Migrace

Chceme, aby každý migrant byl vnímán jako jedinečná osobnost se svým životním příběhem.

Co děláme

V současnosti žije v Česku více než 400 tisíc migrantů, což znamená, že zhruba každý pětadvacátý obyvatel Česka je cizinec. V médiích se ovšem stále setkáváme se stereotypním zobrazováním migrantů - slýcháme  často, že nám cizinci berou práci, nebo naopak zneužívají sociální benefity, že zvyšují kriminalitu a nechtějí se začlenit do společnosti - a nedostatečným prostorem pro vyjádření jich samotných.

Informační a mediální Program migrace se věnuje otázkám migrace a života cizinců v Česku již od roku 2002 v rámci společnosti Člověk v tísni, od roku 2012 je součástí vzdělávacího programu Varianty.

Jaké cíle sledujeme

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Jak pracujeme

Spolupracujeme s novináři, aby rozšířili rozsah a zlepšili kvalitu zpravodajství o migraci a cizincích v Česku, a zlepšili tak informovanost veřejnosti a zástupců státní správy o problémech, se kterými se migranti ve svém životě v ČR potýkají a které jim ztěžují začlenění do společnosti. Vydáváme tiskové zprávy na aktuální migrační témata, pořádáme kulaté stoly a setkání s novináři. Dlouhodobě budujeme s novináři kontakty, abychom pro ně byli relevantním zdrojem informací o migraci a migrantech.

Důležité je zároveň dát prostor přímo migrantům, aby se mohli vyjádřit v médiích a doplnit mediální sdělení o svůj pohled. Spolupracujeme proto přímo s cizinci ve snaze podpořit je v komunikaci s médii a potažmo i s veřejností. Cílem je přiblížit jejich zkušenosti a životy zbytku české společnosti a podpořit je v tom, aby oni sami ovlivňovali obraz cizinců v médiích a zapojili se do veřejných debat a aktivit.


V rámci naší práce:

Další informace o programu Migrace najdete také na našich webových stránkách www.clovekvtisni.cz/cs/migrace 

 

Související projekty aktuální

V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu

V4NIEM projekt (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), který je součástí širšího evropského projektu NIEM, se zaměřuje na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních...

Média, migrace a trh práce – informování veřejnosti o integraci cizinců

Cílem projektu je zvýšit informovanost české veřejnosti o migraci a otázkách spojených s integrací migrantů ze třetích zemí, kteří do ČR přicházejí, a omezit jejich stereotypní a...

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

Do šestiletého mezinárodního výzkumného projektu NIEM, který je realizovaný v letech 2016-2021, je zapojeno celkem 15 evropských zemí a jeho lídrem je The Institute of Public Affairs z Polska....
Související projekty ukončené

Jak rozumět mediálním sdělením o migraci a uprchlících – workshop pro studenty středních škol

Informační a mediální Program migrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s. se otázkám migrace a integrace cizinců a jejich zobrazení v českých médiích systematicky věnuje již od roku 2002...

Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru

Cílem projektu Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru je napomoci odstraňování předsudků, rasové a národnostní nesnášenlivosti u dnešní dospívající...

MMS – Média a migrace na středních školách

Cílem projektu MMS – Média a migrace na středních školách je pomoci studentům středních škol osvojit si kritický přístup k médím a jejich obsahu, pochopit mechanismy mediální...

Face2Face II – podpora dialogu mezi migranty z třetích zemí a občany České republiky - MŠMT

Program migrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s. pracuje na pokračování úspěšného projektu Face2Face. Cílem projektu Face2Face II je podpora dialogu mezi migranty z třetích...

Face2Face II – podpora dialogu mezi migranty z třetích zemí a občany České republiky.

Program migrace společnosti Člověk v tísni o.p.s. pracuje na pokračování úspěšného projektu Face2Face. Cílem projektu Face2Face II - je podpora dialogu mezi migranty z třetích...

Face2face: facilitating dialogue between migrants and European citizens

V letech 2013 až 2014 jsme pracovali na 18měsíčním projektu Face2face: facilitating dialogue between migrants and European citizens. Projekt přispíval k integraci migrantů prostřednictvím...

MIStra - Migrant Inclusion Strategies in European Cities

Co to znamená dobrá integrační politika? Na koho má být cílena, kdo jí má vytvářet? Tyto základní otázky jsme si položili v rámci projektu Migrant Inclusion Strategies in European...

Migration to the Centre

Ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha a dalšími nevládními organizacemi ze zemí střední Evropy jsme v letech 2012 – 2014 pracovali na projektu Migration to the Centre - Migrace...

Rovné šance na prahu českých domácností

Víte, kdo Vám doma uklízí? Příběhy žen migrantek, které pracují jako pomocnice v českých domácnostech, jsou hlavním tématem projektu, na kterém jsme pracovali společně se SIMI (Sdružení...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři