Novinky

Kurz Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě

Metodika Active Citizens

Zajímá vás metodika programu Active Citizens a máte pocit, že byste potřebovali, aby vás jejím cyklem někdo provedl? Chtěli byste si metodiku programu výuky k aktivnímu občanství vyzkoušet nejprve sami na sobě?

Vzdělávací program Varianty nabízí ucelený 50-ti hodinový vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě.

Kurz je veden formou prezenčních setkání o celkovém rozsahu 7 dní (50 hodin).  V letošním roce proběhnou semináře v Praze v těchto termínech 27. – 28. dubna, 17. – 18. září a 15. – 17. října 2015. Účastníci musí absolvovat celý cyklus seminářů. Kurz je určen pedagogům středních škol, budoucím pedagogům, VŠ pedagogům, volnočasovým pedagogům.

Provedeme vás tématy vlastní identity, vzájemné spolupráce a dialogu, mapování komunity a plánování projektu.

 • Nabídneme vám možnost zažít si a reflektovat jednotlivé aktivity, sdílet praktické zkušenosti a tipy pro práci se studenty a prostor pro konzultaci se zkušenými lektory a učiteli.
 • Usnadníme vám porozumění základním konceptům metodiky: oceňujícímu zjišťování (appreciative inquiry), zkušenostnímu a konstruktivistickému učení.
 • Pozveme vás ke společné přípravě projektu a k ověření přínosů i nástrah konkrétních metod aktivního vyučování.

Kurz je zdarma, účastníci si hradí pouze náklady na dopravu. Přihlásit se můžete do 16.4. zde.

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři