Nabízíme

Kurzy a semináře

Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé kurzy, semináře a workshopy, které jsou určené především pedagogům všech typů a stupňů škol, asistentům pedagoga, studentům pedagogických i jiných oborů, pracovníkům státní správy.

Věnujeme se tématům interkulturního vzdělávání (např. vědomá práce s předsudky, výuková metoda práce s panenkami Persona Dolls), inkluzivního vzdělávání (např. heterogenita skupiny a klima třídy, komunikace školy s rodiči, sociální znevýhodnění), globálního rozvojového vzdělávání (např. lidská práva, potravinová bezpečnost, klimatické změny), moderním výukovým metodám, metodě filozofie pro děti, tématu komunikace školy s rodinou. Nabídku aktuálních kurzů najdete zde, další kurzy umíme připravit na míru.

Konzultace a poradenství

Nabízíme konzultace a poradenství učitelům i školám v oblastech:

 

Metodické a výukové materiály

Nabízíme vytváření metodických materiálů v oblastech interkulturního vzdělávání, inkluzivního vzdělávání a globálního rozvojového vzdělávání pro mateřské, základní, střední a vysoké školy.

Učitelům a lektorům nabízíme k využití ve výuce praktické aktivity věnované např. lidským právům, stereotypům a předsudkům, globálním problémům a dalším tématům z oblastí, kterým se věnujeme.

Zpracováváme odborné analýzy a výzkumy v tématech interkulturního vzdělávání, inkluzivního vzdělávání a globálního rozvojové vzdělávání.

 

Komiksová soutěž pro školy

Program Varianty každoročně vyhlašuje komiksovou soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol Bohouš a Dáša mění svět. Nebuď guma a zapoj se taky! Studenti se pomocí komiksových děl mohou vyjádřit k současným problémům světa.

 

Debaty pro veřejnost

Program Varianty se snaží oslovovat také širší veřejnost a pořádá debaty k aktuálním tématům z oblasti vzdělávání a českého školství nebo migrace.

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Co znamená pojem:

Skupina?

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Jana Odstrčilová
jana.odstrcilova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 774 422 910

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohli učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

 • Active Citizens

  Program Active Citizens usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví.

DonořiPartneři