v cestě. Zaplavena byla pětina země, což je území veliké jako celá Anglie. O život přišlo přes 1 600 lidí. Povodně postihly zhruba 20 milionů lidí, což je více než desetina pákistánské populace. Desetitisíce z nich pak zůstaly ohroženy infekčními nemocemi.

 

Ke stažení
Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři